REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki /

Tego nie wiesz o swoim urlopie wypoczynkowym. Sprawdź, zanim się natniesz

Pracujący na etacie mają wiele przywilejów, jednym z nich jest urlop wypoczynkowy. Według kodeksu pracy to jedno z podstawowych praw pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami ekspertka inFakt przypomina o podstawowych zasadach z nim związanych.

10.07.2023
18:57
podatek od nieruchomosci decyzja
REKLAMA

Z urlopu wypoczynkowego można skorzystać jedynie w dni, które są dniami pracy zgodnie z rozkładem czasu jej trwania. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, a w przypadku niepełnego etatu jest obliczany proporcjonalnie. Jeżeli pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, to o chęci skorzystania z niego trzeba poinformować pracodawcę.

REKLAMA

Wniosek o urlop składany jest w formie pisemnej lub elektronicznej i powinien zawierać określenie terminu, w jakim pracownik chce go wykorzystać. Natomiast samo złożenie wniosku nie oznacza, że pracownik wolne dostanie, bo pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop.

Od czego zależy długość urlopu wypoczynkowego

Pracownik, który podpisał swoją pierwszą umowę o pracę, prawa do urlopu wypoczynkowego nabywa stopniowo, z każdym przepracowanym miesiącem. Za każdy miesiąc pracy przysługuje mu do 1/12 wymiaru urlopu za cały rok.

Oznacza to, że po przepracowaniu każdego miesiąca przysługuje 1,67 dnia wolnego. Natomiast pełne prawo do 20 dni urlopu nabywa się od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. Tym samym dni urlopu do wykorzystania nabywa się z góry w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy pracownika - mówi Paulina Włodarczyk, księgowa w firmie inFakt.

Kodeks pracy podaje, że pracownikowi przysługuje prawo do skorzystania z urlopu w wymiarze:

 • 20 dni w roku kalendarzowym – dla osób o stażu pracy poniżej 10 lat,
 • 26 dni w roku kalendarzowym – dla osób o stażu pracy dłuższym niż 10 lat.

Co istotne, do stażu pracy zaliczany jest również okres nauki, potwierdzony określonym świadectwem. Jeśli pracownik ukończył:

 • Średnią szkołę zawodową – do stażu wlicza 5 lat;
 • Średnią szkołę ogólnokształcącą – do stażu wlicza 4 lata;
 • Licencjat lub szkołę wyższą – do stażu pracy wlicza 8 lat.

Jak tłumaczy ekspertka, okresy ukończenia poszczególnych szkół nie mogą się sumować. Przy obliczaniu stażu pracy bierze się pod uwagę jedynie ten okres nauki, który daje najwyższą liczbę lat do uwzględnienia. Jeżeli w trakcie jej trwania jednocześnie było się zatrudnionym na umowę o pracę, to przy obliczaniu wymiaru urlopu pod uwagę brany jest tylko zatrudnienie albo nauka w zależności od tego, co jest dla pracownika korzystniejsze.

Wymiar urlopu w liczbie 20 lub 26 dni w roku to podstawa zagwarantowana przepisami Kodeksu pracy. Natomiast pracodawca może w umowie o pracę ustalić wyższy limit przysługującego urlopu np. jeśli wynika to ze specyficznych warunków pracy na danym stanowisku lub dla określonego zawodu - podkreśla Paulina Włodarczyk.

Kiedy pracodawca może odwołać urlop wypoczynkowy?

Ekspertka InFakt podkreśla, że pracodawca ma prawo odwołać urlop wypoczynkowy lub zmienić jego termin. Jednak może się to odbyć jedynie w szczególnych okolicznościach, które nie istniały w chwili rozpoczęcia przerwy urlopowej. Dodatkowo w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek pokryć koszty w związku z odwołaniem pracownika z urlopu np. koszty transportu czy koszty niewykorzystanego pobytu również obejmujące rodzinę, jeśli urlop był spędzany z bliskimi.

Mimo że urlop został zaakceptowany przez pracodawcę, istnieje możliwość zmiany jego terminu. Może do tego dojść:

 • na wniosek pracownika – powinien być on odpowiednio uzasadniony;
 • na podstawie decyzji pracodawcy – w sytuacji szczególnej, jeśli nieobecność istotnie zakłóciłaby działanie firmy.

Dodatkowo do zmiany terminu urlopu wypoczynkowego musi dojść w sytuacji, gdy pracownik posiada usprawiedliwioną nieobecność w pracy:

 • zwolnienie lekarskie na skutek choroby (jeśli w trakcie urlopu wypoczynkowego zatrudniony zachoruje, to korzysta ze zwolnienia lekarskiego, a nie z urlopu);
 • powołanie na ćwiczenia wojskowe;
 • urlop macierzyński, rodzicielski czy ojcowski.

W przypadku zmiany terminu urlopu pracownik ma prawo do jego wykorzystania w innym, ustalonym czasie.

A co z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent za urlop wypłacany jest jedynie przy wygaśnięciu umowy. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, a pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia za niewykorzystane dni wolne.

Wypłata ekwiwalentu za urlop jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy i nie było możliwości, aby pracownik wykorzystał cały, przysługujący mu urlop wypoczynkowy np. w trakcie trwającego okresu wypowiedzenia - informuje księgowa InFakt.

I wskazuje, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wypłacany na tych samych zasadach jak wynagrodzenie urlopowe. Jeśli rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem, to pracownik powinien otrzymać ekwiwalent w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.

REKLAMA

Jadąc na wakacje, warto pamiętać o zasadach związanych z urlopem, aby mieć pewność, że wykorzystujemy go w pełni i że wszelkie formalności zostały spełnione. Jeśli w danym roku kalendarzowym nie wykorzystamy wszystkich przysługujących nam dni, to mamy obowiązek je wykorzystać do 30 września następnego roku.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA