REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki /

Bezpieczny kredyt 2 proc. Jeśli to zrobisz, stracisz dopłaty

Bezpieczny kredyt 2 proc. to dla wielu młodych osób szansa na własne mieszkanie. Dopłaty, jakie oferuje rząd przez pierwszych 10 lat kredytowania, pozwalają znacząco zmniejszyć wysokość miesięcznych rat. Należy jednak przestrzegać kilku istotnych zasad, aby nie stracić dofinansowania. W skrajnych przypadkach kredytobiorca będzie musiał zwrócić całą kwotę, którą otrzymał w ramach wsparcia rządowego.

27.10.2023
19:33
Bezpieczny kredyt 2 proc. Jeśli to zrobisz, stracisz dopłaty
REKLAMA

Bezpieczny kredyt 2 proc. udzielany jest na zakup pierwszego mieszkania osobom, które nie ukończyły 45. roku życia oraz spełniają inne, określone w przepisach warunki. Kluczowym elementem tego kredytu jest możliwość otrzymania wsparcia od rządu w postaci dopłat, dzięki którym miesięczna rata ulega zmniejszeniu. Są one przyznawane przez pierwszych 10 lat kredytowania wszystkim, którym bank udzielił finansowania. Oznacza to, że nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymogów, aby uzyskać wsparcie.

REKLAMA

Niemniej jednak program ten objęty został szczególnym nadzorem. Kredytobiorcy, którzy nie wywiążą się z zapisów umowy, mogą stracić dopłaty. Ustawodawca przewidział trzy warianty ich odebrania.

Jednorazowa utrata dopłaty do kredytu 2 proc.

Kredytobiorca, który w ustalonym terminie nie ureguluje miesięcznej raty, straci prawo do dopłaty w konkretnym okresie. Przykładowo, jeśli zapomni on przekazać na rzecz banku wymaganą kwotę w listopadzie, za ten miesiąc nie otrzyma dopłaty do kredytu.

Utrata dofinansowania ma jednak charakter jednorazowy, gdyż w kolejnym miesiącu, jeśli tylko wywiąże się terminowo z obowiązku spłaty, otrzyma dopłatę. Nieistotna jest przyczyna, dla której doszło do opóźnienia w zapłacie. Dopłata odebrana będzie również kredytobiorcy, który wpłacił do banku ratę w niepełnej wysokości.

Zwrot wszystkich dopłat

Ustawodawca przewidział dwie sytuacje, w których kredytobiorca będzie musiał zwrócić wszystkie otrzymane dopłaty wraz z odsetkami. Pierwsza z nich dotyczy wydania prawomocnego wyroku za oszustwa kredytowe zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego. Druga – niezamieszkania w ciągu 24 miesięcy w zakupionym mieszkaniu lub wybudowanym domu. Czas liczy się od dnia nabycia lub zakończenia budowy nieruchomości. Co ważne, kredytobiorca musi osobiście ją zamieszkiwać – wynajęcie mieszkania osobie trzeciej, nawet jeśli służy ono stricte celom mieszkaniowym, powoduje konieczność zwrotu całości dopłat.

Więcej o programie Bezpieczny kredyt 2 proc. przeczytasz na Bizblog.pl:

Utrata dopłat – na jakich zasadach?

Katalog sytuacji, w których kredytobiorca traci prawo do dopłat rządowych, jest szeroki. Podstawowym warunkiem ich utrzymania jest zaciągnięcie kredytu ze stałą stopą procentową. Przez 10 lat nie można zmienić oprocentowania na zmienne – w przeciwnym razie dopłaty przepadną. Podobnie jak w przypadku, gdy kredytobiorca nadpłaci zobowiązanie w ciągu pierwszych trzech lat. Wyjątkiem jest nadpłata części objętej gwarancją BGK, którą można wnieść w dowolnym momencie. Kredytobiorca straci też dofinansowanie, jeśli:

  • wynajmie lub użyczy mieszkanie (w całości lub w części) osobie trzeciej,
  • sprzeda nieruchomość w ciągu pierwszych 10 lat okresu kredytowania,
  • zmieni charakter działalności z mieszkalnej na użytkową,
  • nabędzie, w drodze innej niż dziedziczenie, inną nieruchomość,
  • zaprzestanie na okres 12 miesięcy zamieszkiwać nieruchomość,
  • ogłosi upadłość konsumencką.

W niektórych przypadkach kredytobiorca może ubiegać się o przywrócenie dopłat. Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy wynajmował przez pewien okres nieruchomość, tracąc tym samym wsparcie rządowe, a następnie ponownie w niej zamieszkał.

REKLAMA

Utrata dopłaty a odwołanie od decyzji

Kredytobiorca, któremu zostały odebrane dopłaty do rat kredytowych, może złożyć odwołanie. Należy to zrobić w banku, który udziela finansowania. W piśmie należy udowodnić, że odebranie prawa do dopłat było nieuzasadnione. Znalezienie odpowiednich argumentów może być jednak trudne, zwłaszcza jeśli doszło do złamania warunków zawartych w umowie kredytowej.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA