REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Zaświadczenie o zarobkach - kto je wystawia i jak je uzyskać?

Zaświadczenie o zarobkach nieodmiennie kojarzy się z procedurą wnioskowania o kredyt, kiedy to potencjalny klient banku musi udokumentować wysokość miesięcznych dochodów. Niemniej jednak może ono być wystawione także w innych sytuacjach, na przykład na potrzeby instytucji publicznych czy w prowadzonych sprawach sądowych. Do kogo zgłosić się po ten dokument?

14.03.2023
6:31
Zaświadczenie o zarobkach - kto je wystawia i jak je uzyskać?
REKLAMA

Zaświadczenie o zarobkach zwane jest również zaświadczeniem o zatrudnieniu, choć w rzeczywistości występują pewne różnice pomiędzy tymi dokumentami. Rolą zaświadczenia o zarobkach jest potwierdzenie sytuacji finansowej pracownika w kontekście uzyskiwanych dochodów.

REKLAMA

Polskie prawo nie reguluje, jakie dokładnie informacje powinien zawierać ten dokument ani w jakich okolicznościach zostaje on wystawiony.

Ile razy mogę poprosić o wydanie zaświadczenia

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 16 września 1999 roku (sygn. akt I PKN 331/99) doprecyzował, że pracodawca powinien dostosować się do zasad współżycia społecznego, udostępniając osobom zatrudnionym tego typu zaświadczenie.

Pracownicy mogą więc ubiegać się o nie tak często, jak tego potrzebują – nie obowiązują w tym zakresie żadne ograniczenia.

Co ważne, pracownik nie musi informować pracodawcy, w jakim dokładnie celu potrzebne jest mu zaświadczenie o zarobkach. Bez względu na to, do jakiej instytucji finalnie trafi, będzie ono zawierać takie same dane oraz informacje ogólne.

Kto i kiedy wystawia zaświadczenie o zarobkach?

O wydanie zaświadczenia o zarobkach mogą ubiegać się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Często jednak występują o nie również zleceniobiorcy, a nawet osoby zatrudnione w ramach umowy o dzieło.

Zaświadczenie wystawia pracodawca, dlatego też właśnie do niego należy się zgłosić, chcąc uzyskać dokument. Najczęściej pracownik musi złożyć stosowny wniosek w formie elektronicznej, pisemnej bądź ustnej.

Samo wypełnienie zaświadczenia można zlecić pracownikowi działu kadr i płac, który na podstawie posiadanej dokumentacji określa wysokość zarobków konkretnego pracownika.

Co zawiera zaświadczenie o zarobkach?

W przepisach brakuje jasnych wytycznych odnośnie tego, co powinno zawierać zaświadczenie o zarobkach. Niemniej jednak przyjęło się, że w dokumencie należy podać:

 • dane osobowe pracownika,
 • stanowisko pracy,
 • typ umowy,
 • wysokość przychodu miesięcznego,
 • kwotę składek ZUS,
 • kwotę zaliczki na podatek dochodowy,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • ewentualne obciążenia komornicze bądź im podobne.

Zaświadczenie musi zostać opatrzone podpisem osoby wystawiającej oraz pieczątką zakładu pracy. Najwięcej nieścisłości pojawia się w kontekście ustalenia kwoty wynagrodzenia, zwłaszcza gdy duży wpływ na nią mają składniki zmienne. Należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko podstawę, lecz również wszelkiego rodzaju nagrody, premie, dodatki czy nawet ekwiwalenty.

Kiedy pracodawca wystawia zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach wystawiane jest każdorazowo na wniosek pracownika. Przepisy nie precyzują, w jakim dokładnie terminie osoba zainteresowana powinna je uzyskać.

W niektórych zakładach pracy jasno określa się, kiedy dokładnie zaświadczenie musi zostać wydane, w innych nie obowiązują tego typu regulacje. Warto więc złożyć stosowny wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby pracodawca miał wystarczająco dużo czasu na wypełnienie i podpisanie zaświadczenia.

REKLAMA

Powinien to zrobić bez zbędnej zwłoki – w innym przypadku jego działanie może zostać uznane za szkodzące pracownikowi, co jest niezgodne z Kodeksem pracy i Kodeksem cywilnym.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA