REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Zaświadczenie o zatrudnieniu. Szef odmówił wystawienia? To działanie na szkodę pracownika

Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie może być umowa o pracę, jednak w niektórych przypadkach wymaga się przedłożenia zaświadczenia o zatrudnieniu. Wystawia je pracodawca na prośbę obecnego lub byłego pracownika. Kiedy przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu będzie konieczne i jak uzyskać taki dokument?

13.05.2023
7:27
Zaświadczenie o zatrudnieniu. Szef odmówił wystawienia? To działanie na szkodę pracownika
REKLAMA

Czym jest zaświadczenie o zatrudnieniu i jakie elementy zawiera?

REKLAMA

Zaświadczenie o zatrudnieniu to dokument, który pracodawca wystawia na prośbę obecnego bądź byłego pracownika. Jest to oficjalne pismo, akceptowane przez instytucje państwowe oraz prywatne. Pracodawca ma obowiązek je wystawić – odmowa byłaby równoznaczna z działaniem na szkodę pracownika, który nie może przez nią podjąć określonych czynności.

Niemniej jednak najczęściej sporządzaniem tego dokumentu zajmują się pracownicy działu kadr lub księgowości, natomiast bezpośredni przełożony jedynie kwituje go swoim podpisem. Zaświadczenie o zatrudnieniu zawiera następujące elementy:

  • stwierdzenie, że pracownik jest lub był zatrudniony w zakładzie w danym okresie,
  • rodzaj umowy, na podstawie której pracownik jest zatrudniony,
  • wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto,
  • zajmowane stanowisko.

Prawo nie reguluje, jak długo ważne jest zaświadczenie o zatrudnieniu, jednak większość instytucji akceptuje wyłącznie dokumenty wystawione do 30 dni wstecz.

Kiedy zaświadczenie o zatrudnieniu może być przydatne?

Pracownicy najczęściej proszą o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, gdy ubiegają się o kredyt lub pożyczkę bankową. Będzie ono przydatne także w przypadku dokonywania zakupu na raty. Dokument ten wymagany jest przez sąd, jeśli prowadzona sprawa dotyczy rozwodu, alimentów czy podziału opieki nad dziećmi.

Nierzadko rodzice muszą dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola lub żłobka, w których ubiegają się o miejsce dla swojej pociechy. Nieprzedstawienie oficjalnego dokumentu może skutkować nałożeniem kary grzywny (jeśli dotyczy instytucji takich jak sądy czy banki), odmową udzielenia finansowania czy nieprzyjęciem dziecka do placówki publicznej lub prywatnej.

Jak uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Pracownik, który chciałby uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu, powinien zgłosić się do swojego bezpośredniego przełożonego z prośbą go wydanie dokumentu. Może to zrobić osobiście bądź poprzez kanały komunikacji zdalnej. W niektórych firmach pracownicy zgłaszają się bezpośrednio do działu kadr, HR czy księgowości.

Prawo nie określa, w jakim czasie pracodawca wydaje zaświadczenie o zatrudnieniu, jednak powinien to zrobić bez zbędnej zwłoki. Warto wystąpić z prośbą z pewnym wyprzedzeniem czasowym, tak aby dostarczyć dokument w wymaganym przez daną instytucję terminie.

REKLAMA

Zwolnienie z pracy? Wystąp o zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu mogą uzyskać obecni i byli pracownicy – w praktyce warto wystąpić o nie, gdy umowa o pracę została wypowiedziana lub uległa wygaszeniu. Trudno bowiem ocenić, w jakich sytuacjach będzie przydatne, natomiast nie trzeba wtedy ponownie zgłaszać się do byłego pracodawcy. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w danym okresie, co do zasady, powinno być honorowane dłużej niż przez 30 dni.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA