REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki /

Wypowiedzenie umowy o pracę. Jaki okres wypowiedzenia?

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić poprzez wypowiedzenie umowy, do którego złożenia uprawniony jest zarówno pracownik, jak i pracodawca. W takim przypadku zatrudniony zobowiązany jest świadczyć pracę przez czas określony przepisami prawa. Ile wynosi okres wypowiedzenia?

13.04.2023
6:33
Wypowiedzenie umowy o pracę. Jaki okres wypowiedzenia?
REKLAMA

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Nie musisz podawać powodu

REKLAMA

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem to narzędzie, z którego może skorzystać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Jest to jednostronne oświadczenie woli, które nie wymaga wyrażenia zgody przez drugą stronę. Pracownik nie musi podawać przyczyny, dla której rezygnuje z zatrudnienia.

Ponadto może on złożyć wypowiedzenie w dowolnym momencie, lecz licząc się z koniecznością zachowania okresu wypowiedzenia. Jest to czas, przez który na mocy prawa wciąż musi świadczyć pracę na rzecz swojego pracodawcy, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony i na czas nieokreślony zależy od czasu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Wynosi on:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy,
  • miesiąc, jeśli pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeśli pracownik zatrudniony był przynajmniej 3 lata

Inaczej ustala się okres wypowiedzenia przy umowach zawartych na okres próbny. Wynosi on bowiem:

  • 3 dni robocze, jeśli umowa o pracę była zawarta na mniej niż 2 tygodnie,
  • tydzień, jeśli umowa była zawarta na co najmniej 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeśli umowa była zawarta na 3 miesiące.

Jak liczyć bieg okresu wypowiedzenia?

Ustalenie konkretnych dat, jakie obejmuje okres wypowiedzenia, przysparza niemałych problemów. Warto jednak wiedzieć, jak go liczyć, gdyż może być to pomocne na przykład w przypadku chęci nawiązania kolejnego stosunku pracy. Okres wypowiedzenia liczony w dniach rozpoczyna się w dniu następującym po dniu złożenia wypowiedzenia.

Gdy liczony jest w tygodniach, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, kończy natomiast w sobotę. W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach, zaczyna bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Jeśli okres wypowiedzenia będzie trwał tydzień lub dwa tygodnie, to najkorzystniej jest złożyć wymówienie w piątek. Tymczasem w przypadku okresu miesięcznego korzystnym rozwiązaniem jest złożenie wypowiedzenia pod koniec miesiąca kalendarzowego.

Uprawnienia w okresie wypowiedzenia

W czasie trwania okresu wypowiedzenia pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia. O zwolnieniu decyduje każdorazowo pracodawca. Może on również udzielić pracownikowi urlopu zaległego w całości oraz urlopu wypoczynkowego za dany rok w wymiarze proporcjonalnym.

REKLAMA

Pracownik niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych ma prawo przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego w ustawowej wysokości.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA