REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki

Świadectwo pracy - czym jest, kiedy jest potrzebne i co zrobić, żeby je otrzymać?

Świadectwo pracy wydawane jest osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę w momencie zakończenia współpracy z konkretnym pracodawcą. Należy sporządzić je i udostępnić pracownikowi bez względu na rodzaj kontraktu, zarówno w przypadku, gdy umowa wygasa, jak i wtedy, gdy zostaje rozwiązana.

08.04.2023
8:59
Świadectwo pracy - czym jest, kiedy jest potrzebne i co zrobić, żeby je otrzymać?
REKLAMA

Kiedy i w jakim terminie wystawia się świadectwo pracy?

REKLAMA

Pracodawca zobowiązany jest wydać świadectwo pracy każdorazowo, kończąc współpracę z osobą zatrudnioną w ramach umowy o pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na nowo nawiązuje on stosunek pracy po wygaśnięciu poprzedniej umowy, pod warunkiem że pracownik nie wystąpi z wnioskiem o wydanie dokumentu. Świadectwo pracy wydaje się w ostatnim dniu ustania stosunku pracy. Obowiązują więc następujące terminy:

 • przy rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem – ostatni dzień wypowiedzenia,
 • przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia – dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy,
 • w przypadku wygaśnięcia umowy – ostatni dzień jej obowiązywania,
 • przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron – ostatni dzień współpracy ustalony w porozumieniu,
 • w przypadku natychmiastowego zakończenia współpracy – dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jakie informacje znajdują się w świadectwie pracy?

Prawo nie określa, jak dokładnie ma wyglądać świadectwo pracy, ale obowiązujące prawo jasno określa, jakie informacje muszą się w nim znaleźć. Dotyczą one:

 • okresu zatrudnienia,
 • wymiaru czasu pracy,
 • trybu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,
 • wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego w konkretnym roku,
 • wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, wychowawczego, ojcowskiego, rodzicielskiego, bezpłatnego,
 • zwolnień od pracy,
 • okresu wykonywania pracy w warunkach szczególnych,
 • okresów nieskładkowych,
 • zajęć wynagrodzenia,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu,
 • okresu odbytej służby wojskowej.

Kiedy potrzebne jest pracownikowi świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest niezbędne, by:

 • otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • określić wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego,
 • ustalić prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 • ustalić prawo do emerytury,
 • ustalić staż ubezpieczeniowy.

Jak otrzymać świadectwo pracy?

Pracodawca z mocy prawa zobowiązany jest wydać osobie zatrudnionej, z którą kończy współpracę, świadectwo pracy. Oznacza to, że pracownik nie składa żadnych wniosków, nie ma również obowiązku przypominania pracodawcy o konieczności sporządzenia i wydania dokumentu.

Wyjątkiem jest wspomniana sytuacja, w której następuje kontynuacja zatrudnienia, a pracownik chciałby uzyskać świadectwo za okresy poprzednie – w takim przypadku pracodawca ma obowiązek wydać je na wniosek zatrudnionego. Pracodawca z przyczyn niezależnych od siebie może nie udostępnić dokumentu w ostatnim dniu, w którym istnieje stosunek pracy.

Najczęściej ma to miejsce w przypadku choroby lub korzystania z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie prowadzenia księgowości i kadr (gdy osoba odpowiedzialna nie sporządzi dokumentu na czas). Niemniej jednak w dalszym ciągu ma on obowiązek dostarczyć świadectwo pracy zatrudnionemu, nie mogąc jednocześnie obarczać go kosztami wysyłki.

REKLAMA

Uważa się za nie nawet wydatki związane z dojazdem do zakładu pracy wyłącznie celem odebrania dokumenty. Na pracodawcę, który nie wystawi świadectwa pracy zatrudnionemu, Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć karę finansową w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA