REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Nowe świadectwa pracy. Zobacz, co zrobić, gdy kadry wystawią ci nieważny dokument

Wydanie świadectwa pracy to jeden z obowiązków pracodawcy, z którego niewywiązanie się może skutkować nałożeniem kary grzywny. Od 23 maja 2023 r. w związku ze zmianą niektórych przepisów zawartych w Kodeksie Pracy obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Jakie informacje należy w nim umieścić?

06.07.2023
4:19
Nowe świadectwa pracy. Zobacz, co zrobić, gdy kadry wystawią ci nieważny dokument
REKLAMA

Czym jest świadectwo pracy i kiedy należy je wydać?

REKLAMA

Świadectwo pracy to dokument, który wydawany jest pracownikowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca nie ma obowiązku wydać go jedynie, gdy w ciągu 7 dni nawiąże z pracownikiem kolejny stosunek pracy. W dokumencie muszą znaleźć się informacje dotyczące między innymi:

 • zajmowanego stanowiska,
 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
 • trybu rozwiązania umowy/okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • wykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
 • wykorzystanego urlopu dodatkowego/wychowawczego,
 • okresów nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia.

Świadectwo pracy czasami bywa mylone z referencjami, ale w rzeczywistości jest to dokument, który pozwala ustalić uprawnienia pracownicze. Wydanie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy – w przypadku niewywiązania się z niego może on zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

Nowy wzór świadectwa pracy – co dodatkowo powinno znaleźć się w dokumencie?

Od 23 maja 2023 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Zmiany dotyczą samej treści dokumentu, natomiast tryb jego wydawania pozostaje taki jak dotychczas. Są one następstwem nowych zapisów, jakie wprowadzono do Kodeksu pracy. Zgodnie z nowym rozporządzeniem:

 • w ust. 6 pkt. 1 musi znaleźć się informacja dotycząca liczby dni lub godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej,
 • w ust. 6 pkt. 3 musi znaleźć się informacja dotycząca liczby dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • w ust. 6 pkt. 10 musi znaleźć się informacja dotycząca liczby dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej to jedno z nowych uprawnień pracowników. Przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik, który korzysta ze zwolnienia, otrzyma 50 proc. wynagrodzenia. Tymczasem urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym można wziąć celem zapewnienia opieki członkowi rodziny lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, o ile przemawiają za tym ważne względy medyczne. Od 7 kwietnia 2023 roku pracownicy mogą również skorzystać  okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym.

REKLAMA

Nowe świadectwo pracy – od kiedy obowiązuje?

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązuje od 23 maja 2023, co oznacza, że wszystkie dokumenty wydane po tym terminie muszą być przygotowane zgodnie z nim, nawet jeśli bieg okresu wypowiedzenia rozpoczął się wcześniej. Pracownicy, którzy otrzymają świadectwo pracy na poprzednim wzorze, powinni zgłosić się do pracodawcy celem sporządzenia przez niego nowego dokumentu. Nowy pracodawca będzie bowiem wymagał świadectwa zawierającego wszelkie niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych informacje.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA