REKLAMA
 1. bizblog
 2. Biznes /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki /

Lista obecności nie jest obowiązkowa, ale za brak tych danych możesz zapłacić nawet 30 tys. zł

Lista obecności i ewidencja czasu pracy to dwa dokumenty, których nazw często używa się zamiennie. Tymczasem pracodawca ma prawo zrezygnować z prowadzenia listy obecności, jednocześnie mając obowiązek ewidencjonować czas pracy.

24.07.2023
13:31
Lista obecności nie jest obowiązkowa, ale za brak tych danych możesz zapłacić 30 tys. zł
REKLAMA

Jak prowadzić listę obecności w zakładzie pracy?

REKLAMA

Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku prowadzenia listy obecności pracowników, ale w większości zakładów funkcjonuje tego rodzaju dokumentacja. Pomaga ustalić, w jakich godzinach pracownik wykonywał swoje obowiązki, co jest konieczne na przykład celem wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Lista obecności może przyjąć tradycyjną formę papierową – każdy pracownik, rozpoczynając i kończąc zmianę, powinien złożyć na niej podpis.

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców wprowadza listy elektroniczne. Znacznie ułatwiają one obróbkę danych, a także pozwalają zapewnić ich ochronę. Prawo pracy nie precyzuje, w jaki sposób ma być prowadzona lista obecności oraz jak długo pracodawca powinien ją przechowywać. Przyjmuje się, że zasady dotyczące składania podpisów na liście powinny zostać zawarte w regulaminie zakładu pracy. Najczęściej dokumentacja przechowywana jest przez 3 lata, gdyż po tym czasie przedawniają się roszczenia pracownicze.

Czym jest ewidencja czasu pracy?

Prowadzenie ewidencji czasu pracy, w przeciwieństwie do listy obecności, jest obowiązkiem pracodawcy. Dokument ten powinien zawierać informacje dotyczące:

 • liczby przepracowanych godzin,
 • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczby nadgodzin,
 • dni wolnych od pracy,
 • ustawowych zwolnień z pracy,
 • usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • czasu pracy pracownika młodocianego.

Nieprowadzenie pełnej dokumentacji stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i naraża pracodawcę na karę finansową w wysokości od 1 000 do 30 000 zł. Ewidencję czasu pracy należy przechowywać przez cały okres zatrudnienia pracownika oraz przez kolejnych 10 lat licząc od końca roku, w którym stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu.

Lista obecności i ewidencja czasu pracy – jak sporządzać dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem?

Jeszcze kilkanaście lat temu w większości przedsiębiorstw zarówno lista obecności, jak i ewidencja czasu pracy były prowadzone w formie papierowej. Znacznym ułatwieniem było wprowadzenie kart magnetycznych, które wystarczyło odbić, wchodząc i wychodząc z pracy. Dziś coraz więcej zakładów korzysta z elektronicznych list obecności i systemów ewidencjonowania czasu pracy.

Warto pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ochrony danych osobowych, jakie znajdą się w systemie. Jednocześnie musi on umożliwić pracownikom sprawne zalogowanie się do systemu celem złożenia „podpisu”. Dopuszcza się tym samym lokalizowanie pracownika (tak, aby nie logował się on do systemu w domu lub w drodze do pracy, a jedynie będąc w zakładzie). Pracodawca nie ma natomiast możliwości wykorzystania do ewidencjonowania czasu pracy danych biometrycznych, takich jak skan tęczówki oka czy odciski palców.

Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w kontekście rejestrowania czasu pracy

REKLAMA

Prowadzenie listy obecności pracowników nie jest obowiązkiem pracodawcy, natomiast jeśli chce on taką dokumentację wprowadzić, powinien zawrzeć stosowne zapisy w regulaminie zakładu pracy. Pracownik ma obowiązek rejestrować czas pracy w takiej formie, jaką przyjął pracodawca. Dopuszczalne jest składanie podpisów, zastosowanie kart magnetycznych czy programów komputerowych.

Tymczasem ewidencja czasu pracy to dokumentacja, którą sporządza się zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Warto pamiętać, że dotyczy ona wyłącznie osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. W przypadku zleceniobiorców istnieje możliwość dowolnego rejestrowania ilości przepracowanych godzin, co jest konieczne zwłaszcza, jeśli strony zawarły w umowie informację o stawce godzinowej, zgodnie z którą będzie następowało rozliczenie.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA