REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Koszt uzyskania przychodu - czym jest, co można do niego zaliczyć?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z uzyskiwaniem przychodów, lecz jednocześnie wymaga od przedsiębiorcy ponoszenia różnego rodzaju nakładów finansowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre z nich mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, zmniejszając jednocześnie podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

07.04.2023
5:47
Koszt uzyskania przychodu - czym jest, co można do niego zaliczyć?
REKLAMA

Kiedy wydatek staje się kosztem?

REKLAMA

Przedsiębiorcy na co dzień ponoszą różnego rodzaju wydatki. Jeśli są one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i służą pozyskaniu przychodu lub zabezpieczeniu jego źródeł, to na mocy  art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą stanowić koszt.

Taki koszt musi być jednak odpowiednio udokumentowany. Ustawodawca nie podaje katalogu wydatków, które można by w sposób jednoznaczny uznać za koszty. Jednocześnie zgodnie z art. 23 wspomnianej ustawy o PIT, podatnik nie ma prawa zakwalifikować pewnego rodzaju wydatków do kategorii kosztów.

Co może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu muszą mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zostać odpowiednio udokumentowane.

Najczęściej wśród wydatków uwzględnionych w kosztach przedsiębiorcy wymieniają:

 • remont biura, hali produkcyjnej czy magazynu firmowego
 • wynagrodzenia pracowników oraz związane z nimi narzuty
 • zakupione materiały produkcyjne czy biurowe
 • zakup energii elektrycznej, wody czy gazu
 • reklamę
 • zakup sprzęty biurowego
 • usługi księgowe i inne outsourcingowe
 • amortyzację środków trwałych
 • szkolenia własne i pracowników

Jakich wydatków nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Ustawodawca wskazuje, które wydatki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, nawet jeśli mają one związek z prowadzoną działalnością i zostały udokumentowane w odpowiedni sposób. Należą do nich:

 • wydatki na reprezentację
 • odsetki karne od należności budżetowych
 • wydatki na spłatę rat kredytów i pożyczek
 • część wydatków związanych z eksploatacją samochodów i utrzymaniem floty
 • grzywny i kary pieniężne
 • podatek VAT podlegający odliczeniu
 • odpisy aktualizujące wartość należności

Jak dokumentować koszty?

Podatnicy mają prawo odliczać wyłącznie te koszty, które zostaną odpowiednio udokumentowane. Dokumenty stanowiące podstawę ujęcia wydatków w kosztach firmowych powinny być sporządzone w języku polskim, w sposób czytelny, staranny i trwały. Podstawowe to faktura, faktura RR, rachunek oraz dokument celny. Podatnicy mają również prawo sporządzać dowody wewnętrzne, które będą posiadać:

 • datę i podpisy osób dokonujących wydatek
 • nazwę, ilość, cenę jednostkową i wartość towaru
 • przedmiot operacji gospodarczej oraz wysokość wydatku

Dokumenty kosztowe należy przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Mogą one stanowić przedmiot zainteresowania organów skarbowych w czasie prowadzonej kontroli czy postępowania podatkowego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że kwalifikacja wydatku do kosztu jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Oznacza to, że ponosi on odpowiedzialność w przypadku błędnego ujęcia jako koszt wydatku, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie będzie go stanowił.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA