REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Finanse osobiste - poradniki

Odsetki ustawowe - ile wynoszą w 2023 roku i jak je obliczyć?

Podmioty, które nie regulują zobowiązań w określonych terminach, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek. Te mogą mieć charakter umowny lub ustawowy, wynikający bezpośrednio z przepisów prawa. Ile wynoszą odsetki ustawowe i w jaki sposób je obliczyć?

04.04.2023
6:02
Odsetki ustawowe - ile wynoszą w 2023 roku i jak je obliczyć?
REKLAMA

Rodzaje odsetek ustawowych

REKLAMA

Odsetki najogólniej można podzielić na umowne oraz ustawowe. W pierwszym przypadku stawkę, po której są liczone, ustalają między sobą strony. Natomiast wysokość odsetek ustawowych została precyzyjnie określona przepisami prawa. Dzielą się one na:

 • należne od sumy pieniężnej (kapitałowe)
 • ustawowe za opóźnienie
 • ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Wysokość odsetek ustawowych należnych od sumy pieniężnej reguluje art. 359 Kodeksu Cywilnego. Stawka podstawowa jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Stawka maksymalna wynosi natomiast dwukrotność stawki podstawowej i stanowi tym samym górną granicę dla odsetek umownych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały uregulowane w art. 481 Kodeksu cywilnego. Mają zastosowanie w przypadku, gdy dłużnik spóźnia się z uregulowaniem zobowiązania. Odsetki te wynoszą obecnie:

 • w wersji podstawowej – to suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych
 • w wersji maksymalnej – to dwukrotność stawki podstawowej

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych służą głównie zapobieganiu powstawaniu zatorów płatniczych. Ich wysokość reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki te liczy się, sumując:

 • wysokość stopy referencyjnej NBP i 8 punktów procentowych – jeśli dłużnikiem jest podmiot leczniczy
 • wysokość stopy referencyjnej NBP i 10 punktów procentowych – jeśli dłużnikiem jest inny podmiot
Źródło: NBP

Ile wynoszą odsetki ustawowe w 2023 roku?

Jak wynika z przepisów prawa, stawka, po jakiej liczy się odsetki ustawowe, uzależniona jest bezpośrednio od wysokości stóp procentowych, a konkretnie od wysokości stopy referencyjnej. Obecnie wynosi ona 6,75 proc. i znajduje się na najwyższym poziomie od listopada 2002 r.

Stawki odsetek kształtują się następująco:

 • odsetki kapitałowe – 10,25 proc.,
 • odsetki za opóźnienie – 12,25 proc.,
 • odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – 14,75 lub 16,75 proc.

Powyższe wartości podane są w stosunku rocznym, natomiast odsetki zwykle reguluje się w odniesieniu do konkretnego okresu. Aby obliczyć, ile trzeba zapłacić za jeden dzień zwłoki, należy posłużyć się następującym wzorem:

(kwota kapitału x liczba dni zwłoki x stopa odsetek podstawowych)/365.

Ile wynoszą odsetki maksymalne w 2023 roku?

Odsetki ustawowe maksymalne, podobnie jak podstawowe, zależą bezpośrednio od wysokości stopy referencyjnej NBP. W 2023 roku wynoszą one:

 • 20,50 proc. – odsetki kapitałowe
 • 24,50 proc. – odsetki za opóźnienie
REKLAMA
Źródło: NBP

Warto mieć na uwadze, że zmiana stawek odsetek podstawowych i maksymalnych nastąpi w sytuacji, gdy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się podnieść stopy procentowe (najbliższe posiedzenie kończy się w środę 5 kwietnia). Należy więc uważnie obserwować sytuację na rynku, zwłaszcza w przypadku incydentalnego, nieterminowego uregulowania zobowiązania.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA