REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Przychód a dochód - czym są i czym się różnią?

Określenia „dochód” i „przychód” w języku potocznym używane są zamienne, ale w finansach i podatkach oznaczają coś zupełnie innego. Ich znaczenia powinny mieć świadomość nie tylko księgowi, lecz wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się z organami skarbowymi. Czym więc różni się dochód od przychodu?

02.04.2023
8:39
Przychód a dochód - czym są i czym się różnią?
REKLAMA

Czym jest przychód, a czym jest dochód?

REKLAMA

Przychód to inaczej przysporzenie majątkowe, od którego zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca będą zobowiązani opłacić podatek oraz składki ZUS. Może on jednocześnie stanowić przedmiot innych potrąceń, na przykład komorniczych. Tymczasem dochodem można określić przychód, który zostanie pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Występuje on wyłącznie w przypadku, gdy przychód będzie wyższy od kosztów – w przeciwnym razie przedsiębiorca ponosi stratę. Wyróżnia się dwa rodzaje dochodu – brutto oraz netto. Dochód brutto określa przychody pomniejszone o koszty, lecz bez uwzględniania podatku dochodowego. Tymczasem przez dochód netto należy rozumieć różnicę przychodów i kosztów z uwzględnieniem opodatkowania.

Jak obliczyć dochód z działalności gospodarczej?

Dochód brutto oblicza się w bardzo prosty sposób, odejmując od przychodu koszty jego uzyskania. W przypadku przedsiębiorców mowa o wydatkach, które:

  • zostały poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • służą osiągnięciu lub zachowaniu przychodu albo zabezpieczeniu jego źródeł
  • są odpowiednio udokumentowane
  • nie zostały wyszczególnione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dysponując wysokością dochodu brutto, można przejść do obliczania dochodu netto. W tym celu wystarczy zastosować odpowiednią stawkę podatkową – w przypadku skali będzie to 12 proc. lub 32 proc., a w przypadku podatku liniowego – 19 proc.

Jak obliczyć dochód ze stosunku pracy?

Dochód brutto ze stosunku pracy oblicza się, biorąc pod uwagę zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Wynoszą one 250 zł miesięcznie w przypadku podatnika zamieszkującego w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy bądź 300 zł w przypadku osób dojeżdżających.

Osoby, które pozostają więcej niż w jednym stosunku pracy, mają prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, wynoszących odpowiednio 4 500 zł i 5 400 zł dla pracowników miejscowych i dojeżdżających. Zatrudnieni w ramach umowy zlecenia bądź umowy o dzieło mają natomiast prawo do 20 proc. lub 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Wyższa stawka stosowana jest w przypadku przenoszenia praw autorskich do dzieła.

Dochód a przychód. Która wartość pokazuje realną sytuację finansową podatnika?

Chcąc ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy oraz pracownika, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego dochody. Przychód jest bowiem wartością roboczą, służącą głównie do obliczania zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS. W rzeczywistości zarówno przedsiębiorca, jak i pracownik może dysponować nie kwotą przychodu, ale dochodu.

REKLAMA

Warto mieć też na uwadze, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, pomimo osiągnięcia korzyści majątkowych, istnieje ryzyko wygenerowania straty – dzieje się tak w momencie, gdy suma kosztów przewyższa sumę przychodów.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA