REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki /

Pasek wynagrodzeń. Co powinien zawierać?

W wielu zakładach pracy pracownicy otrzymują co miesiąc pasek wynagrodzeń, który wyjaśnia, w jaki sposób wyliczana jest ich pensja netto. Niemniej jednak przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku udostępniania tego rodzaju dokumentu. Czym jest pasek wynagrodzeń? W jaki sposób, jeśli pracodawca go nie wydaje, pracownik może dowiedzieć się, jak liczone jest jego wynagrodzenie?

02.11.2023
22:12
granty-nabór-wniosków-śledztwo
REKLAMA

Pasek wynagrodzeń – co zawiera?

REKLAMA

Pasek wynagrodzeń to dokument, za pomocą którego pracownik uzyskuje informacje dotyczące potrąceń od wynagrodzenia brutto. Zawiera on między innymi:

 • podstawowe składniki wynagrodzenia: płacę brutto, premię, dodatki za nadgodziny, dodatki za pracę w nocy, prowizję,
 • składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy,
 • wpłatę na PPK,
 • potrącenia komornicze,
 • potrącenia dobrowolne.

Przepisy nie określają, jakie dokładnie dane powinny znaleźć się w pasku wynagrodzeń, nie opracowano również konkretnego schematu dokumentu. Niemniej jednak musi on dostarczać informacji dotyczących poszczególnych składników wynagrodzenia oraz odliczeń. Co istotne, pasek wynagrodzeń nie zawiera dokładnych wyliczeń, a jedynie wyniki końcowe, dotyczące poszczególnych elementów. Pracownik nie może więc na jego podstawie prześledzić, jak liczone jest wynagrodzenie, ale może sprawdzić, jakich potrąceń dokonano i w jakim zakresie.

Obowiązek wydawania paska wynagrodzeń

Kodeks pracy ani inne akty prawne nie nakładają na pracodawców obowiązku wydawania pracownikom paska wynagrodzeń. Jeśli jednak pracodawca zdecyduje się na takie rozwiązanie, powinien zawrzeć taką informację w regulaminie wewnątrzzakładowym. Pasek może zostać przekazany pracownikom w formie pisemnej lub elektronicznej.

Pracownik, co do zasady, nie może żądać przekazania dokumentu, jeśli pracodawca nie podjął decyzji w zakresie jego wydawania. Niemniej jednak ma on prawo do informacji dotyczącej tego, w jaki sposób wyliczane jest wynagrodzenie netto.

Więcej o wynagrodzeniach przeczytasz na Bizblog.pl:

Nieścisłości w wyliczaniu wynagrodzenia – jak postępować?

Pracownicy nierzadko zgłaszają nieścisłości w wyliczaniu wynagrodzeń, nie wiedząc, dlaczego na konto wypływa taka kwota. Ich obliczenia, często dokonywane przy pomocy specjalnych kalkulatorów, nie zawsze pokrywają się z wynagrodzeniem netto. Pasek wynagrodzeń ma im pomóc zrozumieć, w jaki sposób pracodawca wylicza wynagrodzenie, a więc jakich potrąceń dokonuje.

Co jednak w przypadku, gdy w zakładzie dokument ten nie jest wydawany? Pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem o wgląd do dokumentów, na podstawie których obliczono jego wynagrodzenie. Mowa zwłaszcza o:

 • regulaminach pracy i wynagradzania,
 • liście obecności,
 • karcie ewidencji czasu pracy,
 • imiennej liście wypłacanego wynagrodzenia.

Dlaczego warto wydawać pracownikom pasek wynagrodzeń?

REKLAMA

Wydawanie paska wynagrodzeń jeszcze do niedawna było praktykowane w wielu zakładach, dziś natomiast odchodzi się od tego zwyczaju. Tymczasem tego rodzaju dokument pozwala poinformować pracowników o tym, w jaki sposób wyliczane jest ich wynagrodzenie netto. Ponadto umożliwia minimalizowanie błędów popełnianych przez pracowników działu płac. Najczęściej dotyczą one potrącania środków na PPK (w przypadku, gdy pracownik zrezygnował z przystąpienia do programu) lub potrąceń komorniczych oraz innych, które nie powinny być już dokonywane zw względu na zaspokojenie wierzyciela.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA