REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Dzieje się na rynku pracy. Średnia krajowa: 7369 zł, ale etatów dla Polaków coraz mniej

Po spadku inflacji w sierpniu do 10,1 proc. wynagrodzenia w sierpniu znów wróciły do realnego wzrostu. Znalazły się o 1,8 proc. powyżej wskaźnika CPI. I dobra wiadomość: nie znajdą się na minusie w kolejnych miesiącach. Ekonomistów martwi jednak to, co się dzieje z poziomem zatrudnienia w polskich firmach.

20.09.2023
11:36
praca urząd pracy
REKLAMA

Realne wynagrodzenia wzrosły, a ten trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach. Rynek pracy pozostaje stabilny, ale słabsza aktywność gospodarcza ogranicza wzrost zatrudnienia – podsumował dane z rynku pracy Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

REKLAMA

Więcej wiadomości o zarobkach Polaków

Średnia krajowa w sierpniu: 7368,97 brutto

GUS podał w środę, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające co najmniej 10 osób) w porównaniu z sierpniem 2022 r. wzrosło o 11,9 proc. do 7368,97 zł brutto. W stosunku do lipca 2023 r. spadło o 1,6 proc proc. Jak zaznacza GUS, obniżenie miesiąc do miesiąca spowodowane było mniejszymi niż zwykle wypłatami z racji nagród i premii oraz odpraw dla osób odchodzących na emerytury.

Źródło: GUS

Największy spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo o 30,5 proc. oraz w sekcji Górnictwo i wydobywanie o 24,2 proc proc. Najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie odnotowano w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5417,76 zł), najwyższe w sekcji Informacja i komunikacja (12212,03 zł).

Drożyzna już nie zagrozi pensjom Polaków

PIE spodziewa się, że w kolejnych miesiącach wynagrodzenia będą rosnąć szybciej niż inflacja.

Wynagrodzenia dalej rosnąć będą w dwucyfrowym tempie. Równocześnie tempo wzrostu cen będzie maleć. NBP wskazuje, że w III kwartale 38,4 proc. przedsiębiorstw planuje podnieść wynagrodzenia. Przed rokiem było to 46,5 proc. – wskazuje Instytut.

Źródło: GUS

I dodaje, że dodatkowym czynnikiem przemawiającym za wzrostem wynagrodzeń będzie podniesienie płacy minimalnej. W 2024 r. ponownie czeka nas podwójny wzrost do poziomu 4242 zł od początku roku oraz 4300 zł od lipca tj. o 17,8 proc. i 19,4 proc.

W rezultacie utrzyma się wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń, zakładamy, że zarówno w 2023, jak i w 2024 roku płace będą rosły średnio o kolejno 12,3 proc. i 11,7 proc., przy inflacji wynoszącej odpowiednio 12,6 proc. i 7,9 proc. – tłumaczy Sebastian Sajnóg z PIE.

Zatrudnienie na zero

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w porównaniu z lipcem 2023 r. o 0,2 proc proc. Rok do roku odnotowano zbliżony poziom – wynika z danych GUS.

Od początku roku liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 28 tys. Spadek zatrudnienia to efekt ograniczania rekrutacji przez przedsiębiorstwa dotknięte słabszą koniunkturą – tłumaczy Polski Instytut Ekonomiczny.

REKLAMA
Źródło: GUS

PIE uspokaja jednak, że liczba ofert pracy przypadająca na bezrobotnego wciąż jest wysoka, a mała liczba firm deklaruje zwalnianie pracowników.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA