REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Doskonałe wieści na temat wynagrodzeń. Polacy znów zaczęli się bogacić

Realne płace Polaków po niemal roku spadków znowu zaczęły rosnąć. Wzrost wynagrodzeń przeskoczył w czerwcu poziom inflacji. Jednak cały czas na rynku pracy odczuwalne są skutki spowolnienia. Widać je choćby w danych o zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw.

20.07.2023
13:11
Doskonałe wieści na temat wynagrodzeń. Polacy znów zaczęli się bogacić
REKLAMA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 11,9 proc proc. Przed rokiem wzrost wyniósł o 13 proc proc. W stosunku do maja 2023 r. wzrost wyniósł 2,1 proc proc. Rok wcześniej odnotowano wzrost płac o 2,4 proc. – podał GUS w czwartek.

REKLAMA

Wzrost płac odnotowano prawie we wszystkich sekcjach. Największy w górnictwie o 10,7 proc. do 11290,69 zł oraz energetyce o 7,4 proc. do 10063,21 zł. Narastająco w okresie sześciu miesięcy 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 7,5 proc. w sekcji Budownictwo do 18,3 proc. w sekcji Transport i gospodarka magazynowa, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 12,7 proc. – podał GUS w komunikacie.

Źródło: GUS

Najwyższe przeciętne pensje w tym czasie po wzroście 12,6 proc. odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja – 12551,29 zł, najniższe w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia – 5262,29 zł i to pomimo wzrostu rok do roku 14 proc.

Realne płace dalej będą rosły

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w komentarzu do danych z rynku pracy wskazuje, że wynagrodzenia wzrosły w czerwcu o 11,9 proc. rok do roku nieco mniej niż w poprzednich miesiącach.

Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7335 złotych. Wzrost wynagrodzeń był wyższy od inflacji pierwszy raz od niemal roku – oznacza to zwiększenie się zdolności nabywczej konsumentów. W ciągu ostatniego roku płace realne wzrosły o 0,4 proc. – wylicza w komentarzu Dawid Sułkowski z PIE.

Źródło: GUS

Instytut prognozuje, że do końca 2023 i na początku przyszłego roku wynagrodzenia będą rosły w dwucyfrowym tempie przy spadku inflacji do 9,5 proc. w ostatnim kwartale 2023 i 7,9 średnio w 2024 r.

W takich warunkach ponownie zobaczymy wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych – zapowiada Instytut

Dawid Sułkowski zauważa, że płace rosną wolniej w branżach mocniej dotkniętych spowolnieniem gospodarczych, takich jak budownictwo (7,5 proc.).

W takich warunkach spadek inflacji jest o tyle pożądany, że zwiększa płace realne równomiernie we wszystkich sektorach gospodarczych. W czerwcu realne wynagrodzenia zwiększyły się w 9 z 15 głównych branż gospodarki – wskazuje ekonomista PIE.

Zatrudnienie ze spadkiem i poniżej oczekiwań

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do czerwca 2022 r. zwiększyło się o 0,2 proc proc. W czerwcu 2022 r. odnotowany w skali roku wzrost był wyższy i wynosił 2,2 proc proc. Miesiąc do miesiąca zmniejszyło się o 0,1 proc proc.

Źródło: GUS

Niewielkie zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w czerwcu 2023 r. było wynikiem zwolnień pracowników w jednostkach oraz końcem umów terminowych – wskazuje GUS.

REKLAMA

Od początku roku liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się z 6530 do 6512 tys. – rok temu był to wzrost o 37 tys. (z 6460 do 6497 tys.). PIE wskazuje w komentarzu, że zatrudnienie wzrosło mniej niż w poprzednich miesiącach i poniżej prognoz.

Słabsza aktywność gospodarcza sprawia, że firmy ograniczają rekrutację. GUS wskazuje na systematyczny spadek popytu na pracę i niższą liczbę nowych ofert pracy od 2022 r. Równocześnie niedobory pracowników widoczne w ubiegłych latrach sprawiają, że sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, a bezrobocie jest historycznie niskie – komentuje Dawid Sułkowski z PIE.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA