REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

IT wciąż na topie. Polacy chętni, by zmienić zawód

Polacy chętnie zmieniliby pracę, choć są zadowoleni z obecnej. Ponad połowa z nich wybrałaby przebranżowienie się do branży IT. Nie tylko przez atrakcyjne zarobki.

31.10.2023
18:21
branża-IT-zatrudnienie-raport
REKLAMA

Postęp technologiczny wpływa na rynek pracy. I zachodzą na nim dynamiczne zmiany. Np. stworzony przez OpenAI ChatGPT potrzebował zaledwie ośmiu tygodni, aby zdobyć 100 mln użytkowników. Dla porównania TikTokowi zajęło to dziewięć miesięcy, a telefonii stacjonarnej - 75 lat. Mamy do czynienia z niebywałym dotąd skokiem za sprawą rewolucji, jaka dokonuje się dzięki sztucznej inteligencji. Eksperci zwracają uwagę, że AI przekształca technologię i rynek pracy w niespotykanym dotąd tempie. A analitycy McKinsey idą jeszcze dalej i sugerują, że 45 proc. wszystkich zawodowych aktywności i 5 proc. obecnych zawodów może zniknąć w wyniku automatyzacji. Dlatego też zdobywanie nowych kwalifikacji i podnoszenie umiejętności stają się pewną normą na rynku pracy. I chęć zmiany pracy na taką w sektorze IT wcale nie dziwi.

REKLAMA

Choć to właśnie możliwość lepszych zarobków jest głównym motorem do zmiany branży dla aż 72 proc. pracujących Polaków w wieku 30-59 lat. Dodatkowym powodem, dla którego respondenci przenieśliby się do IT są: możliwość rozwoju (36 proc.) oraz potencjał rozwojowy samej branży (35 proc.).

Te dane pochodzą z badania „Reskilling oczami Polaków” zrealizowanego przez Future Collars przy współpracy z Amazonem. Autorka badania dr hab. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego chciała zrozumieć, jak osoby w wieku 30-59 lat postrzegają swoją sytuację zawodową oraz możliwość przejścia do innej branży w tym do IT.

Pierwsze kroki do zmiany branży na IT

Z badania wynika, że 35 proc. badanych podjęło już działania przybliżające ich do zmiany branży na IT. Od czego najczęściej zaczynają? Najwięcej respondentów wskazało, że próbują zrozumieć specyfikę branży i rynku pracy (70 proc.), na następnym miejscu (66 proc.) jest zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez różnorodne formy edukacji, a także korzystanie z bogatych zasobów online (86 proc.). Z kolei 85 proc. badanych wskazało na introspekcję, czyli przyglądanie się własnym potrzebom, celom zawodowym i planowanie swojej ścieżki kariery.

Dlaczego to branża IT najmocniej przyciąga pracowników? Zdaniem Marty Dworowskiej, dyrektorki ds. zasobów ludzkich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amazon, już sam fakt, że połowa badanych Polaków rozważa zmianę branży na IT, pokazuje, jak dynamicznie rozwija się zainteresowanie tym sektorem w Polsce.

Jednak aby naprawdę wykorzystać ten potencjał, należy aktywnie przeciwdziałać mitom i stereotypom związanym z branżą. Kluczowe jest wspieranie edukacji i dostarczanie odpowiednich narzędzi, aby pomóc Polakom osiągnąć sukces w świecie technologii. W tym zakresie ogromnie ważne jest aktywne zaangażowanie się w tę zmianę ze strony pracodawców – dodaje.

Z kolei Joanna Pruszyńska-Witkowska z Future Collars zwraca uwagę na kobiety, które chcą przenieść się do branży IT. Jej zdaniem panie wykazują większą owartość, ale do zmiany zawodu czy też branży podchodzą z obawami.

Natomiast lęk przed takimi dużymi zmianami w życiu nie ma płci. Czego boją się osoby aspirujące do branży IT? W badaniu respondenci wskazali na lęk przed niewystarczającą wiedzą, wyzwaniami adaptacyjnymi oraz trudnościami w utrzymaniu tempa nauki. A na specyficzne dla IT aspekty, takie jak szybkie tempo pracy, stres czy konieczność używania języka angielskiego jako główne bariery w wejściu do tej branży podało 16-20 proc. badanych.

Więcej o tym, co się dzieje w branży IT, przeczytasz na Bizblog.pl:

Branża IT mierzy się z różnymi stereotypami

Jednym z takich mitów jest to, że branża IT jest złożona i wymaga zaawansowanej wiedzy matematycznej. Natomiast połowa badanych uznaje tę branżę za odpowiednią do zmian zawodowych w każdym wieku, a 70 proc. uważa, że IT nie jest branżą uniwersalną, co wskazuje na istnienie stereotypów i mitów.

Z badani wynika także, że większość Polaków (65 proc.) uznaje IT za branżę równie dostępną zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, chociaż 33 proc. nadal uważa, że IT jest bardziej męskim obszarem. Z kolei 40 proc. respondentów postrzega IT jako sektor równie otwarty dla młodych, jak i osób po 40. roku życia.

Zgodnie z danymi Eurostatu Polska zajmuje 27. miejsce w Europie pod względem kompetencji cyfrowych. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy kobiet.

Sytuacja zawodowa Polaków

Najnowsze badanie wskazuje, że większość Polaków (71 proc.) pozytywnie ocenia swoją sytuację zawodową, jednak są widoczne istotne różnice między płciami.

Mężczyźni częściej niż kobiety odczuwają mocną pozycję w branży, co może wynikać z kulturowych oczekiwań lub rzeczywistych nierówności w miejscu pracy. Szczególnie widoczna jest różnica w postrzeganiu własnego statusu i rozpoznawalności zawodowej - wynika z badania.

Choć Polacy jawią się często jako naród malkontentów, to z badania wynika, że większość z nich (64 proc.) jest zadowolonych ze swojej pracy i lubi swój zawód. 43 proc. respondentów docenia stabilność zatrudnienia, niestety tylko 33 proc. wskazuje na satysfakcjonujące zarobki. Natomiast Aż 84 proc. czuje stabilność swojego miejsca pracy, a trzy czwarte przypisuje to pewności swoich kwalifikacji i trudności automatyzacji ich pracy.

A mimo to ponad połowa (56 proc.) rozważa zmianę branży, z czego znacząca liczba zastanawia się nad IT. Dlaczego? Głównie przez niezadowalające zarobki (57 proc.). Jednak przed zmianą branży Polaków powstrzymuje to, że jawi się ona jako trudno dostępna (48 proc. wskazań), a wymogiem są zdolności matematyczne (68 proc. wskazań).

W obliczu nieustannie ewoluującego krajobrazu zawodowego, kluczowe staje się głębokie zrozumienie motywacji, aspiracji oraz obaw pracowników w Polsce. Tylko wtedy będziemy w stanie skutecznie adaptować się do przyszłości i kształtować środowisko pracy, które nie tylko odpowiada na różnorodne potrzeby, ale także wspiera rozwój i satysfakcję każdego pracownika - komentuje dr hab. Katarzyna Sekścińska, autorka badania.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA