REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

I wszystko jasne. Wiemy już, na co wydajesz kasę z 800+

Jedna czwarta gospodarstw domowych, które dostają środki z tytułu świadczenia wychowawczego „Rodzina 800+”, deklaruje, że przynajmniej ich część stara się odkładać albo inwestować. Z drugiej strony aż połowa kupuje za pieniądze wypłacone przez ZUS produkty pierwszej potrzeby, jak żywność czy ubrania. Wygląda na to, że traktowane jest przez te rodziny jak zasiłki uzyskiwane w ramach pomocy społecznej.

27.03.2024
20:39
I wszystko jasne. Wiemy już, na co wydajesz kasę z 800+
REKLAMA

800+ wypłacane jest Polakom od stycznia tego roku, wcześniej Program Rodzina 500+, jak nazwa wskazuje, wypłacał rodzicom na każde dziecko 500 zł. Waloryzację świadczenia uchwalono w ubiegłym roku, program został wprowadzony przez rząd Beaty Szydło od 1 kwietnia 2016 r. Za kilka dni będzie więc obchodził ósme urodziny.

REKLAMA

W najnowszym badaniu z cyklu „Sytuacja na rynku consumer finance” Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) poproszono Polaków, by odpowiedzieli, na co przeznaczają pieniądze otrzymywane z 800+. Ankietowani mogli wskazać maksymalnie trzy cele, na które przeznaczają środki ze świadczenia.

Program „Rodzina 800+” finansuje zakup jedzenia i ubrań

ZPF podaje, że połowa gospodarstw domowych, które otrzymują świadczenie z Programu „Rodzina 800+”, wydaje pieniądze przekazane przez ZUS na żywność i ubrania.

To oznacza, że świadczenie w pierwszej kolejności zaspokaja w tej grupie respondentów podstawowe potrzeby gospodarstwa domowego, a więc spełnia bardziej cel socjalny niż wychowawczy czy edukacyjny - zauważa dr Sławomir Dudek, ekonomista IRG SGH i współautor badania „Sytuacja na rynku consumer finance”.

 class="wp-image-2441710"

Więcej wiadomości Bizblog.pl o Programie Rodzina 800+

Na kolejnych miejscach uplasowały się cele edukacyjne, w tym np. zajęcia dodatkowe, oraz opłaty za przedszkole i szkołę. Jedna czwarta ankietowanych odpowiedziała, że pieniądze z programu „Rodzina 800+” przeznacza na oszczędności i inwestycje. Co dziesiąte gospodarstwo domowe przyznało, że sięga po te środki, by spłacać zaległe zobowiązania.

Co Polak kupuje za 800+, zależy od regionu Polski

Najnowsze badanie z cyklu „Sytuacja na rynku consumer finance” wykazało spore różnice w odpowiedziach ankietowanych pochodzących z różnych regionów Polski. Sławomir Dudek wskazuje, że na przykład w województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim aż trzy czwarte respondentów przeznacza pieniądze z 800+ na cele edukacyjne, w małopolskim i lubelskim o wiele mniej, bo 40 proc.

REKLAMA

Z drugiej strony, w województwie zachodniopomorskim i w Wielkopolsce „żywność i ubiór” wskazało 45-50 proc. ankietowanych, a w Małopolsce i na Podkarpaciu taki odsetek odpowiedzi przekracza 60 proc. – zauważa ekonomista.

 class="wp-image-2441713"
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA