REKLAMA
  1. bizblog
  2. Nieruchomości /
  3. Poradniki
  4. Prawo - poradniki /

Świadectwo energetyczne. Jakie kary grożą za jego brak?

Przed 28 kwietnia 2023 roku obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczył wyłącznie budynków wybudowanych po 2009 roku, jednak obecnie rozciągnięto go również na pozostałe nieruchomości. W jakich przypadkach należy uzyskać świadectwo energetyczne? Jakie kary grożą za brak dokumentu?

25.10.2023
22:08
Świadectwo energetyczne. Jakie kary grożą za jego brak?
REKLAMA

Czym jest świadectwo energetyczne?

REKLAMA

Świadectwo charakterystyki energetycznej, potocznie nazywane świadectwem energetycznym, to dokument, w którym określa się roczne zapotrzebowanie danej nieruchomości na energię. Zawiera ono dane dotyczące budynku, takie jak:

  • jego rodzaj i przeznaczenie,
  • lokalizację,
  • rok oddania do użytkowania,
  • wielkość powierzchni ogrzewanej lub chłodzonej,
  • wielkość całkowitej powierzchni użytkowej.

Wyniki prezentowane są w formie klasy energetycznej, pozwalając wyliczyć, ile energii zostanie zużytej w ciągu roku celem utrzymania optymalnej temperatury w budynku. Jednocześnie umożliwiają one określenie, jakie koszty związane z zakupem energii poniesie właściciel lub wynajmujący.

Rozpowszechnienie obowiązku wydawania świadectwa energetycznego ma na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie korzystania z rozwiązań, za pomocą których można obniżyć koszty energii i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Kiedy i w jaki sposób należy uzyskać świadectwo energetyczne?

Do 28 kwietnia 2023 roku obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczył wyłącznie budynków powstałych po 2009 roku. Zmiany w przepisach rozciągnęły go także na inne, starsze nieruchomości. Muszą je uzyskać osoby, które planują sprzedaż lub wynajem mieszkania czy domu.

Świadectwa energetyczne nie są natomiast obowiązkowe w przypadku, gdy nieruchomość użytkowana jest we własnym zakresie. Dokument można sporządzić dla całego budynku lub wyłącznie jego części, na przykład dla konkretnego mieszkania.

Jego przekazanie odbywa się w formie pisemnej lub elektronicznej – dopuszcza się zastosowanie obu rozwiązań. Informacja o tym, czy świadectwo zostało okazane, musi znaleźć się w akcie notarialnym, sporządzanym przy sprzedaży nieruchomości. Potencjalny nabywca czy lokator nie może zrzec się prawa do otrzymania świadectwa. Przeprowadzenie audytu, którego konsekwencją jest wydanie dokumentu, można zlecić podmiotowi, który figuruje w rejestrze Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Więcej o rynku mieszkaniowym przeczytasz na Bizblog.pl:

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne nie jest wydawane bezpłatnie – za przeprowadzenie badania i sporządzenie stosownego dokumentu trzeba zapłacić zgodnie z cennikiem podanym przez wybraną firmę. Ceny zaczynają się od 400 zł (świadectwo dotyczące mieszkania) lub 500 zł (świadectwo dotyczące domu jednorodzinnego). Najbardziej kosztowne będzie uzyskanie dokumentu dotyczącego budynku wielorodzinnego – często cena wynosi nawet kilka tysięcy złotych. Koszty ponosi właściciel nieruchomości, inwestor lub osoba, której przysługuje prawo własnościowe lub lokatorskie do lokalu.

Świadectwo, co do zasady, wydawane jest raz na 10 lat – tyle wynosi jego „data ważności”. Niemniej jednak traci ją wcześniej, jeśli w budynku zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne, polegające na przykład na wymianie okien czy zmianie formy ogrzewania. W takiej sytuacji należy ponownie przeprowadzić badanie, którego celem będzie wydanie nowego świadectwa energetycznego.

Jakie kary grożą za brak świadectwa energetycznego?

REKLAMA

Osoby, które nie przedstawią świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania czy domu, mogą zostać ukarane grzywną do 5 tys. zł. Odpowiedzialność finansową ponoszą także ci, którzy sporządzają dokument w oparciu o nieprawdziwe dane.

Warto też pamiętać, że przy sprzedaży nieruchomości nad wywiązaniem się z obowiązku przedstawienia świadectwa energetycznego czuwa notariusz. Nie podpisze on dokumentu, jeśli nie upewni się, że nabywcy zostało przedstawione ważne, sporządzone przez uprawnioną jednostkę świadectwo.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA