REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Twoja nieruchomość zyskała na wartości? Taki list może być już w drodze. Stawka podatku: 50 proc.

Opłata adiacencka to rodzaj podatku, który należy zapłacić, jeśli nieruchomość zyska na wartości wskutek zdarzeń przewidzianych w ustawie. Jeśli na przykład gmina uzna, że po wybudowaniu drogi, należące do ciebie działka i dom zyskały na wartości, na prawo naliczyć opłatę sięgającą nawet połowy różnicy starej i nowej wartości. Uchwałę w tej sprawie podejmuje rada gminy, a właściciel o konieczności uregulowania opłaty adiacenckiej powiadamiany jest listownie.

04.09.2023
7:14
Twoja nieruchomość zyskała na wartości? Taki list może być już w drodze
REKLAMA

Czym jest opłata adiacencka?

REKLAMA

Opłata adiacencka dotyczy właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych. Należy ją uregulować przy:

  • podziale działki,
  • scaleniu i podziale działki,
  • budowie urządzeń infrastruktury publicznej sfinansowanej ze środków publicznych,

jeśli wartość nieruchomości wzrosła. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi:

  • przy podziale nieruchomości – maksymalnie 30 proc. różnicy wartości nieruchomości w wyniku wzrostu po podziale,
  • przy podziale i scaleniu nieruchomości – maksymalnie 50 proc. różnicy wartości nieruchomości w wyniku wzrostu po podziale i scaleniu,
  • przy budowie urządzeń infrastruktury publicznej – maksymalnie 50 proc. różnicy wartości nieruchomości po wybudowaniu infrastruktury.

Należy mieć na uwadze, że maksymalne stawki określono w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jednak wysokość opłaty adiacenckiej ustalana jest indywidualnie przez radę gminy w drodze uchwały. Bierze ona pod uwagę różne czynniki, dlatego wysokość opłaty w każdym przypadku będzie inna. Gmina ma aż 3 lata na wydanie stosownej decyzji od momentu, gdy nieruchomość zyskała na wartości. Tymczasem osoba, na którą nałożono opłatę, może uregulować ją jednorazowo lub w formie ratalnej. Organ, po otrzymaniu odpowiedniego pisma, może rozłożyć płatność na raty, jednak okres ich spłaty nie przekracza 10 lat. Każdy, kto uiszcza płatność jednorazowo, musi zrobić to w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji.

W jaki sposób ustala się wartość nieruchomości?

W kontekście opłaty adiacenckiej najważniejszą kwestią jest wartość nieruchomości. W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy w wyniku wyżej wymienionych działań takowa w ogóle wzrosła. Jeśli nie, gmina nie ma podstaw do nałożenia opłaty. W przeciwnym razie trzeba ustalić, jaka jest różnica pomiędzy wartością poprzednią a obecną. Pod uwagę bierze się wartość rynkową nieruchomości, którą ustala rzeczoznawca majątkowy. Zgodnie z definicją, za wartość rynkową uważa się najbardziej prawdopodobną cenę, jaką można uzyskać na rynku, przy założeniu dobrowolnego działania obu stron.

Jak się odwołać od decyzji dotyczącej opłaty adiacenckiej?

Wysokość opłaty adiacenckiej nie jest jednolita, jednak najczęściej oscyluje w okolicach kilku tysięcy złotych. Nie jest to mała kwota, zwłaszcza dla osób, które przypadkowo „wzbogaciły się” na przykład poprzez budowę drogi publicznej. Od decyzji dotyczącej opłaty adiacenckiej można się odwołać – pismo należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez organ pierwszej instancji. Należy w nim zawrzeć informacje dotyczące nieruchomości, a także podnieść swoje żądania.

Najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie rzeczoznawcy majątkowego, który dokona rzetelnej wyceny nieruchomości, jednak takie działanie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Warto mieć na uwadze, że operaty szacunkowe, realizowane na zlecenie, które wydają samorządy, często przygotowywane są machinalnie, nierzetelnie. Stąd też podstawa do obliczenia wysokości opłaty adiacenckiej może różnić się od rzeczywistej, która przemawiałaby na korzyść właściciela nieruchomości.

REKLAMA

Opłata adiacencka a zmiana właściciela nieruchomości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wniesienia opłaty adiacenckiej zobowiązana jest osoba, która była właścicielem nieruchomości na dzień wydania decyzji przez radę gminy. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w kontekście sprzedaży działki. Poprzedni właściciel powinien więc dopilnować, aby wszystkie formalności zostały załatwione we właściwym czasie – w przeciwnym razie to on będzie zobowiązany do uregulowania należności. Warto też wziąć pod uwagę fakt, iż opłata adiacencka nie jest naliczana, jeśli przejęcie nieruchomości nastąpiło wskutek śmierci poprzedniego właściciela.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA