REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

RPP podjęła decyzję. Czekasz na obniżki stóp? Rynek traci nadzieję

Mogłoby się wydawać, że zgodna z prognozami decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp stóp procentowych bez zmian, nie jest wielkim wydarzeniem. Ale to tylko pozory. Ekonomiści analizują komunikaty NBP i wypowiedzi członków RPP, biorą pod lupę to, co przekazują członkowie rządu na temat wygaszania tarcz inflacyjnych, pilnie śledzą to, co dzieje się na rynku. A na wszystkich tych polach naprawdę buzuje.

04.04.2024
15:37
RPP podjęła decyzję. Czekasz na obniżki stóp? Rynek traci nadzieję
REKLAMA

Rada Polityki Pieniężnej na kwietniowym posiedzeniu postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Od ostatniej obniżki, do której doszło w październiku ubiegłego roku, mija właśnie sześć miesięcy, ale zdecydowana większość ekonomistów uważa, że kredytobiorcy oczekujący poluzowania warunków spłaty rat od hipotek, muszą wykazać o wiele więcej cierpliwości, bo w tym roku władze monetarne im raczej nie ulżą.

REKLAMA

Pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie oznacza, że obowiązują stawki ustalone na posiedzeniu październikowym:

  • stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej
  • stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej
  • stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej

W październiku 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, z kolei miesiąc wcześniej zaskoczyła rynek głębokim 75-punktowym cięciem. Wcześniej równo rok utrzymywała stopy bez zmian. Stopa referencyjna NBP wynosiła w tym czasie 6,75 proc.

Obniżka stóp? Na pewno nie w tym roku

Decyzja o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie jest zgodna z prognozami ekonomistów. Naprawdę trudno byłoby znaleźć eksperta, który po ostatnich publikacjach NBP (komunikaty po posiedzeniach RPP, projekcja inflacyjna) oraz wypowiedziach prezesa Glapińskiego i członków RPP oczekiwałby jakiejś zmiany w polityce monetarnej. Inflacja poniżej celu (2,5 proc.) na poziomie 1,9 proc. nie jest żadnym argumentem, bo wszyscy wiedzą, że w kolejnych miesiącach dojdzie do jej odbicia.

 class="wp-image-2443084" width="840"
Inflacja rok do roku. Źródło GUS

Rada wie, że spadek inflacji w okolice 2 proc. r/r jest tylko chwilowy i dalej będzie podkreślać niepewność jako jeden z ważniejszych czynników utrudniających zmianę stóp procentowych – wskazują ekonomiści mBanku.

Niepewność wynika z tego, że nie wiadomo za bardzo, jak inflacja odbije po przywróceniu 5-proc. VAT-u na żywność, oraz tego, jakie rozwiązanie ostatecznie wybierze rząd, odmrażając ceny energii dla gospodarstw domowych i jak mocno podbiją one odczyty GUS.

Na kolejnych posiedzeniach trzeba będzie szukać nowych argumentów za niezmienną polityką pieniężną. Nie wątpimy jednak, że Rada takowe znajdzie. Nie spodziewamy się zmiany stóp procentowych w tym roku – konkludują ekonomiści mBanku.

Więcej wiadomości na temat stóp procentowych

W ING również oczekują utrzymania stóp na obecnym poziomie do końca 2024 r.

W związku z niepewnością co do skali wzrostu inflacji w średniej perspektywie, Rada podtrzyma ostrożne nastawienie i może utrzymać stopy NBP na obecnym poziomie do końca tego roku – zapowiadają ekonomiści ING.

Podkreślają jednak, że nie podzielają stanowiska NBP jakoby głównym źródłem problemów z inflacją było odmrożenie cen energii w drugiej połowie roku.

Zwracamy uwagę, że inflacja bazowa pozostaje podwyższona i wciąż rozpędzona (w marcu wzrost o ok. 0,5 proc. miesiąc do miesiąca) – zastrzegają analitycy ING.

RPP nie obniży stóp również w 2025 r.?

Jeszcze bardziej sceptycznie nastawieni do perspektyw cięcia stóp są ekonomiści Banku Pekao. Ich zdaniem RPP utrzyma stopy na obecnym poziomie nie tylko w tym roku, ale również w kolejnym.

Kiedy po raz pierwszy formułowaliśmy tę prognozę na początku bieżącego roku, staliśmy w wyraźnej kontrze do konsensusu. Na przełomie 2023 i 2024 r. rynki wyceniały 150 pb cięć w perspektywie roku. Na przestrzeni pierwszego kwartału 2024 r. doszło jednak do konwergencji (zbieżności – przyp. red.) oczekiwań rynkowych do naszej prognozy – zauważają w Pekao.

Jak dodają, obecnie wyceny WIBOR 3M na sześć miesięcy do przodu (wyceny FRA 6x9, ang. forward rate agreement) są płaskie, choć rynek przez dłuższy czas był odmiennego zdania i wyceniał obniżki stóp.

W ostatnich dniach wyceny kontraktów FRA 6x9 zbiegły się już z naszą prognozą i nie wyceniają cięć w horyzoncie najbliższych sześciu miesięcy – czytam w komentarzu analityków Banku Pekao.

REKLAMA

Jeszcze na początku roku kontrakty terminowe FRA dawały nadzieję na obniżkę o 1 pkt. proc. do czerwca 2 pkt.proc. w drugim półroczu.

Obecnie, po upływie trzech miesięcy rynki finansowe wydają się w pełni antycypować stabilizację stóp w nadchodzących kwartałach – zauważają ekonomiści Banku Pekao.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA