REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Idą bardzo korzystne zmiany dla pracowników. Emigrację i zlecenia wliczą do stażu pracy

Rząd opublikował projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada daleko idące zmiany w zakresie wyliczania stażu pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce, by wliczały się do niego nie tylko wykonywanie umów-zleceń, prowadzenie działalności gospodarczej i zatrudnienie za granicą, ale nawet służba wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Zmiany są bardzo korzystne dla pracowników, ale mają wejść w życie dopiero w 2026 roku.

10.07.2024
15:17
Idą bardzo korzystne zmiany dla pracowników. Emigrację i zlecenia wliczą do stażu pracy
REKLAMA

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano przygotowany przez MRPiPS projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada zaskakująco daleko idące zmiany przepisów dotyczących wyliczania okresu zatrudnienia. Resort rodziny postanowił ujednolicić obecny chaotyczny stan prawny w tej kwestii, ale przy okazji zaproponował bardzo korzystne dla pracowników zasady wyliczania stażu pracy.

REKLAMA

Nowe zasady wyliczania stażu pracy

W uzasadnieniu projektu MRPiPS wyjaśnia, że aktualnie okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, jak również wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z tymi osobami albo pozostawania przez osobę fizyczną członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych nie są wliczane do okresu zatrudnienia w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Resort tłumaczy, że w efekcie utrudnia to dostęp do niektórych uprawnień pracowniczych oraz stanowisk, na których wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy.

Taka sytuacja jest zatem niekorzystna dla pracowników, którzy przed nawiązaniem stosunku pracy prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych formach lub wykonywali pracę na podstawie wymienionych umów cywilnoprawnych, byli osobami współpracującymi czy członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych – czytamy.

Więcej o świadczeniach socjalnych przeczytacie w tych tekstach:

Celem nowelizacji jest wyrównanie szans takich osób w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych, jak i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego. Ustawa ma więc w dużej mierze zlikwidować nierówności w traktowaniu pracowników ze względu na rodzaj wcześniej podejmowanej przez nich aktywności zawodowej.

MRPiPS wskazuje, że zaproponowane przepisy realizują w znacznym stopniu postulat, aby uprawnienia pracownicze, jak i dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego były takie same niezależnie od prawnej i organizacyjnej formy wcześniejszej pracy.

Bez różnicowania zasad

Resort tłumaczy, że główną różnicą pomiędzy prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej czy wykonywaniem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych a wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy jest to, że w ramach stosunku pracy pracownik wykonuje pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z kolei osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub pracująca na podstawie umów cywilnoprawnych co do zasady podejmuje decyzje o organizacji pracy i zakresie swoich obowiązków samodzielnie, a jej swobodę wykonywania pracy ogranicza jedynie wiążąca ją umowa.

REKLAMA

Biorąc pod uwagę realia rynku pracy, nie wydaje się to wystarczającym uzasadnieniem dla różnicowania zasad zaliczania tych okresów do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze – wyjaśnia resort rodziny.

Autorzy przepisów przyznają, że nowelizacja Kodeksu pracy w opisywanym zakresie będzie mieć daleko idące skutki finansowe. W ocenie skutków regulacji wyliczono, że liberalizacja zasad wyliczania stażu pracy tylko w 2026 r. może kosztować prawie miliard złotych, a w ciągu 11 lat obowiązywania tych przepisów koszty przekroczą 14 mld zł. Nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA