REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Żadna śmieciówka nie wywinie się od składek ZUS. Nawet umowa o dzieło

W resorcie rodziny i pracy trwają prace nad projektem ustawy przewidującej ozusowanie wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidację zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych, które dotyczą setek tysięcy pracowników w Polsce. Obecnie umowy o dzieło w ogóle nie podlegają pod składki ZUS, a w przypadku umów-zleceń nie płaci się składek między innymi wtedy, gdy występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych.

28.03.2024
12:27
Już żadna śmieciówka nie wywinie się od składek ZUS. Nawet umowa o dzieło
REKLAMA

O tym, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającej ozusowanie wszystkich umów cywilnoprawnych i likwidującej zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, informuje Prawo.pl. Serwis podaje, że nieoficjalnie dowiedział się, że resort Agnieszki Dziemianowicz-Bąk na razie prowadzi wstępne prace w tym kierunku.

REKLAMA

Ozusowanie umów cywilnoprawnych

Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace analityczne i ustalenia w celu przygotowania projektu ustawy, który będzie realizował kwestie objęcia ubezpieczeniami społecznymi wszystkich umów cywilnoprawnych i związaną z tym likwidację zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych – informuje serwis Prawo.pl.

Temat ozusowania wszystkich umów cywilnoprawnych, zwanych często pogardliwie „śmieciówkami” przewija się od lat, ale dotąd nie zdecydował się na to żaden rząd. Na razie częściowo ozusowane zostały umowy-zlecenia, a umowy o dzieło są na razie objęte jedynie obowiązkiem zgłaszania do ZUS-u. Jeśli zapowiedzi MRPiPS zostaną zrealizowane, od każdej umowy cywilnoprawnej trzeba będzie odprowadzać składki społeczne oraz składkę zdrowotną.

Otwartą kwestią pozostaje to, czy pomysł kierowanego przez Lewicę ministerstwa znajdzie poparcie całego koalicyjnego rządu, ale mocnym argumentem „za” będzie chęć wywiązania się ze zobowiązań związanych z Krajowym Planem Odbudowy. Resort rodziny i pracy poinformował Prawo.pl, że w ramach prac nad kamieniem milowym A71G z KPO przepisy omawianej ustawy powinny wejść w życie w pierwszym kwartale 2025 r.

Więcej o umowach cywilnoprawnych przeczytacie w tych tekstach:

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że gdy zleceniobiorca współpracuje z kilkoma zleceniodawcami na podstawie kilku umów zleceń i dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń, to obowiązkowemu oskładkowaniu podlegają wszystkie umowy zlecenia, ale tylko wtedy, gdy suma wynagrodzenia z nich nie dojdzie do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Tytułami do ubezpieczeń społecznych są m.in.:  

  • umowa o pracę,  
  • umowa zlecenia,  
  • prowadzenie pozarolniczej działalności,  
  • przebywanie na urlopie wychowawczym,  
  • pobieranie zasiłku macierzyńskiego.  

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych

Gdy pracujemy na podstawie umowy o pracę i mamy w niej zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, a jednocześnie wykonujemy umowę-zlecenie, to obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne tylko ze stosunku pracy. Z tytułu umowy zlecenia można przystąpić do ubezpieczeń społecznych dobrowolnie.  

Z kolei gdy pracujemy na podstawie umowy o pracę, ale nie mamy w niej zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie wykonujemy umowę-zlecenie, to ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy zlecenia.  Gdy wykonujemy jednocześnie dwie umowy zlecenia i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy, którą zawarliśmy wcześniej, jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, to obowiązkowe są ubezpieczenia z obu umów. 

REKLAMA

Gdy wykonujemy umowę zlecenia oraz prowadzimy działalność gospodarczą, z tytułu której opłacamy preferencyjne składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu, który powstał pierwszy, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, to obowiązkowe są ubezpieczenia i z umowy, i działalności.  

Gdy wykonujemy umowę zlecenia oraz prowadzimy działalność gospodarczą, z tytułu której opłacamy preferencyjne składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu, który powstał wcześniej, wynosi co najmniej tyle, ile kwota minimalnego wynagrodzenia, to obowiązkowe są tylko ubezpieczenia z wcześniejszego tytułu.  

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA