REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Kasa nie jest już tak ważna. Pokolenie Z ma inne priorytety

Pokolenie Z wydaje się racjonalniej podchodzić do kariery niż ich poprzednicy. Widać zmiany w podejściu do pracy oraz oczekiwań wobec potencjalnego pracodawcy. W najnowszym badaniu Pracuj.pl aż 52 proc. zetek wskazuje, że kompetencje miękkie są kluczowe w rozwoju kariery, choć odpowiednie wynagrodzenie nadal pozostaje na czele listy priorytetów (57 proc.).

07.06.2024
16:47
Kasa nie jest już tak ważna. Pokolenie Z ma inne priorytety
REKLAMA

Według portalu Pracuj.pl ostatnie lata na rynku pracy nie tylko przesunęły granice technologii i komunikacji, ale także zasadniczo zmieniły oczekiwania młodych profesjonalistów względem rynku pracy.

REKLAMA

Dzisiejsze pokolenie młodych pracowników, choć dorastające w epoce cyfrowej, podkreśla, jak ważne są dla niego relacje z przyjaznym i zmotywowanym zespołem, czy work-life balance. To te czynniki składają się na klucz do osobistego i zawodowego sukcesu. Młodzi ludzie coraz śmielej formułują swoje oczekiwania dotyczące benefitów, które mają realny wpływ na ich codzienne życie i samopoczucie. 

Młodzi uważają, że kompetencje miękkie są najważniejsze

W erze, w której dominująca rola technologii wydaje się niepodważalna, jednak to nie umiejętności cyfrowe, ale kompetencje miękkie są określane przez młodych ludzi jako kluczowe dla rozwoju ich kariery. Podkreślają to także badani ze starszych grup wiekowych.

Nowe pokolenie pracowników zdaje sobie sprawę, że w dynamicznie zmieniającym się świecie zawodowym, zdolność do efektywnej komunikacji, współpracy i adaptacji jest równie ważna, co znajomość nowoczesnych narzędzi. Być może tym ważniejsze jest rozwijanie ich i pielęgnowanie właśnie w pokoleniu tzw. digital natives, czyli osób wychowanych wśród nowych technologii - podaje Pracuj.pl.

Aż 49 proc. młodych respondentów podkreśla znaczenie kompetencji miękkich dla rozwoju ich ścieżek zawodowych. Umiejętności takie jak empatia, komunikatywność czy efektywna praca w grupie są wskazywane jako kluczowe. Takie deklaracje składa aż 52 proc. osób z najmłodszej grupy badawczej, a także 48 proc. respondentów w przedziale wiekowym 25-34 lata. 

Z całą pewnością, pokolenie digital natives wyróżnia się naturalnym zrozumieniem technologii, co jest wynikiem dorastania w otoczeniu cyfrowym. W kontekście rynku pracy, szczególnie istotne dla tej grupy staje się więc rozwijanie i pielęgnowanie kompetencji miękkich – mówi Jolanta Lewandowska- Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl.

I dodaje, że to właśnie umiejętności takie jak komunikacja, empatia, zarządzanie konfliktami czy kreatywne myślenie są fundamentami, które umożliwiają im skuteczne działanie w zespole, rozwijanie zdolności przywódczych i budowanie trwałych relacji zawodowych.

W związku z tym rozwijanie tych umiejętności powinno być równie ważnym priorytetem dla młodych profesjonalistów, co aktualizacja ich kompetencji technicznych. To właśnie one mogą bowiem stanowić o przewadze konkurencyjnej w przyszłości  – tłumaczy Jolanta Lewandowska- Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl.

Znajomość języków obcych i umiejętności specjalistyczne są kluczowe

Według Pracuj.pl, interesujące są także pozostałe wskazania kompetencji najistotniejszych z perspektywy pokolenia Z. Aż 42 proc. młodych respondentów wskazuje, że jest to dla nich znajomość języków obcych (46 proc. z najmłodszej grupy i 40 proc. badanych w wieku 25-34 lata). Ten wynik wskazuje, że młode osoby myślą dziś o rynku pracy bez granic. 

Wyniki badania świadczą o rosnącej świadomości globalizacji rynku pracy wśród młodych ludzi oraz o ich aspiracjach do budowania kariery nie tylko na poziomie krajowym, ale i międzynarodowym. Pokolenie Z zdaje sobie również sprawę, że znajomość języków obcych otwiera przed nimi nowe możliwości zawodowe i pozwala na efektywniejszą komunikację w świecie zacierających się granic.

Trzecią spośród wymienionych przez młodych najważniejszych kompetencji są umiejętności specjalistyczne, czyli wiedza i kursy branżowe. Młodzi respondenci z każdej z grup stawiają na tę odpowiedź niemal w równym stopniu (42 proc. badanych w wieku 18-24 lata i 41 proc. badanych w wieku 25-34 lata).  

Przedstawiciele pokolenia Z są świadomi, że w szybko zmieniającym się świecie, głęboka specjalizacja i ekspertyza branżowa są bardzo ważne. Zrozumienie specyfiki branży, znajomość najnowszych trendów oraz posiadanie aktualnych certyfikatów i ukończonych kursów specjalistycznych ich zdaniem stanowią jeden z fundamentów sukcesu – komentuje Agata Roszkiewicz, Ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

Ekspertka wspomina też, że ten trend wśród profesjonalistów wkraczających na rynek może mieć znaczący wpływ na kształtowanie polityk szkoleniowych i edukacyjnych oraz strategii rekrutacyjnych firm w najbliższej przyszłości. Organizacje będą musiały dostosować swoje oferty pracy dla pracowników i kandydatów, dla których możliwość rozwoju staje się jednym z kluczowych czynników wyboru.

Więcej wiadomości na temat rynku pracy można przeczytać poniżej:

Zdolności analityczne i umiejętności cyfrowe też są ważne

Analiza wskazała, że dla 37 proc. badanych istotne są także kompetencje cyfrowe jak znajomość programów i narzędzi cyfrowych. Jednak w większym stopniu konieczność posiadania tej umiejętności podkreślają badani w wieku 25-34 lata, spośród których aż 40 proc. respondentów wskazało ją jako kluczową w ich przyszłej karierze. Wśród najmłodszych pracowników ten procent spada do 30 proc. 

Nie zmienia to jednak faktu, że rola kompetencji cyfrowych na rynku pracy rośnie i to niezależnie od branży. Te umiejętności stają się nie tylko coraz bardziej pożądane przez pracodawców, ale mogą okazać się także kluczowe do wykonywania codziennych obowiązków. W tym kontekście edukacja i ciągłe doskonalenie w zakresie nowych technologii może stanowić klucz do sukcesu zawodowego dla pracowników na wszystkich etapach kariery - twierdzą eksperci.

Poza wspomnianymi umiejętnościami młodzi ludzie podkreślają również znaczenie zdolności analitycznych, choć i tu widać różnicę ze względu na wiek respondentów. Te kompetencje jako istotne wskazuje 23 proc. młodszych pracowników i 33 proc. ich nieco starszych kolegów i koleżanek. Około 28 proc. ankietowanych podkreśla z kolei wartość wykształcenia kierunkowego w konkretnej dziedzinie.

Umiejętności przywódcze są kolejnym ważnym aspektem, wskazywanym przez 22 proc. respondentów. W erze, gdzie coraz większy nacisk kładziony jest na autonomię w pracy i zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętności lidera, takie jak motywowanie zespołu, delegowanie zadań czy zarządzanie konfliktami, stają się kluczowe. Z kolei 18 proc. młodych profesjonalistów zwraca uwagę na umiejętność autoprezentacji.

W dynamicznym świecie rynku pracy, gdzie pierwsze wrażenie może zaważyć na dalszych losach zawodowych, zdolność do skutecznego prezentowania siebie i swoich osiągnięć jest niezbędna, zarówno podczas rozmów kwalifikacyjnych, jak i w codziennej pracy - uważają eksperci Pracuj.pl.

Jakość pracy i bezpieczeństwo równie ważne, jak wynagrodzenie

Choć analitycy zwracają uwagę na to, że wynagrodzenia nadal są priorytetem dla 57 proc. respondentów w kontekście pożądanego miejsca pracy, to młode pokolenie z równą uwagą zwraca się ku szeroko pojętemu jakościowemu aspektowi życia zawodowego.

Stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia są drugim co do ważności czynnikiem, wskazanym przez 41 proc. badanych. W kontekście niepewności ekonomicznej i zmieniających się realiów rynku pracy młodzi ludzie poszukują pewności, która pozwala im planować swoją przyszłość na bardziej stabilnych fundamentach. 

Zwracają również uwagę na to, żeby zespół był przyjazny i zmotywowany (29 proc.) oraz work-life balance (28 proc.) wyróżniają się jako kluczowe elementy. Dla młodych pracowników ważne jest też, aby miejsce pracy było nie tylko źródłem dochodu, ale i przestrzenią przyjaznych interakcji oraz wsparcia, co bezpośrednio przekłada się na ich zadowolenie i lojalność wobec firmy.

 class="wp-image-2488732"

Nieodzownym elementem jest również możliwości rozwoju zawodowego (28 proc.) oraz elastyczny grafik pracy (24 proc.).

REKLAMA

Analiza tych trendów pokazuje, że mimo iż młodzi ludzie nadal kładą duży nacisk na wynagrodzenie, równie ważna staje się dla nich jakość życia zawodowego oraz osobistego. Stawiają na firmy, które oferują nie tylko konkurencyjne płace, ale także zrozumienie i wsparcie dla ich potrzeb życiowych i aspiracji zawodowych. Tendencje te są wyrazem zmiany w podejściu do pracy, gdzie harmonia i rozwój osobisty są równie ważne, co aspekty materialne – ocenia Jolanta Lewandowska-Bitkowska.

Bez wątpienia pokolenie Z wyróżnia się specyficznym podejściem do rynku pracy. Młodzi pracownicy poszukują nie tylko stabilnego wynagrodzenia, ale przede wszystkim chcą czuć się docenieni i wspierani w swoich dążeniach do zrównoważonego życia zawodowego i prywatnego. W obliczu tych nowych oczekiwań pracodawcy stoją przed wyzwaniem dostosowania swoich strategii w taki sposób, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty z młodego pokolenia, które coraz śmielej formułują oczekiwania względem warunków pracy. 

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA