REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Nowy trend na rynku pracy. Większość Polek chce tak pracować

W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi już wykonywanie pracy zdalnie lub hybrydowo. Postępująca cyfryzacja daje również więcej możliwości oraz większą szansę na wyrównanie płci. Nie od dziś wiadomo, że sztywne godziny pracy i ograniczenia komunikacyjne negatywnie wpływają na aktywność zawodową kobiet. ClickMeeting podaje, że nawet 80 proc. respondentek uważa możliwość wykonywania jej zdalnie lub hybrydowo za największy benefit, jaki może zaproponować pracodawca. 68 proc. preferuje taki model zatrudnienia.

09.03.2024
8:42
Nowy trend na rynku pracy.  Większość Polek chce tak pracować
REKLAMA

Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting, uważa, że zdalny feminizm to pojęcie odnoszące się do wykorzystania technologii jako narzędzia promującego równość płci w kwestii kariery.

REKLAMA

Pracę zdalną i hybrydową możemy dzisiaj łączyć również z feminizmem, ponieważ są one szansą zawodową na równouprawnienie dla kobiet mieszkających w miejscach, do których w niewystarczającym stopniu dojeżdża komunikacja miejska oraz transport zbiorowy - mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Ekspertka wskazuje też, że elastyczny czas i miejsce wypełniania obowiązków służbowych są również ważnymi elementami w wyrównywaniu możliwości rozwoju karier Polek, które opiekują się członkami swojej rodziny. Mężczyźni oraz kobiety w różny sposób postrzegają pracę niestacjonarną. Jak wynika z badania, niemal 70 proc. respondentek preferuje ją w formie zdalnej, a jedynie 57 proc. ankietowanych płci męskiej najchętniej wybrałoby taki rodzaj wykonywania obowiązków.

Kobiety chcą być traktowane na równi z mężczyznami

Martyna Grzegorczyk twierdzi, że obecnie aż 67 proc. Polek uważa, że nie ma równych mężczyznom szans w karierze zawodowej. Wyniki badań wskazują, że jeżeli nie zaczniemy angażować się na rzecz równouprawnienia w możliwości wykonywania obowiązków zawodowych, to kobiety osiągną na nim ten sam status co mężczyźni za 131 lat.

Wykluczenie kobiet na rynku pracy to zjawisko, któremu możemy jednak przeciwdziałać. Ponad ¾ kobiet uważa pracę zdalną/hybrydową za największy możliwy pracowniczy benefit. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez polski ClickMeeting, nawet 26 proc. Polaków chce, aby ich pracodawca, jeśli jeszcze tego nie zrobił, zapewnił im większą równowagę między pracą a życiem prywatnym - podaje ekspertka.

I dodaje, że rozwiązaniem mogą być niestacjonarne formy wykonywania obowiązków zawodowych, które oferują nam dzisiaj większą szansę na lepszy work-life balance. To szczególne udogodnienie dla kobiet godzących pracę zawodową z zadaniami rodzinnymi.

Badania wskazują, że brak możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki nad dzieckiem stanowi dla młodych matek istotną przeszkodę w powrocie na rynek pracy. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że większość kobiet nie wykonuje pracy zarobkowej w pierwszym roku życia dziecka.

Wśród matek, których dzieci mają rok lub dwa, niemal 40 proc. nie wykonuje zarobkowego zajęcia. Z kolei nawet 38 proc. mam z małymi dziećmi twierdzi, że bez elastyczności w organizacji, w której pracują, musiałyby odejść z firmy lub skrócić godziny wypełniania obowiązków służbowych. I faktycznie, tak się dzieje – aż 42 proc. niepracujących kobiet, które mają dziecko w wieku 1-9 lat, samodzielnie podjęło decyzję o zrezygnowaniu z pracy - komentuje Marta Grzegorczyk.

Więcej wiadomości na temat pracy można przeczytać poniżej:

Narzędzia pozwalające wyeliminować poczucie wykluczenia

Brak równości na rynku pracy wynika nie tylko z pełnienia ról opiekuńczych, ale również z problemu, jakim jest wykluczenie komunikacyjne. Szacuje się, że w Polsce dotyka ono nawet 15 milionów naszych rodaków. Z raportów wynika, że niemal 26 proc. sołectw jest pozbawionych bezpośredniego połączenia z miejscowością gminną poprzez transport publiczny.

Wśród kobiet w wieku powyżej 50 lat jedynie jedna trzecia posiada prawo jazdy. To znacząco wpływa na ich wolność w kwestii wybierania pracodawcy. Rozwiązaniem, które pozwala pokonać barierę wykluczenia komunikacyjnego, może być praca niestacjonarna, która zwiększa dostępność pracowników dla pracodawców oraz ułatwia znalezienie zatrudnienia osobom z mniejszych miejscowości - mówi Marta Grzegorczyk.

Podkreśla też, że zdalny feminizm jest dzisiaj nie tylko kwestią równości płci w miejscach pracy, ale również szansą na zbudowanie bardziej inkluzywnego społeczeństwa.

REKLAMA

Dzięki narzędziom cyfrowym można teraz łamać bariery nie tylko geograficzne, ale i społeczne, otwierając drzwi do bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia zawodowego i osobistego kobiet. Technologia staje się dzisiaj siłą napędową pozytywnych przemian społecznych - podsumowuje ekspertka ClickMeeting.

Badanie przeprowadzono w lipcu 2023 na grupie 500 osób. Ankietowani to osoby zatrudnione na umowach o pracę. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 proc.) oraz powyżej 55 r.ż. a (39 proc.). 52 proc. wszystkich osób to kobiety, a 48 proc. mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tys. mieszkańców (39 proc.), od 20 do 100 tys. mieszkańców (20 proc.), od 100 do 500 tys. mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tys. mieszkańców (12 proc.).

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA