REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Wielka zmiana na rynku pracy. Pracodawcy się zapłaczą

Pracodawcy stanęli właśnie przed wyzwaniem dostosowania warunków pracy do dynamicznego rozwoju biznesu. Zwłaszcza że niejednokrotnie oczekiwania pracowników nie zawsze są zbieżne z oczekiwaniami przełożonych. Firma rekrutacyjna PageGroup opublikowała raport Talent Trends 2024, który pokazuje, że dla 70 proc. polskich kandydatów najważniejszą kwestią jest wynagrodzenie, a zaraz za nim znajduje się work-life balance. Pracodawcy muszą się teraz zastanowić, jak pogodzić te oczekiwania. No cóż, kultura zapierdolu dogorywa na naszych oczach.

30.05.2024
4:15
Wielka zmiana na rynku pracy. Pracodawcy się zapłaczą
REKLAMA

Polski rynek pracy, podobnie jak europejski, boryka się obecnie z wieloma wyzwaniami. Zgodnie z danymi badania Talent Trends 2024, jednym z największych jest rozbieżność oczekiwań między pracodawcami a pracownikami ujawniająca się m.in. na przykładzie modelu pracy. Mimo masowych powrotów do biur kandydaci wciąż szukają pracy hybrydowej.

REKLAMA

Do innych kluczowych zjawisk należy budowanie prawdziwie inkluzywnych miejsc pracy, których oczekują pracownicy. Rynek pracy czekają również istotne zmiany związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

Wynagrodzenie i work-life balans ma znaczenie

Według raportu Talent Trends 2024 wynagrodzenie jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów w organizacji. Stawka wyższa niż w obecnej roli to dla 70 proc. respondentów z Polski kluczowy aspekt decydujący o przyjęciu lub rozważeniu nowej oferty pracy.

W ujęciu europejskim ponad połowa badanych podziela powyższe zdanie i wciąż jednak stawiają na pierwszym miejscu wynagrodzenie. Istotnej różnicy nie widać natomiast pod względem zadowolenia z dotychczasowych zarobków. Zarówno Polacy, jak i Europejczycy są usatysfakcjonowani w około 60 proc. z otrzymywanego wynagrodzenia.

Dążenie pracowników do podwyższania wynagrodzenia w nowych rolach zderza się z ograniczeniami budżetowymi firm, które są skutkiem sytuacji ekonomicznej na rynku. Najważniejsze jest więc znalezienie równowagi pomiędzy tym, czego szukają pracownicy, a tym, na co pozwalają możliwości finansowe organizacji – mówi Marcin Fleszar, Dyrektor w Michael Page Katowice.

Drugim z czynników stanowiących najważniejszy aspekt zadowolenia z pracy, zarówno w Polsce, jak i w Europie, jest zachowanie work-life balance. Odpowiednio 45 proc. i 50 proc. ankietowanych potwierdziło, że równowaga ta jest dla nich kluczowa. Znaczenie tego czynnika potwierdza też fakt, że 42 proc. polskich kandydatów jest skłonnych odmówić awansu w celu utrzymania dobrego samopoczucia. To jednak wciąż jeden z najniższych odsetków w Europie, gdzie średnia wynosi aż 57 proc.

Dążenie do stawiania zdrowia psychicznego i wolnego czasu ponad karierę zawodową to istotna cecha współczesnych pracowników. Elastyczność rozumiana m.in. jako dostosowanie godzin pracy, praca hybrydowa lub w pełni zdalna stała się już standardem – dodaje Marcin Fleszar.

Rozwój sztucznej inteligencji i działania na rzecz równości

Rynek pracy jest wciąż na początku drogi w kwestii wdrażania różnorodności, równości i inkluzywności (DE&I). W Polsce tylko 32 proc. czuje, że może być autentyczny w miejscu pracy. W Europie odsetek ten wynosi nieco więcej, bo 37 proc. Ponadto zaledwie 14 proc. polskich respondentów uważa, że ich organizacja jest inkluzywna. Taką odpowiedź wybrało 23 proc. europejskich badanych.

Dyskryminacja w miejscu pracy stanowi jeden z najważniejszych problemów w skali światowej. Tylko około 30 proc. osób borykających się z tym problemem decyduje się na zgłoszenie tego faktu, co świadczy o potrzebie lepszych struktur wsparcia w firmach.

Przedsiębiorstwa muszą przejść od deklaracji do konkretnych działań, których efekty będą mierzone i transparentnie komunikowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Różnorodność, równość i inkluzywność to nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, ale także kluczowy element budowania zaangażowanych i innowacyjnych zespołów, które przynoszą korzyści biznesowe – mówi Konrad Michałek, Senior Director, Head of Warsaw Office w Michael Page.

Rozwój sztucznej inteligencji determinuje zmiany na rynku pracy, a w szczególności dotyczące sposobu, w jaki tę pracę wykonujemy oraz przekształca ścieżki kariery zawodowej. Aktualnie 27 proc. osób w Polsce używa AI w obecnej roli, w czym wyprzedzamy Europę (23 proc.). Co więcej, 54 proc. polskich ankietowanych uważa, że sztuczna inteligencja w miejscu pracy wpłynie na ich długoterminowe plany zawodowe. Jeśli chodzi o dane europejskie, odpowiedź tę wybrało 49 proc. badanych.

Nie jest tajemnicą, że rozwój sztucznej inteligencji może znacząco zmienić rynek pracy i ścieżki zawodowe wielu osób. Aby w pełni wykorzystać potencjał AI, firmy muszą inwestować w edukację i rozwój swoich pracowników oraz promować odpowiedzialne i etyczne wykorzystanie technologii. Tylko w ten sposób można osiągnąć trwałe korzyści z tej transformacji – podsumowuje Konrad Michałek.

Więcej wiadomości na temat pracy można przeczytać poniżej:

Narzędzia, które umożliwia dogłębną eksplorację danych i wyciąganie wniosków

Natalia Żurawska, Head of Marketing w Michael Page mówi, że tegoroczny raport Talent Trends został wzbogacony o interaktywne narzędzie analityczne dostępne online, które umożliwia dogłębną eksplorację danych z raportu oraz szybkie i przejrzyste wyciąganie wniosków.

Pracodawcy mogą wykorzystać te wnioski do budowania lub poprawy m.in. kultury wewnątrzorganizacyjnej w swojej firmie. Narzędzie zapewnia dostęp do informacji o tym, jak pracownicy naprawdę czują się w miejscu pracy, uwzględniając takie czynniki jak lojalność wobec firmy, oczekiwania płacowe, elastyczność pracy i zdrowie psychiczne - komentuje Natalia Żurawska.

Dodaje też, że dzięki internetowemu narzędziu analitycznemu można wyszukać szereg złożonych danych według własnych preferencji, wybierając dowolne dwa filtry, w różnych krajach, regionach, branżach lub rolach zawodowych. Narzędzie będzie regularnie aktualizowane o kolejne informacje rynkowe.

REKLAMA

Aby poznać więcej wniosków płynących z raportu PageGroup dotyczącego trendów w talentach na rok 2024, można znaleźć na stronie www.michaelpage.pl.

Wszystkie dane, o ile nie wskazano w raporcie inaczej, pochodzą z ankiety internetowej przeprowadzonej przez PageGroup i UNLIMITED. Badaniu poddano blisko 50 tys. respondentów z całego świata, w tym ponad 16 tys. z Europy i 530 z Polski. Badanie ankietowe przeprowadzono między 26 listopada a 11 grudnia 2023 r.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA