REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Zasiłki - poradniki

Dodatek mieszkaniowy dostanie więcej Polaków. Złóż wniosek

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie, które pomaga pokryć koszty związane z zapłatą czynszu za mieszkanie czy rachunków za prąd, gaz, wodę. Mogą otrzymać je osoby spełniające łącznie wszystkie kryteria ustawowe. Przysługuje nie tylko właścicielom lokali, ale również tym, którzy najmują mieszkanie lub dom. W tym roku zmienią się progi dochodowe i ze świadczenia będzie mogło skorzystać więcej potrzebujących.

10.01.2024
22:14
koszty-ogrzewania-kalkulator
REKLAMA

Czym jest dodatek mieszkaniowy i kto może go otrzymać?

REKLAMA

Dodatek mieszkaniowy stanowi formę wsparcia finansowego dla najuboższych. Jego celem jest pomoc w pokryciu kosztów związanych z zapłatą czynszu. Przyznawany jest on w drodze decyzji administracyjnej przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Świadczenie przysługuje osobom, które spełniają wszystkie warunki ustawowe łącznie, dotyczące:

 • posiadania tytułu prawnego do mieszkania,
 • uzyskiwania dochodów mieszczących się w ustalonym progu,
 • maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy mogą uzyskać zarówno właściciele mieszkań, jak i najemcy. W okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku – w przypadku gospodarstw jednoosobowych,
 • 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Tymczasem powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać:

 • 45,50 mkw. – dla jednej osoby,
 • 52,00 mkw.  – dla dwóch osób,
 • 58,50 mkw.  – dla trzech osób,
 • 71,50 mkw. – dla czterech osób,
 • 84,50 mkw. – dla pięciu osób,
 • 91,00 mkw. – dla sześciu osób.

Powierzchnia może zostać zwiększona o 15 mkw., jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub która musi, ze względu na swoją niepełnosprawność, zamieszkiwać w oddzielnym pokoju.

Jak wnioskować o dodatek mieszkaniowy?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Najczęściej wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej ośrodka – wystarczy go pobrać i wypełnić, a następnie dołączyć wymagane dokumenty. Są to:

 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy,
 • dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową,
 • rachunki i inne dokumenty potwierdzające wysokość opłat za lokal,
 • dodatkowe dokumenty, na przykład zaświadczenie o niepełnosprawności.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście w ośrodku pomocy społecznej, za pośrednictwem poczty lub przez pełnomocnika. Organ ma 30 dni na wydanie decyzji administracyjnej. Od negatywnej decyzji można odwołać się w ciągu 14 dni.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Ustawodawca nie określa jednej, konkretnej kwoty dofinansowania. Zależy ona przede wszystkim od indywidualnej sytuacji gospodarstwa domowego. Istnieje możliwość samodzielnego oszacowania wysokości dodatku. W tym celu należy:

 • zsumować wydatki związane z utrzymaniem lokalu (czynsz, rachunki za energię, wodę, ścieki, odpady, zaliczki na koszt zarządu nieruchomością wspólną, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału),
 • otrzymany wynik podzielić przez powierzchnię użytkową mieszkania,
 • otrzymany wynik pomnożyć razy powierzchnię normatywną lokalu (określoną w ustawie),
 • od wyniku odjąć procent dochodów gospodarstwa domowego (dla 1-osobowego – 15 proc., dla 2-4 osobowego – 12 proc., dla 5-10 osobowego – 10 proc.).

Więcej poradników z Bizblog.pl

Dodatek mieszkaniowy – nowy próg dochodowy 2024

W 2024 roku, zgodnie z prognozą budżetową, wzrośnie próg dochodowy, dzięki któremu dodatek mieszkaniowy uzyska więcej osób. Wszystko za sprawą wzrostu o 12,3 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które wyniesie 7126,72 zł. Oznacza to, że próg dochodowy dla gospodarstwa wieloosobowego wynosić będzie 2138,02 zł (30 proc.), a dla gospodarstwa jednoosobowego – 2850,70 zł (40 proc.). Jest to jednak prognoza, a dokładne dane poznamy dopiero w lutym 2024 roku, gdy zostaną przedstawione oficjalne dane GUS.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA