REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Emerytury - poradniki

Wniosek o emeryturę. Jakie dokumenty złożyć? Kiedy najlepiej to zrobić?

Do pobierania świadczenia emerytalnego uprawnione są kobiety po 60. roku życia i mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat, opłacający składkę emerytalną. Uprzednio muszą jednak dopełnić pewnych formalności, składając w ZUS odpowiedni wniosek wraz z załącznikami.

05.08.2023
5:46
ZUS-rewolucja-zasiłki
REKLAMA

Kiedy można przejść na emeryturę? Zasady ogólne

REKLAMA

Emerytura na zasadach ogólnych przyznawana jest kobietom, które ukończyły 60. rok życia oraz mężczyznom mającym 65 lat. Obecnie nie jest wymagany minimalny staż pracy czy okres składkowy – emeryturę mogą więc otrzymać nawet osoby, które opłaciły wyłącznie jedną składkę emerytalną. Niemniej jednak, im więcej zgromadzonego kapitału, tym wyższe będzie świadczenie. Jego kwota zależy również od średniej długości życia podawanej przez GUS.

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS?

Organem, który rozpatruje wnioski przyznając jednocześnie prawo do emerytury, jest ZUS. To właśnie tam należy złożyć niezbędne dokumenty. Podstawowy to wniosek EMP, do którego dołącza się formularz ERP-6. Wniosek EMP wypełnia się wielkimi literami. Tymczasem formularz ERP-6 zawiera informacje na temat okresów składkowych i nieskładkowych. Okresy składkowe mogą być potwierdzone przez:

  • zaświadczenia wydane przez pracodawców,
  • świadectwa pracy,
  • umowy o pracę,
  • legitymacje służbowe lub związków zawodowych,
  • pisma skierowane do zatrudnionego przez pracodawcę,
  • odpisy dokumentacji osobowej/płacowej.

Zaświadczenia o okresie zatrudnienia wystawia pracodawca lub jego następca prawny. W nieco inny sposób dokumentuje się okresy nieskładkowe, na przykład zasiłki chorobowe, opiekuńcze czy urlopy wychowawcze. Tego typu informacje również mogą znaleźć się w świadectwie pracy, lecz nie zawiera ono danych dotyczących na przykład okresu nauki w szkole wyższej. W takim przypadku konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia wydanego przez uczelnie lub dyplomu.

Jak złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek o emeryturę można złożyć osobiście w oddziale ZUS, listownie bądź online. W sytuacji, gdy przyszły emeryt nie jest pewien, czy skompletował pełną dokumentację, najlepiej udać się do oddziału terenowego ZUS. Natomiast w pozostałych przypadkach wygodniej będzie złożyć wniosek za pośrednictwem PUE.

Na początek wypełnia się wniosek EMP, a w kolejnym kroku formularz ERP-6. Dokumentację należy podpisać podpisem elektronicznym – za pomocą certyfikatu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni, natomiast odwołanie od negatywnej decyzji ZUS można złożyć w ciągu kolejnego miesiąca. Emeryt przekazuje je do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału wydającego decyzję.

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek o emeryturę, co do zasady, można złożyć w każdym momencie – najwcześniej na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Niemniej jednak warto wiedzieć, kiedy wnioskując o emeryturę, można dodatkowo zyskać. W pierwszej kolejności należy rozważyć kwestię rozwiązania umowy o pracę. Emerytów obowiązują takie same okresy wypowiedzenia, jak osób zmieniających pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca zgadza się rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

Warto dążyć do tego, aby rozwiązać stosunek pracy na kilka dni przed końcem miesiąca – ubezpieczony otrzyma wtedy wynagrodzenie oraz emeryturę za cały miesiąc. Emerytura naliczana jest od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy o pracę, dlatego nie należy robić tego w ostatnim dniu miesiąca.

Jeśli uprawniony składa wniosek o emeryturę po przekroczeniu wieku emerytalnego, powinien zrobić to po dacie swoich urodzin. Średnia prognozowana długość życia będzie wtedy krótsza, zatem świadczenie zostanie wypłacone w wyższej kwocie.

REKLAMA

Przyszli emeryci powinni jednocześnie pamiętać, że każdy przypadek rozpatrywany jest przez ZUS indywidualnie, zatem to, co będzie korzystne dla jednej osoby, niekoniecznie okaże się takie dla drugiej. Warto więc zawsze udać się po poradę do doradcy ZUS, który podpowie również, jakie dokumenty należy skompletować, składając wniosek o emeryturę.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA