REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Energetyka - poradniki

Rząd sypnął kasą na pompy ciepła. Jak zgarnąć tysiące z programu Mój Prąd? Wniosek krok po kroku

Mój Prąd to jeden z tych rządowych programów, który cieszy się wyjątkową popularnością. Na tyle dużą, że zazwyczaj nabory wniosków we wcześniejszych edycjach kończono przed terminem ze względu na wyczerpanie budżetu. Z piątą odsłoną programu, której szczegóły mamy poznać w kwietniu, będzie pewnie tak samo. Zwłaszcza że tym razem będzie można uzyskać pieniądze także na zakup pompy ciepła i kolektora fotowoltaicznego. Podpowiadamy, jak prawidłowo złożyć wniosek i uniknąć najczęstszych błędów.

27.03.2023
6:35
Niemcy-przemysl-cena-energii
REKLAMA

Rząd widząc popularność pomp ciepła wśród Polaków postanowił rozszerzyć program Mój Prąd. Jak zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, tym razem będzie można uzyskać dotacje na zakup właśnie takich urządzeń, a także na kolektory fotowoltaiczne. Szczegóły mieliśmy poznać już teraz, ale przeciągają się ustalenia między MKiŚ a NFOŚiGW i wszystkiego dowiedzieć mamy się dopiero w kwietniu, tuż przed startem piątej odsłony programu Mój Prąd. 

REKLAMA

To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne - minister Anna Moskwa na razie ogranicza się jedynie do haseł wyborczych.

Bardzo możliwe, że w piątej edycji programu zasady składania wniosku będą takie same, jak wcześniej. Radzimy jak go dobrze wypełnić i przy okazji nie powielać najczęściej popełnianych błędów.

Mój Prąd, czyli wniosek tylko online

Do tej pory wniosek w ramach programu Mój Prąd składany był wyłącznie w wersji online - za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). I to się nie zmieni. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, trzeba najpierw utworzyć konto (logując się albo przez profil zaufany albo przez adres mailowy). Jak czytamy w instrukcji: zalogowanie się do systemu daje dostęp do formularzy wniosków gotowych do wypełnienia. Istotne, by wypełnione wnioski były być podpisane elektronicznie i przesłane do NFOŚiGW. Nie ma możliwości przesłania wniosku w wersji papierowej, pomimo że system GWD daje taką możliwość. Składanie wniosków w wersji papierowej zarezerwowane jest dla innych programów realizowanych w NFOŚiGW. 

Pozostawienie wniosku w GWD nie oznacza jego złożenia w programie Mój Prąd - przestrzega NFOŚiGW.

Po pokonaniu pierwszych formalności, na ekranie pojawi się rejestr wniosków. Jeżeli robimy to pierwszy raz, będzie pusty. Na górnym pasku menu wybieramy opcję: nowy wniosek o dofinansowanie. Następnie otworzy się okno, w którym będziemy musieli wybrać rodzaj wniosku. Tutaj klikamy we Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych. Kolejnym krokiem jest wybór konkretnego programu i jego edycji: Mój Prąd, piąta edycja, nabór 2023. Jeżeli chodzi o typ wniosku, wybieramy opcję wniosek o dotację. Na koniec klikamy w Zapisz i przejdź do edycji.

Formularz wniosku - jak wypełnić prawidłowo

Pola zaznaczone na czerwono trzeba wypełnić obowiązkowo. Jeżeli zrobimy to prawidłowo, zmienią kolor. W przeciwnym razie należy skorzystać z pomocy kontekstowej, która znajduje się po prawie stronie ekranu i która wyjaśnia krok po kroku co należy wpisać w poszczególne rubryki wniosku. W ten sposób wypełniamy wszystkie pola we wszystkich zakładkach (to m.in. dane teleadresowe, numer konta bankowego, rodzaj instalacji fotowoltaicznej, jej lokalizacja, moc, koszty). Niezbędne jest też wpisanie daty, od kiedy Operator Sieci Dystrybucyjnej zarejestrował wniosek o przyłączenie mikroinstalacji.‌

Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia od Operatora udaj się niezwłocznie do Oddziału Operatora po ten dokument. Jeżeli nie dołączysz zaświadczenia OSD do wniosku, po ocenie będziesz miał tylko 10 dni na uzupełnienie tego dokumentu - informuje NFOŚiGW.

Trzeba też zaznaczyć, czy montaż instalacji PV była powierzona osobie trzeciej (wtedy musimy dołączyć fakturę), czy wykonaliśmy to samodzielnie. Potem wybieramy rodzaj dofinansowanego przedsięwzięcia. W piątej edycji programu Mój Prąd obok instalacji PV, magazynów energii, magazynów ciepła, znajdą się także pompy ciepła i kolektory fotowoltaiczne. Następnie konieczne jest wpisanie dokładnych danych urządzenia, zgłaszanego do dofinansowania. Po wyliczeniu iw pisaniu odpowiedniej kwoty dofinansowania klikamy w dalej.

Na koniec oświadczenia i umowa

Na tym jednak wypełnianie wniosku do programu Mój Prąd jeszcze się nie kończy. Należy też przeczytać wszystkie oświadczenia i potwierdzić to odznaczając odpowiednie pola. Niezaznaczenie któregokolwiek z oświadczeń, uniemożliwi przesłanie wniosku do NFOŚiGW. Potem trzeba przejść do zakładki: umowa. Tutaj nic nie możemy edytować, ale za to musimy zaznaczyć pola typu checkbox. 

Wnioskodawca nie otrzymuje od NFOŚiGW żadnego dokumentu potwierdzającego zwarcie umowy. Elektroniczne podpisana umowa przez osoby upoważnione ze strony NFOŚiGW dołączona jest do wnioski złożonego przez Wnioskodawcę - tłumaczy NFOŚiGW.

Ostatnią zakładką jest ta dotycząca załączników. W przypadku większej liczby dokumentów, należy zeskanować je do jednego pliku, najlepiej w formacie .pdf lub skompresować do ZIP i w takiej formie dołączyć do wniosku. Na koniec klikamy w Zapisz i sprawdź. W przypadku błędnie wypełnionego któregokolwiek pola, GWD pokaże, gdzie dokładnie należy zrobić zmianę lub uzupełnić dokument. Jeżeli wniosek wypełniono prawidłowo i nie wymaga już żadnych poprawek, to pojawi się komunikat: wniosek został zwalidowany poprawnie. 

REKLAMA

Ale to jeszcze nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku programu Mój Prąd do NFOŚiGW. W tym celu najpierw zatwierdzamy wniosek, potem wybieramy opcję: Przygotuj do podpisu. Kliknięcie w to zamknie drogę do dalszej edycji dokumentu. Po potwierdzeniu tej operacji wniosek otrzyma status Oczekuje na złożenie w Funduszu.

Trzeba jeszcze dokument podpisać: profilem zaufanym lub cyfrowym podpisem kwalifikowanym i przesłać wniosek elektronicznie przez ePUAP. Następnie system GWD wyświetli okno dialogowe związane z przesyłaniem wniosku do NFOŚiGW. Klikamy w Wyślij podpisaną wersję wniosku do Funduszu poprzez serwis ePUAP. Pojawi się okno Przesyłanie wniosku przez ePUAP. Po zatwierdzeniu dostaniemy status Wniosek w drodze. Potem będziemy poinformowani o zarejestrowaniu go i przyjęciu przez NFOŚiGW.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA