REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka /
  3. Środowisko

NFOŚiGW rozdzieli pieniądze z Funduszu Modernizacyjnego. Chodzi o gigantyczne środki

Zgodnie z informacją Ministerstwa Klimatu na czele krajowego systemu obsługującego wydatkowanie środków w ramach Funduszu Modernizacyjnego ma stanąć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

16.07.2020
10:21
system-EU-ETS-pieniadze
REKLAMA

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji znalazł się projekt nowelizacji dotyczący wydatkowania pieniędzy w ramach uruchamianego niebawem Funduszu Modernizacji. Ów mechanizm to efekt żądań Polski i dziewięciu innych państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które wzywały Komisję Europejską do stworzenia warunków, by nadchodząca transformacja energetyczna była sprawiedliwa dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. 

REKLAMA

Eurelectric wylicza, że przekształcenie systemu energetycznego w mechanizm neutralny dla klimatu do 2050 r. (zgodnie z założoną wcześniej neutralnością klimatyczną) będzie kosztować około 100 mld euro rocznie. Dlatego sam Fundusz Modernizacyjny może być wart dla swoich beneficjentów 25 mld euro w latach 2021-2030. Polska z tej puli może zyskać prawie 5 mld euro. Ministerstwo Klimatu zaś chce, żeby te pieniądze rozdzielał NFOŚiGW. 

Fundusz Modernizacyjny zasili system handlu emisjami

Środki z funduszu mają być przeznaczone na modernizację obecnych systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych państwach UE. Budżet ma być kształtowany głównie z pieniądze ze sprzedaży uprawnień emisji gazów cieplarnianych w ramach europejskiego systemu. Tym samym wprowadzono zasadę, że im cena uprawnień do emisji będzie wyższa, tym większymi środkami dysponował będzie Fundusz Modernizacyjny. 

W latach 2019-2023 liczba uprawnień umieszczonych w rezerwie na rzecz stabilności rynku (MSR) ma się podwoić do 24 proc. znajdujących się w obiegu. Jednocześnie by zwiększyć tempo redukcji emisji, ogólna liczba uprawnień będzie malała w tempie 2,2 proc. rocznie od 2021 r., w porównaniu z 1,74 proc. teraz. Za zarządzanie przychodami pochodzącymi z tego tytułu odpowiadać będzie Europejski Bank Inwestycyjny. 

Co sfinansuje Fundusz Modernizacyjny?

REKLAMA

W ramach Funduszu Modernizacyjnego będzie można uzyskać dofinansowanie nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, jeśli ta znajduje się na liście zadań priorytetowych. Jeżeli nie, dofinansowanie może objąć do 70 proc. kosztów. W praktyce będzie wyglądało to tak: dany kraj jako korzystający z Funduszu Modernizacji przedstawi swoją listę planowanych inwestycji. To czy jest ona zgodna z zapisami unijnej dyrektywy 2018/410 z marca 2018 r. - sprawdzi EBI. Brukselskie regulacje wskazują też dokładnie jak powinny być organizowane przetargi dotyczące tych inwestycji.

A jakie to są te zadanie priorytetowe? Takie zakładające nowe inicjatywy gospodarcze mające na celu inwestowanie w efektywność energetyczną. Znajdziemy też tutaj te wspierające inwestycje w wytwarzanie i użytkowanie energii z odnawialnych źródeł. Jeszcze innym działem jest magazynowanie energii i modernizacja sieci energetycznych.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA