REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Energetyka - poradniki

Program Mój Prąd. Jak otrzymać kilkaset tysięcy złotych dofinansowania?

Program Mój Prąd 5.0 powstał z myślą o osobach, które chciałyby uniezależnić się od dostawcy energii elektrycznej, produkując ją we własnym zakresie i jednocześnie dbając o dobrą jakość powietrza. W ramach programu można otrzymać kilkaset tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji.

19.08.2023
5:06
panele-sloneczne-spoldzielnie-dotacje
REKLAMA

Program Mój Prąd 5.0 – główne założenia

REKLAMA

Program Mój Prąd 5.0 ma zachęcić osoby fizyczne do zakładania instalacji fotowoltaicznych, za pomocą których wyprodukują one energię elektryczną we własnym zakresie. Dotację mogą otrzymać ci, którzy produkują prąd na własne potrzeby oraz zawarli umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Ponadto przysługuje ona wyłącznie na zakończoną inwestycję, co oznacza, że w pierwszej kolejności należy zakupić oraz zainstalować panele fotowoltaiczne, a dopiero później można starać się o zwrot środków pieniężnych. Instalacja musi być podłączona do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii.

Dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 5.0

Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać w ramach programu Mój Prąd 5.0, zależy w dużej mierze od wartości inwestycji. Obecnie limit dla mikroinstalacji PV wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 000 zł. Tymczasem dla mikroinstalacji PV z dodatkowym elementem można otrzymać:

 • do magazynu energii – do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 000 zł,
 • do magazynów ciepła – do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 000 zł,
 • do systemów EMS/HEMS – do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 000 zł,
 • dla mikroinstalacji PV – do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 000 zł.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które nigdy nie korzystały z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd. Niemniej jednak ci, którzy otrzymali wsparcie, lecz zdecydują się przejść na system rozliczania net-billing, mogą otrzymać do 3 000 zł dofinansowania (jeśli kwota nie przekracza 50% kosztów kwalifikowanych wpisanych we wniosku). Ponadto prosument zobowiązany jest rozbudować instalację o co najmniej jeden element:

 • magazyn energii,
 • magazyn ciepła,
 • system EMS/HEMS.

Jak otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd?

Pierwszym krokiem do otrzymania dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd jest zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Wsparcie udzielane jest bowiem wyłącznie na zakończoną inwestycję, nie można natomiast otrzymać go na etapie planowania. Zakład energetyczny będzie musiał zainstalować dodatkowo licznik dwukierunkowy, konieczne będzie również podpisanie umowy o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Dopiero w ostatnim kroku można złożyć odpowiedni wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • kopię faktury za dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych,
 • dowód opłacenia faktury,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy.

Wnioski można składać maksymalnie do 22 grudnia 2023 roku, lecz w przypadku zakończonych inwestycji nie warto zwlekać. Wsparcie będzie bowiem udzielane wyłącznie do wyczerpania środków pieniężnych.

REKLAMA

Mój Prąd – co jeszcze warto wiedzieć o programie?

Osoby fizyczne, które spełniają wymagania, powinny złożyć wniosek o udzielenie bezzwrotnego dofinansowania - pieniądze nie podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast niesfinansowaną część inwestycji można będzie rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Program Mój Prąd 5.0 skierowany jest także do osób, które zakończyły inwestycję i na ten cel zaciągnęły kredyt bankowy. Warto jednak pamiętać, że dotacja przysługuje tym, którzy otrzymali finansowanie na warunkach komercyjnych. Nie można natomiast ubiegać się o nią, jeśli na realizację inwestycji przeznaczono środki otrzymane w ramach innego programu pomocowego. Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd przysługuje na konkretną instalację, zatem właściciele dwóch domów, w których zamontowano dwie różne instalacje, mogą złożyć więcej niż jeden wniosek.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA