REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Ulga termomodernizacyjna. Jak skorzystać i odliczyć wydatki

Przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego związane jest z koniecznością poniesienia wysokich kosztów. Ustawodawca umożliwił odzyskanie części wydatków, wprowadzając ulgę termomodernizacyjną. Kto i na jakich zasadach może z niej skorzystać?

16.07.2023
21:41
nowy podatek
REKLAMA

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

REKLAMA

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami domu jednorodzinnego – wolno stojącego lub w zabudowie szeregowej czy bliźniaczej. Warunkiem dodatkowym jest zakończenie inwestycji w ciągu kolejnych 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Te, które podlegają odliczeniu, zostały wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć modernizacyjnych. Z ulgi nie można skorzystać w przypadku, gdy budynek, którego dotyczy inwestycja, nie został oddany do użytkowania. Co istotne, musi on być przeznaczony do celów mieszkaniowych. Samo pojęcia „termomodernizacja” można natomiast rozumieć na kilka sposobów. Ustawodawca określa ją jako:

 • ulepszenie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną,
 • ulepszenie, którego celem jest zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych,
 • wykonanie przyłącza technicznego scentralizowanego źródła ciepła,
 • całkowitą lub częściową zamianę źródła ciepła na źródła odnawialne.

Jak odliczyć poniesione wydatki?

Ulga termomodernizacyjna może zostać rozliczona wyłącznie w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Przysługuje podatnikom wybierającym skalę podatkową, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł, mając na uwadze wszelkie prace termomodernizacyjne, jakie wykonano w budynku mieszkalnym. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, którzy są współwłaścicielami nieruchomości, ulgę liczy się podwójnie, zatem wynosi ona 106 000 zł.

Poniesione wydatki można odliczyć w ciągu 6 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszego zakupu związanego z inwestycją. Podatnik musi posiadać dokument potwierdzający fakt nabycia konkretnego towaru lub usługi. Jest nim imienna faktura wystawiona przez czynnego podatnika VAT. Rachunki czy inne dowody nie stanowią dowodu w przypadku kontroli skarbowej.

Zwrot ulgi termomodernizacyjnej – na jakich zasadach?

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona celem zachęcenia do podejmowania działań, mających na celu ograniczenie smogu czy zużycia energii. Niemniej jednak poniesione wydatki można odliczyć jedynie w konkretnych przypadkach. Podatnik najczęściej jest zobowiązany do sporządzenia korekty zeznania podatkowego i zwrotu otrzymanych środków, jeśli:

 • odliczony wydatek nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu,
 • nie posiada on dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu towaru lub usługi związanych z termomodernizacją,
 • nie zakończył inwestycji w ciągu kolejnych 3 lat,
 • nie jest właścicielem ani współwłaścicielem budynku, a jedynie w nim zamieszkuje.

Chcąc uniknąć zatargu ze skarbówką, warto dokładnie przeanalizować, czy w danym przypadku istnieje możliwość skorzystania z ulgi termodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna a dotacje

REKLAMA

Podatnicy, którzy chcą przeprowadzić prace termomodernizacyjne, mogą skorzystać nie tylko z ulgi termomodernizacyjnej, lecz również z licznych dotacji. Programy wsparcia mają charakter ogólnokrajowy, a dodatkowo niektóre gminy oferują pomoc finansową mieszkańcom inwestującym w fotowoltaikę czy ekologiczne źródła ciepła.

Warto jednak pamiętać, że odliczeniu w ramach ulgi podlegają wyłącznie te wydatki, które zostały poniesione przez podatnika osobiście. Nie ma więc możliwości jednoczesnego skorzystania z dotacji i ulgi. Najczęściej jednak wsparcie udzielone przez państwo lub samorządy ma jedynie charakter pomocowy, zatem podatnik i tak będzie musiał ponieść część kosztów we własnym zakresie, mogąc odliczyć je od podatku.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA