REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Świąteczny prezent dla tysięcy Polaków. Rząd wypłaci wam dodatkową kasę na fotowoltaikę i magazyny energii

15 grudnia rusza dopieszczona przez władzę i zmodyfikowana edycja programu Mój Prąd. Dzięki temu za chwilę będzie można starać się o większe pieniądze na mikroinstalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. O trzy miesiące wydłużono też termin składania wniosków. Ci, którzy już to zrobili, nie muszą się martwić, że dodatkowe pieniądze przejdą im koło nosa. Wypłacone i przyznane dotacje będą przeliczane jeszcze raz, co oznacza, że ci, którzy już je otrzymali, dostaną wyrównanie.

12.12.2022
9:49
Moj-Prad-nowe-zasady
REKLAMA

Mój Prąd – jak pisaliśmy niedawno – mocno zyska na atrakcyjności. Nie dość rząd dosypał kasy, zwiększając wsparcie, to jeszcze wydłużył o trzy miesiące termin składania wniosków. W tym przypadku nie powinni się niepokoić ci, którzy złożyli dokumenty o dofinansowanie przed ogłoszeniem zmian. 

REKLAMA

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania – czytamy na stronie programu Mój Prąd.

Mój Prąd z większym wsparciem

Co takiego zmieni się od 15 grudnia w programie Mój Prąd? W dużym skrócie: będzie więcej pieniędzy i czasu. Bo jak zdradziła to Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, są jeszcze niewykorzystane pieniądze z poprzedniej edycji. Zgodnie z nowymi zasadami wnioski można składać nie do 22 grudnia 2022 r., a do 31 marca 2023 r.

Na beneficjentów czeka też większe wsparcie. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych wzrosło z pierwotnych 4000 zł do 6000 zł. Z kolei w przypadku magazynów energii jest to 16 tys. zł. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Wniosek w ramach programu Mój Prąd składany jest wyłącznie drogą elektroniczną – przez specjalny generator wniosków NFOŚiGW. Na jedno przedsięwzięcie można złożyć jeden wniosek, ale jego odrzucenie nie przekreśla szans na pieniądze.

Odrzucenie wniosku na etapie oceny według kryteriów dostępu lub na etapie kryteriów jakościowych nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru na podstawie nowo złożonego wniosku, pod warunkiem trwania naboru wniosków – czytamy w regulaminie programu.

Mój prąd nie tylko dla korzystających z net billingu

Pierwotnie czwarta edycja programu Mój Prąd miała być przeznaczona wyłącznie dla prosumentów w nowym systemie net billing. Ale teraz szansę na pieniądze mają też rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów (net-metering). Ale tylko pod warunkiem jak przejdą na system rozliczenia net-billing. Wtedy mogą liczyć na dofinansowanie

  • do 3 tys. zł w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych;
  • do 16 tys. zł jeżeli chodzi o magazyny energii;
  • do 5 tys. zł dla magazynów ciepła i do 3 tys. zł dla systemu EMS/HEMS

Zawsze też można swój wcześniejszy wniosek nieco zmodyfikować. 

REKLAMA

Dla Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego - czytamy na stronie programu Mój Prąd.

Co istotne: do wypłaty zwiększonego dofinansowania konieczna będzie zgoda wnioskodawcy składana wyłącznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Będą wysłane maile ze wskazaniem kwoty dodatkowej jaka będzie wypłacona oraz dokładną instrukcją jak należy udzielić tej zgody. Rozpoczęcie przeliczania dotacji planowane jest od stycznia 2023 r.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA