REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Niepełnosprawni na rynku pracy. Tylko nieliczni pracują

Jedynie co 17 osoba z niepełnosprawnościami pracuje w Polsce. W wielu przypadkach nie wynika to ze stopnia inwalidztwa a z wykluczenia niepełnosprawnych z rynku pracy. W ten sposób tracimy wszyscy.

27.11.2023
15:36
Niepełnosprawni na rynku pracy. Tylko nieliczni pracują
REKLAMA

W Polsce mamy 3 mln osób niepełnosprawnych. Wśród nich aż 2,5 mln nie pracuje. W dodatku na polepszenie tej sytuacji nic nie wskazuje, bowiem od lat dane są fatalne. W ciągu ostatniej dekady wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce wzrósł jedynie o 2 p.proc. do niespełna 17 proc. w 2020 r. I ten problem nie dotyczy tylko małych miejscowości z niewystarczającą liczbą miejsc pracy, ale także dużych metropolii. W samej Warszawie aż 86 proc. osób z niepełnosprawnościami nie pracuje - wynika z raportu „Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie” z 2018 r.

REKLAMA

Gdy nie korzystamy z tych talentów, tracimy wszyscy. Jak podliczył Bank Światowy, gdyby udało się zlikwidować wszelkie nierówności na rynku pracy, a więc nie tylko dyskryminację osób niepełnosprawnych, ale również m.in. lukę płacową, mogłoby to wygenerować nawet 14-proc. wzrost zamożności w skali światowej.

Czy firmy w Polsce chętnie zatrudniają niepełnosprawnych?

W Polce raczej nie musimy obawiać się tego nagłego wzrostu zamożności, bowiem aż 41 proc. z nas uważa, że firmy w naszym kraju nie chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne - wynika z badania Ariadna z czerwca 2023 r. zrealizowanego na zlecenie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, głównego organizatora Kongresu ESG. Innego zdania jest 34 proc. badanych, którzy uważają, że organizacje chętnie zatrudniają takie osoby.

Tomasz Baran, partner merytoryczny Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, adiunkt w Katedrze Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca uwagę, że w tym samym badaniu aż 80 proc. wszystkich respondentów stwierdziło, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnowartościowymi pracownikami. Pozytywny stosunek do pracowania razem z osobami z niepełnosprawnościami deklaruje 55 proc. badanych, obojętnych jest 43 proc. respondentów, a negatywnych jest jedynie 2 proc.

Więcej o sytuacji na rynku pracy przeczytasz na Bizblog.pl:

Miejsca pracy również muszą zmienić się

Aby wyrównać szanse na rynku pracy i zatrudnić osobę niepełnosprawną nie wystarczy tylko dobra wola przedsiębiorcy. Potrzeba również przystosowania miejsca pracy do potrzeb takich osób. 41 proc. respondentów wskazało w badaniu, że w firmie, w której pracują, nie ma udogodnień, które umożliwiają zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 28 proc. pytanych nie wie, czy takie udogodnienia w ogóle są. Natomiast mniej niż jedna trzecia badanych (28 proc.) stwierdziła, że w ich pracy istnieją takie udogodnienia. A o potrzebie rozwiązań w miejscu pracy dedykowanych dla inwalidów, mówią również oni sami.

72 proc. badanych pracowników z niepełnosprawnościami jest zdania, że pracodawca mógłby wprowadzić jakieś udogodnienia lub ulepszenia, żeby poprawić warunki pracy osób niepełnosprawnych - zaznacza Tomasz Baran.

REKLAMA

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się 31 stycznia 2024 r. w Warszawie. Kongres jest platformą dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju: przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA