REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Pensje Polaków mocno w górę. To największy skok od czterech lat

Wynagrodzenia kolejny miesiąc z rzędu rosły w tempie dwucyfrowym, a więc wyraźnie powyżej inflacji. Największymi wygranymi dziesięciu miesięcy 2023 r. okazali się górnicy, którym pensje wzrosły średnio o prawie 18 proc. Gorzej niż wynagrodzenia wypadło zatrudnienie, gdzie doszło do minimalnego spadku liczby etatów. Ekonomiści prognozują, że w nadchodzących miesiącach firmy będą potrzebowały więcej pracowników, aczkolwiek nie powinniśmy liczyć na tak dynamiczny wzrost wynagrodzeń jak w 2023 r.

21.11.2023
11:03
Pensje Polaków w górę. To największy wzrost od czterech lat
REKLAMA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 7544,98 zł brutto. i zwiększyło się o 12,8 proc. rok do roku, a w stosunku do września 2023 r. o 2,2 proc.

REKLAMA

Wzrost ten spowodowany był między innymi wypłatami premii kwartalnych, motywacyjnych, uznaniowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń) – wyjaśnił GUS w komunikacie.

Źródło: GUS

Jak dodał, największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo o 31,6 proc. oraz Górnictwo i wydobywanie o 30,9 proc. W tym drugim wypadku w październiku GUS odnotował też najwyższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 13910,71 zł. Na drugim biegunie ze średnimi zarobkami 5384,21 zł znaleźli się zatrudnieni w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia.

Największy wzrost zarobków do stycznia

Jeśli wziąć pod uwagę sytuację na rynku pracy w szerszej perspektywie, od stycznia do końca października, to okaże się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto do analogicznego okresu 2022 r. zwiększyło się o 12,1 proc. Wzrost odnotowano we wszystkich sekcjach PKD – od 7,3 proc. w sekcji Budownictwo do 17,8 proc. w sekcji Górnictwo i wydobywanie.

Źródło: GUS

Więcej wiadomości z rynku pracy

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (12493,67 zł), a najniższe w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5324,85 zł) – poinformował Urząd.

Dawid Sułkowski, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wyliczył w komentarzu, że po skorygowaniu danych o inflację realne wynagrodzenia wzrosły w październiku o 6,2 proc.

To najwyższy wynik od ponad czterech lat – zauważył analityk PIE.

Stagnacja w zatrudnieniu

W październiku 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z październikiem 2022 r. było niższe o 0,1 proc. i wyniosło 6494,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie – podał GUS.

Źródło: GUS

Przypomnijmy, że miesiąc wcześniej we wrześniu 2023 r. nastąpił spadek do sierpnia 2023 r. o 0,1 proc.

Od początku 2023 r. liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 36 tysięcy. Słabsza dynamika zatrudnienia to efekt ograniczania rekrutacji związany ze spowolnieniem gospodarczym – tłumaczy Dawid Sułkowski z PIE.

Jak zauważa, osłabienie jest szczególnie widoczne w rolnictwie i budownictwie.

Zatrudnienie w tych branżach jest spadło o odpowiednio 2,7 proc. i 1,6 proc. r/r. Jednocześnie, przedsiębiorstwa z branży usługowej wciąż zwiększają liczbę pracowników – zwłaszcza w gastronomii i zakwaterowaniu (4,9 proc. r/r) oraz działalnościach profesjonalnych (3,9 proc. r/r) – zauważa ekspert PIE.

Perspektywy dla rynku pracy

Polski Instytut Ekonomiczny spodziewa się, że w najbliższych kwartałach wynagrodzenia będą nadal rosły szybciej od inflacji.

Oznacza to dalszy wzrost realnych zarobków i zdolności nabywczej konsumentów. Nominalny wzrost wynagrodzeń będzie jednak nieco niższy niż w tym roku – komentuje PIE.

I wskazuje, że przedsiębiorstwa ankietowane przez NBP wskazują na spadek presji płacowej.

Coraz mniej spośród tych firm deklaruje chęć podwyżek. Odsetek takich przedsiębiorstw spadł w III kw. z 49,5 do 44,6 proc., po wyłączeniu wahań sezonowych – wylicza Instytut.

REKLAMA

Jeśli chodzi o zatrudnienie, to PIE zauważa, że poprawa koniunktury skłania firmy do ponownego otwierania rekrutacji.

Szybki monitoring NBP wskazuje na wzrost liczby przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia w następnym kwartale. Wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych wzrósł z 16,7 do 19,7 pkt. proc. – napisał w komentarzu Dawid Sułkowski z PIE.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA