REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Rząd chce ulżyć firmom. ZUS weźmie na siebie całe chorobowe pracownika

ZUS będzie wypłacał świadczenie chorobowe pracownikowi od pierwszego dnia zwolnienia, a nie dopiero po upływie co najmniej dwóch tygodni. Taką propozycję obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedstawił rząd, zapowiadając rozpoczęcie prac nad zmianą przepisów. Reforma zasad wypłacania świadczeń chorobowych ma przynieść przedsiębiorcom oszczędności na poziomie 11 mld z rocznie.

15.01.2024
16:07
renty emerytury zus
REKLAMA

Zdjęcie z przedsiębiorców ciężaru finansowego opłacania wynagrodzenia chorobowego pracowników było jedną z obietnic, które złożono podczas kampanii wyborczej. Obecny system, w którym ZUS wypłaca świadczenie najwcześniej po upływie dwóch tygodni zwolnienia chorobowego, był od dawna krytykowany przez przedsiębiorców.

REKLAMA

Wynagrodzenie chorobowe

W przypadku orzeczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby aż przez pierwsze 33 dni koszt wypłaty wynagrodzenia chorobowego spoczywa na pracodawcy, a tylko w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat, ZUS przejmuje ten obowiązek „już” po 14 dniach. Przedsiębiorcy wskazują, że przecież opłacają składkę chorobową za pracowników w pełnej wysokości, więc taki system jest niesprawiedliwy.

Rząd postanowił ulżyć przedsiębiorcom w tej kwestii, co z jednej strony będzie dla nich oznaczało olbrzymie oszczędności, a z drugiej obciąży ZUS tymi kosztami. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, może chodzić aż o 11 mld zł rocznie. Tyle właśnie przedsiębiorcy przeznaczyli na wynagrodzenia chorobowe w 2022 r.

Cytowany przez „DGP” dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania UŁ wskazuje, że oprócz zdjęcia z pracodawców ciężaru wypłaty świadczeń konieczne jest też zmniejszenie obowiązków administracyjnych po ich stronie. Ekspert tłumaczy, że pracodawcy w przypadku każdego, nawet najkrótszego zwolnienia muszą wypełniać osobny druk ZUS z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia chorobowego, co jest pracochłonne zwłaszcza w przypadku mniejszych firm.

W przypadku wprowadzenia nowych regulacji można spodziewać się opóźnień w wypłacie zasiłków. Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdraża coraz więcej automatyzacji i stara się optymalizować swoje procesy, to pamiętać należy, iż nie wszystkie elementy procesu da się zautomatyzować – ostrzega dr Paweł Łuczak.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Przejęcie przez ZUS wypłaty wynagrodzeń chorobowych od pierwszego dnia zwolnienia nie jest jedynym pomysłem na ulżenie przedsiębiorcom. Rząd szykuje też wakacje od składek na ubezpieczenie społeczne przez jeden miesiąc w roku, ale obiecuje też ograniczenie liczby kontroli – zwłaszcza skarbowych – a także wprowadzenie wielu innych ułatwień.

Więcej o prowadzeniu działalności gospodarczej przeczytacie w tych tekstach:

Rząd planuje też wprowadzenie większej stabilności i przewidywalności przepisów dotyczących przedsiębiorców, co zresztą obiecują kolejne rządy, ale niewiele z tego wynika. Praktyką stanowienia prawa ma stać się zasada, że jeśli wprowadza się nowy obowiązek nakładany na przedsiębiorców, jednocześnie musi zniknąć inny.

REKLAMA

Kolejna zmiana ma być ułatwieniem głównie dla firm leasingowych, ale pośrednio skorzystać z niej mają wszyscy przedsiębiorcy podpisujący umowy leasingowe. Nowością ma być wprowadzenie elektronicznych umów leasingowych, ponieważ obecnie jest wymóg, że muszą mieć formę papierową. Ta zmiana umożliwi między innymi zawieranie umowy za pośrednictwem maila.

Z innych pomysłów, które mogą, choć nie muszą, znaleźć się w pakiecie deregulacyjnym, warto wymienić możliwość zakładania działalności gospodarczej przez osoby poniżej 18. roku życia, rejestrowanie spółek cywilnych przez internet, a także dalsze ułatwienia w sukcesji firmy po śmierci jego właściciela.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA