REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Zasiłek chorobowy. Tego o świadczeniu z ZUS Polacy nie wiedzą

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom niezdolnym do pracy, objętym ubezpieczeniem chorobowym. W trakcie roku kalendarzowego można z niego korzystać wielokrotnie, mając na uwadze limity ustawowe. Dotyczą one również okresu wyczekiwania dla osób, które dopiero przystąpiły do ubezpieczenia chorobowego

14.12.2023
11:31
Zasiłek chorobowy. Tego o świadczeniu z ZUS Polacy nie wiedzą
REKLAMA

Zasiłek chorobowy to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do pracy, które opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe. W praktyce może się o nie ubiegać każdy, kto zatrudniony jest na umowę o pracę (składka chorobowa w przypadku tej umowy jest obowiązkowa) oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracujące w ramach umowy zlecenie, jeśli zdecydowały się opłacać dobrowolną składkę chorobową.

REKLAMA

Zasiłek przysługuje od 34. dnia choroby, a w przypadku osób 50+ od 14. dnia. W czasie poprzedzającym pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę. Tym, którzy nie mają prawa do wynagrodzenia (przedsiębiorcy oraz zleceniobiorcy), świadczenie wypłacane jest od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy można otrzymywać nie dłużej, niż przez 182 dni w roku, chyba że niezdolność do pracy spowodowana jest przez gruźlicę lub przypada w okresie ciąży – wtedy obowiązuje limit 270 dni w roku kalendarzowym.

Czym jest okres wyczekiwania i kogo dotyczy?

Do ubezpieczenia chorobowego można przystąpić w każdym momencie (dotyczy to zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), jednak trzeba liczyć się z koniecznością wyczekiwania na świadczenie. Tak zwany okres wyczekiwania wynosi 30 dni (przy ubezpieczeniu obowiązkowym) lub 90 dni (przy ubezpieczeniu dobrowolnym). Nie obejmuje on jedynie:

 • ubezpieczonych obowiązkowo, którzy posiadają przynajmniej 10-letni okres ubezpieczenia chorobowego,
 • absolwentów szkół objętych ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • pracowników, których niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby zawodowej lub wypadku w drodze do oraz z pracy,
 • posłów i senatorów przystępujących do ubezpieczenia w ciągu 90 dni.

Ustanie zatrudnienia a zasiłek chorobowy

Osoby niepozostające w zatrudnieniu mają prawo do zasiłku chorobowego, jeśli niezdolność do pracy trwała co najmniej 30 dni i powstała w ciągu:

 • 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
 • 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej o okresie wylęgania dłuższym niż 14 dni.

Więcej wiadomości na temat zasiłku chorobowego

Ile wynosi zasiłek chorobowy i kiedy jest wypłacany?

Zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru. 100 proc. podstawy wymiaru przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała

 • w okresie ciąży,
 • na skutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy albo choroby zawodowej,
 • na skutek badań lekarskich lub zabiegów – dotyczy kandydatów na dawców tkanek, komórek lub narządów

Od 1 stycznia 2022 roku zasiłek chorobowy pracowników hospitalizowanych wynosi 80 proc. podstawy wymiaru, a nie tak jak wcześniej – 70 proc. Świadczenie wypłaca ZUS w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia niezdolności do pracy.

Kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje?

Zasiłku chorobowego nie otrzymają osoby, które nie opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe. To jednak niejedyna grupa osób wykluczonych z możliwości otrzymania świadczenia. Zasiłek chorobowy nie przysługuje też pracownikom:

REKLAMA
 • przebywającym na urlopie wychowawczym, bezpłatnym,
 • odbywającym karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych,
 • których niezdolność do pracy powstała wskutek nadużycia alkoholu (zasiłku nie otrzymają przez pierwsze 5 dni zwolnienia lekarskiego),
 • którzy w danym roku wyczerpali limit ustawowy okresu zasiłkowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom niezdolnym do pracy, które w czasie jego otrzymywania powinny regenerować siły. Jeśli ZUS na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzi, że świadczeniobiorca niewłaściwie wykorzystuje zwolnienie lekarskie L4, ma prawo odmówić wypłaty świadczenia.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA