REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Ciepłe Mieszkanie. Rusza nowy program z dotacjami na ponad 40 tys. zł

Nie do końca wiadomo, czy program Czyste Powietrze w obecnej formie przetrwa kolejne lata. W kuluarach mówi się o likwidacji już nie 3 mln kopciuchów, a raptem 500 tys. Ale rząd zamierza ze starymi i trującymi źródłami ciepła walczyć też inaczej. Właśnie rusza program Ciepłe Mieszkanie, który również oferuje wsparcie finansowe przy okazji wymiany pieca na paliwa stałe. Z tą różnicą, że w tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe.

25.09.2023
11:22
Ciepłe Mieszkanie. Rusza nowy program z dotacjami
REKLAMA

Rząd na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi, które zaplanowane są na 15 października, robi wszystko co może, żeby przekonać, że cały czas stoi na straży walki ze smogiem, który ma co roku odpowiadać za ok. 40 tys. przedwczesnych zgonów w naszym kraju. Dlatego w odpowiedzi na doniesienia o tym, że w programie wyborczym PiS program Czyste Powietrze mocno wyhamowuje (zamiast wymiany 3 mln kopciuchów w programie wyborczym zanotowano podobno jedynie 500 tys.), dostajemy inny program, który właśnie rusza - Ciepłe Mieszkanie. 

REKLAMA

Samorządowcy na spotkaniach podkreślali, że brakuje im programu, który umożliwi termomodernizację i wymianę pieca w mieszkaniach komunalnych. Wiele z tych mieszkań wciąż jest opalanych węglem - twierdzi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Smog kontra Ciepłe Mieszkanie, czyli kto może z tego skorzystać?

Dzięki programowi Ciepłe Mieszkanie na poprawę efektywności energetycznej i wymianę źródła ciepła na paliwa stałe mają możliwość również lokatorzy w budynkach wielorodzinnych. Od góry wygląda to tak: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje (budżet programu Ciepłe Mieszkanie to 1,75 mln zł) środki do 16 WFOŚiGW. Te z kolei podpisują stosowne umowy z chętnymi gminami. Samorządowcy na swoim terenie ogłaszają nabór wniosków wśród mieszkańców, czyli beneficjentów końcowych. To osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3–7 lokali.

Tym samym Ciepłe Mieszkanie przewiduje dofinansowanie na demontaż kopciuchów na paliwa stałe, a także na zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. O ile te prace będą wykonane, to program dopuszcza jeszcze możliwość sfinansowania zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Z kolei wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na kasę na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu), zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy). 

Maksymalna dopłata to blisko 44 tys. zł, ale jest kryterium dochodowe

Paweł Mirowski, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes NFOŚiGW, twierdzi, że udało się urealnić koszty kwalifikowane w stosunku do obecnych cen na rynku.

Więcej o smogu i brudnym powietrzu przeczytasz na Spider’s Web:

Zwiększyliśmy progi dochodowe i maksymalne kwoty dotacji we wszystkich częściach programu, dodaliśmy też nowe rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć - zachęca Mirowski do Ciepłego Mieszkania.

W programie Ciepłe Mieszkanie obowiązuje kryterium dochodowe, czyli wysokość wypłacanego dofinansowania uzależniona jest od tego, ile zarabiamy. Podstawowy poziom dotyczy rocznych dochodów na poziomie do 135 tys. zł. Wtedy można liczyć do 16,5 tys. zł, ale nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny. Dla gmin najbardziej zanieczyszczonych to do 35 proc. lubi do 19 tys. zł. Jeżeli jednak przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym wynosi do 1894 zł, a jednoosobowym - do 2651 zł, to można wtedy uzyskać maksymalnie 27,5 tys. zł (do 60 proc. kosztów kwalifikowanych) albo 29,5 tys. zł (65 proc.) w przypadku gmin najbardziej zanieczyszczonych.

REKLAMA

Na największą pomoc finansową, w ramach program Ciepłe Mieszkanie, mogą liczyć ci najmniej zamożni, z przeciętnym miesięcznym dochodem w wysokości 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł (jednoosobowe). Wtedy na swoją energetyczną inwestycję można zgarnąć 41 tys. zł (do 90 proc. kosztów) lub do 43,9 tys. zł (95 proc.) dla gmin ujętych w liście tych najbardziej zanieczyszczonych. Zupełnie oddzielnie traktowane są wspólnoty mieszkaniowe. Nawet 375 tys. zł uzyskają te, które zdecydują się na kompleksową termomodernizację, dodatkowo zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła. Jeżeli jednak projekt zakłada tylko ocieplenie ścian, bez wymiany źródła ciepła, można starać się o dotację do 150 tys. zł. 

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA