REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Rekord wszech czasów w wynagrodzeniach. Powodów do radości brak, to wredny efekt Polskiego Ładu

GUS w piątek podał dane za grudzień z rynku pracy. Wynagrodzenia eksplodowały, osiągając najwyższy poziom w historii. Wpływ na to miały próby obejścia Polskiego Ładu przez pracodawców. Oczywiście GUS ani rządowi eksperci nie wspominają o tym słowem. Ekonomiści bankowi przyznają, że na pewno miały duży wpływ, ale jaki dokładnie – jeszcze nie wiedzą.

21.01.2022
16:03
Rekord wszech czasów w wynagrodzeniach. Powodów do radości brak, to wredny efekt Polskiego Ładu
REKLAMA

Na początku grudnia Adam Sieńko pisał o tym, jaką niespodziankę dostaną Polacy w ramach Polskiego Ładu od swoich pracodawców. I słowo ciałem się stało. Imponujący wzrost wynagrodzeń to najprawdopodobniej właśnie efekt podatkowego zamieszania, jaki zgotował nam rząd.

REKLAMA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. w porównaniu z grudniem 2020 r. było wyższe o 11,2 proc. i wyniosło 6644,39 zł brutto. W porównaniu z listopadem 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło aż o 10,3 proc. – podał GUS w piątkowym komunikacie.

Przeciętne zatrudnienie w porównaniu z grudniem 2020 r. wzrosło o 0,5 proc. do 6361,6 tys. etatów, z listopadem pozostało na podobnym poziomie.

Źródło: GUS

W całym 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało niewielkim zmianom, ale nadal nie powróciło do wartości odnotowywanych na początku 2020 r.

Źródło: GUS

W grudniu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie pozostało na zbliżonym poziomie, tj. nieznacznie zmniejszyło się o ok. 2,2 tys. etatów.

Narastająco ciągu 2021 r. najgłębszy spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” (o 10,6 proc.), natomiast najwyższy wzrost wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja o 4,7 proc.

Polski Ład: firmy wypłaciły pensje styczniowe w grudniu

GUS zaznacza, że grudniowy dynamiczny wzrost wynagrodzeń miesiąc do miesiąca spowodowany był wypłatami premii kwartalnych, świątecznych (w tym górniczych barbórek), nagród rocznych, uznaniowych, jubileuszowych, dodatkowych nagród jednorazowych, rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odpraw emerytalnych.

Źródło: GUS

No to teraz taka zagadka – jaki wpływ miały wypłacone awansem pod koniec roku pensje za styczeń 2022 r.? Wielu pracodawców zdecydowało się na taką sztuczkę, by uniknąć niekorzystnego wpływu Polskiego Ładu. O tym GUS nie wspomina, podobnie jak rządowi eksperci. Ekonomiści bankowi przyznają, że na pewno „przerzutki wynagrodzeń” miały duży wpływ, ale na razie nie potrafią oszacować jego udziału rekordowym odczycie.

Być może odpowiedź na to pytanie poznamy w kolejnych miesiącach.

Górnicy zarobili o połowę więcej niż w listopadzie

W każdym razie najwyższy wzrost w stosunku do listopada odnotowano w rolnictwie o 112,3 proc. W grudniu wynagrodzenia wyniosły w tej sekcji 14751,91 zł, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 6949,39 zł.

Na drugim miejscu pod względem wzrostu pensji uplasowali się górnicy ze wzrostem o 55,5 proc. Przeciętna płaca brutto wyniosła w tej sekcji 16224,97 zł, w listopadzie było to 10436,85 zł. Kultura i rozrywka uplasowały się

Na trzecim miejscu z 25-dynamiką uplasowała się kultura i rozrywka. Wynagrodzenia w tej sekcji wzrosły do 6551,03 zł z 5239,98 zł miesiąc wcześniej.

Narastająco od stycznia do grudnia 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzeni w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 5,3 proc. w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” do 14,6 proc. w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,8 proc. Najwyższą przeciętną płacę brutto w 2021 r. odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” – 10084,83 zł po wzroście o 9 proc. Najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” – 4236,31 zł i to pomimo wzrostu o 12,5 proc.

Rynek pracy w 2022 r.

Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego zapowiada wzrost płac w kolejnych miesiącach na poziomie 8,5-9 proc. Jego zdaniem podwyżka płacy minimalnej będzie miała mały wpływ na wzrost średniego wynagrodzenia.

Jej skala jest porównywalna do ubiegłego roku oraz mniejsza względem średniego wynagrodzenia – wskazuje.

I dodaje, że zmiany związane z odliczaniem składki zdrowotnej po wprowadzeniu Polskiego Ładu też nie powinny mieć trwałego wpływu na odczyty w kolejnych miesiącach. Ale to wcale nie jest dobra wiadomość.

Dane GUS raportują kwoty brutto, a nie dochody, jakie otrzymują finalnie pracownicy

– zaznacza Kubisiak.

Rozumować należy zatem w ten sposób: pensje brutto będą rosły nawet o 9 proc. rok do roku, ale ile dostaniecie na rękę, to już inna kwestia.

Oczywiście o wpływie Polskiego Ładu na grudniowy odczyt wynagrodzeń cisza. W kolejnych miesiącach PIE spodziewa się, że w pierwszym kwartale zatrudnienie wzrośnie, ale zmiana może być umiarkowana z uwagi na efekty statystyczne. Wice dyrektor Kubisiak przypomina, że GUS dokona w styczniu rewizji panelu firm i w efekcie pojawią się dwa przeciwstawne efekty.

REKLAMA

Dane REGON sugerują, że spadnie liczba podmiotów, co będzie obniżać łączną liczbę etatów. Równolegle przedsiębiorstwa wciąż aktywnie zatrudniają, co prowadzi do lepszych wyników – konstatuje wiceszef PIE.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA