REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Nagroda jubileuszowa. Nie każdemu się należy

Nagroda jubileuszowa przysługuje osobom, które w danym zakładzie pracy bądź zawodzie przepracowały określoną liczbę lat. Nie otrzyma jej jednak każdy pracownik – w przedsiębiorstwach prywatnych pracodawcy sami określają, czy wypłacą „jubilata”, natomiast w instytucjach państwowych, przy obliczaniu wysokości nagrody, bierze się pod uwagę konkretne akty wykonawcze.

24.08.2023
6:46
Nagroda jubileuszowa. Nie każdemu się należy
REKLAMA

Nagroda jubileuszowa – na jakich zasadach jest wypłacana?

REKLAMA

Ideą nagrody jubileuszowej jest wyróżnienie pracowników, którzy w danym zakładzie pracy lub zawodzie przepracowali wiele lat. Przyjmuje ona formę pieniężną, natomiast jej wysokość liczy się od osiąganego przez pracownika w danym czasie wynagrodzenia. Aby uzyskać nagrodę jubileuszową, należy udokumentować staż pracy. Jeśli pracownik przez cały czas zatrudniony jest w jednym zakładzie, cała niezbędna dokumentacja znajduje się w dziale kadr. Inaczej jest natomiast w przypadku, gdy zmienia miejsce zatrudnienia. Wtedy też zobowiązany jest przedstawić między innymi:

 • świadectwa pracy,
 • zaświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym,
 • zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

Ustalając staż pracy, nie bierze się pod uwagę okresów prowadzenia działalności gospodarczej ani wykonywania obowiązków zawodowych na podstawie umów cywilnoprawnych, chyba że jednocześnie pracownik był zatrudniony w ramach umowy o pracę.

Kto może otrzymać nagrodę jubileuszową?

Nagroda jubileuszowa nie przysługuje wszystkim zatrudnionym, nawet jeśli mogą pochwalić się długim stażem pracy. Nie została bowiem uregulowana w Kodeksie pracy, a jedynie w aktach wykonawczych do poszczególnych ustaw. Tego rodzaju świadczenie przysługuje między innymi:

 • nauczycielom,
 • górnikom,
 • pracownikom bibliotek,
 • pracownikom instytucji kultury,
 • pracownikom urzędów skarbowych,
 • pracownikom służby cywilnej,
 • pracownikom służby zdrowia,
 • pracownikom samorządowym.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa i kiedy należy ją wypłacić?

Nagroda jubileuszowa nie jest wypłacana w formie ryczałtowej, zatem każdy pracownik otrzymuje inną jej wartość. Pod uwagę należy wziąć tutaj dwa czynniki. Pierwszy z nich to wysokość osiąganego przez pracownika wynagrodzenia, drugi natomiast wyraża się w stawce, zgodnie z którą dla poszczególnych grup zawodowych liczy się „jubilata”. Wspomniane stawki mogą różnić się między sobą. Przykładowo, nauczyciel po 40 latach pracy ma prawo do nagrody w wysokości 250 proc. miesięcznego wynagrodzenia, natomiast pracownik służby cywilnej z takim samym stażem otrzyma nagrodę w wysokości 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Nagrodę należy wypłacić w dniu, w którym pracownik nabywa do niej prawo. Niemniej jednak pracodawcy często dokonują wypłaty w momencie przekazania pracownikowi wynagrodzenia. Taka praktyka ma swoje uzasadnienie zwłaszcza w przypadku, gdy pracownik dostarcza dodatkowe dokumenty, z którymi pracodawca musi się zapoznać. Nagroda jubileuszowa, w przeciwieństwie do dodatku stażowego, wypłacana jest jednorazowo. Często jest ona mylona właśnie ze wspomnianym dodatkiem, który również przysługuje wybranym grupom zawodowym, jednak jest obliczany i przyznawany na innych zasadach.

REKLAMA

Nagroda jubileuszowa w prywatnych zakładach pracy

Żadna ustawa ani akt wykonawczy nie zobowiązują pracodawców prowadzących prywatne firmy do wypłacania nagród jubileuszowych. Dlatego też przyjęło się mówić, że przysługują one głównie osobom zatrudnionym w „państwówkach”. Pracodawca może zdecydować o wypłacie nagród jubileuszowych, jednak muszą one obejmować wszystkich pracowników, a nie wyłącznie wybrane grupy. Ponadto szczegóły dotyczące jej przyznawania i obliczania należy zawrzeć w regulaminie wynagradzania bądź w innego rodzaju dokumentacji wewnątrzzakładowej.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA