REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki /
  3. Nieruchomości
  4. Poradniki
  5. Podatki - poradniki /

Chcesz kupić mieszkanie za granicą? Musisz o tym pamiętać

Polacy coraz chętniej kupują nieruchomości położone za granicą, zwłaszcza w atrakcyjnych turystycznie miejscach. Muszą jednak pamiętać o dopełnieniu formalności nie tylko w kraju, na którego terenie położona jest nieruchomość, lecz również w Polsce.

31.10.2023
16:03
Chcesz kupić mieszkanie za granicą? Musisz o tym pamiętać
REKLAMA

Gdzie zgłosić fakt nabycia nieruchomości za granicą?

REKLAMA

Zakup nieruchomości położonej poza granicami Polski stanowi coraz częstszą praktykę. Mieszkanie czy dom można wynająć na długi lub krótki okres, odsprzedać z zyskiem czy zasiedlić. Obecnie nie obowiązują większe ograniczenia, jeśli chodzi o handel nieruchomościami, jednak należy pamiętać o kwestiach podatkowych.

Problem najczęściej stanowi ustalenie, jakiego rodzaju podatki i do jakiego urzędu musi płacić właściciel nieruchomości. Na początek będzie musiał zgłosić fakt nabycia mieszkania, domu czy działki odpowiednim organom. Obowiązku tego należy dopełnić w urzędzie lokalnym, a więc na terenie kraju położenia nieruchomości.

Nie trzeba natomiast zgłaszać do polskiego urzędu skarbowego, iż kupiło się mieszkanie za granicą. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik nabyłby prawo do skorzystania z ulgi na własne cele mieszkaniowe wykazywanej w PIT. Ulga przysługuje osobom, które sprzedają nieruchomość i kupują nową, a następnie ją zasiedlają.

Zakup nieruchomości za granicą a podatek PCC

Nabycie nieruchomości położonej w Polsce związane jest z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku spoczywa na notariuszu, który sporządza też stosowny akt notarialny. Przepisy przewidują konieczność zapłaty PCC także od zakupu nieruchomości położonej poza granicami Polski, jeśli spełnione są jednocześnie dwa warunki:

  • podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  • do zawarcia umowy dochodzi w Polsce.

W praktyce obowiązek podatkowy powstaje niezwykle rzadko, gdyż akt notarialny zazwyczaj sporządzany jest poza terytorium RP. Nabywca może być jednak zobowiązany do zapłaty podatku PCC na mocy przepisów kraju, w którym zakupił nieruchomość.

Więcej o rynku mieszkaniowym przeczytasz na Bizblog.pl:

Jak legalnie opłacić zakup nieruchomości za granicą?

Zdecydowana większość transakcji kupna-sprzedaży, zwłaszcza jeśli chodzi o wysokie kwoty, finalizowana jest przy pomocy konta bankowego. Banki weryfikują przelewy o dużej wartości, ale wszelkie formalności pozostają tutaj po ich stronie, a nie klienta. Może on zostać poproszony o wskazanie, czy przelew na tak dużą sumę rzeczywiście ma zostać zrealizowany, czy też nie został nadany przez kogoś, kto uzyskał nielegalny dostęp do konta.

Niemniej jednak, chcąc zapłacić zaliczkę bądź całą należność w formie gotówkowej, trzeba mieć na uwadze przepisy celne. Na ich mocy, wywożąc poza strefę Schengen pieniądze w kwocie wyższej niż 10 tysięcy euro, należy dokonać stosownego zgłoszenia celnego. Nie ma tutaj znaczenia środek transportu, jakim się przemieszczamy. Podobne limity funkcjonują w innych krajach – na przykład do USA bez konieczności zgłaszania można wwieźć maksymalnie 10 tysięcy dolarów, a do Wielkiej Brytanii – 10 tysięcy funtów. Limity nie obowiązują natomiast w krajach należących do strefy Schengen.

Zakup nieruchomości poza granicami Polski a kwestie podatkowe

Wiadomo już, że zakup nieruchomości za granicą najczęściej nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie PCC, co natomiast z podatkiem od nieruchomości oraz dochodowym? Pierwszy z wymienionych opłaca się wyłącznie w kraju, w którym położona jest nieruchomość, na podstawie odrębnych przepisów.

REKLAMA

Inaczej jest jednak w przypadku podatku dochodowego, który obowiązuje, gdy właściciel uzyskuje korzyści majątkowe na przykład z najmu nieruchomości. Należy ustalić, czy jest on polskim rezydentem podatkowym – jeśli tak, będzie musiał wykazać dochody z najmu i opodatkować je. Niestety, obowiązek zapłaty podatku powstaje również w kraju położenia nieruchomości.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? Kwestia ta jest skomplikowana, a rozwiązanie problemu zależy od tego, czy została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli tak, należy ustalić, jaką procedurę przewiduje w tym zakresie.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA