REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Koniec pracy zdalnej? Chcesz etat, zasuwaj do biura

Katedra Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) śledzą publikowane w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu i na tej podstawie opracowują Barometr Ofert Pracy. We wrześniu oprócz wyraźnej zarysowującej się tendencji spadkowej dla niemal wszystkich grup zawodowych, uwagę zwraca wyraźny odwrót od pracy zdalnej.

16.10.2023
14:18
Koniec pracy zdalnej? Chcesz etat, zasuwaj do biura
REKLAMA

Barometr Ofert Pracy obniżył się we wrześniu do 282,5 pkt. z 295,1 pkt. w sierpniu.

REKLAMA

Po czterech miesiącach stosunkowo niewielkich zmian liczba ogłoszeń zmniejszyła się w największym stopniu od kwietnia, na skutek czego wartość wskaźnika spadła do poziomu najniższego od kwietnia 2021 r. – wskazują badacze BIEC i rzeszowskiej WSIiZ.

Jak dodają, wakatów ubywa od ponad roku, ale skala redukcji liczby ogłoszeń w porównaniu poprzednich okresów dekoniunktury jest mniejsza. Na tle tych spadkowych tendencji obserwujemy wzrost odsetka ofert pracy hybrydowej. Odsetek pracy zdalnej w wielu kategoriach wyraźnie spadł.

Przyczyny spadku liczby ogłoszeń o pracy

BIEC i WSIiZ wskazują, że w stosunkowo dobrej sytuacji znajdują się pracownicy wykonujący prace fizyczne, stopniowo pogarsza się sytuacja w zawodach usługowych oraz wymagających wykształcenia w naukach społecznych, wyraźnie spadkowe tendencje utrzymują się w ofertach pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych.

Notujemy coraz mniej kategorii, w których liczba ogłoszeń zatrudnienia rośnie lub choćby nie spada – czytamy w podsumowaniu badania.

Wśród głównych BIEC i WSIiZ w Rzeszowie wymieniają zmniejszającą się aktywność pracodawców, za które odpowiada spowolnienie gospodarcze, oraz napięcia geopolityczne.

Wszystkie te czynniki działają na niekorzyść przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu nowych pracowników – wskazują.

I przypominają, że w sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach sezonowych, pozostała na poziomie sprzed miesiąca – 5,1 proc., a w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,2 punktu procentowego.

Praca zdalna już nie tak popularna

Autorzy Barometru Ofert Pracy zwracają uwagę, że pracodawcy coraz mniej skłonni są do oferowania zatrudnienia zdalnego, a udział typu ofert sukcesywnie spada od osiągnięcia szczytu w 2022 r. Jak wynika z badania BIEC i WSIiZ we wrześniu odsetek ogłoszeń oferujących home office był już zbliżony do tego z połowy 2021 r. Wraz ze spadkiem liczby ofert pracy zdalnej rośnie liczba ogłoszeń pracy hybrydowej.

Więcej wiadomości o pracy zdalnej

We wrześniu wśród obserwowanych ogłoszeń o zatrudnieniu odsetek pracy hybrydowej był prawie dwukrotnie większy niż odsetek ofert pracy zdalnej – czytamy w komentarzu do danych.

Najwięcej ofert pracy zdalnej wciąż dotyczy IT.

Przy czym nieco częściej pracę tę oferuje się programistom niż pracownikom zajmującym się administrowaniem i zarządzaniem produktami teleinformatycznymi. W 2023 r. średnio co w drugiej ofercie pracy skierowanej do tego typu zawodów oferowano możliwość wykonywania obowiązków służbowych w trybie zdalnym – wskazują ekonomiści.

Jak dodają, spore szanse na zatrudnienie w trybie zdalnym mają też pracownicy wsparcia telefonicznego, handlu internetowego, branży edukacyjnej, finansowej, medialnej, doradztwa, działów HR, branży energetycznej oraz marketingu.

Praca hybrydowa najczęściej oferowana jest przez firmy konsultingowe, zajmujące się handlem internetowym, informatyką, finansami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, prawem oraz wsparciem telefonicznym, z branży energetycznej, oferujące pracę w działach zaopatrzenia, marketingu oraz badaniach.

Wciąż przybywa ofert dla pracowników fizycznych

Z wrześniowego Barometru wynika, że po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym spadek liczby ofert zatrudnienia w porównaniu do ubiegłego miesiąca odnotowano we wszystkich województwach.

Relatywnie największe spadki wystąpiły w woj. warmińsko-mazurskim, lubuskim oraz podkarpackim. Stosunkowo gorsza pod względem liczby zredukowanych ofert pracy zarówno w skali miesiąca, jak i ostatniego roku sytuacja utrzymuje się w województwach o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia – zauważa BIEC i WSIiZ.

Jeśli chodzi o nowe ogłoszenia, to przybyło ich jedynie dla pracowników fizycznych.

Zawody te pozostają jedyną szeroką grupą, dla której liczba ogłoszeń rośnie, choć nieregularnie, przez cały bieżący rok. We wszystkich pozostałych grupach wakatów ogłoszono mniej niż przed miesiącem, przy czym relatywnie największe spadki wystąpiły w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych – komentują autorzy badania.

Jak podkreślają, była to największa obniżka od kwietnia. Nie dość na tym, wrzesień był siódmym miesiącem w 2023 r., w którym liczba ogłoszeń rok do roku zmalała.

W konsekwencji liczba ogłoszonych ofert pracy jest najniższa od dwóch lat – czytamy w publikacji.

REKLAMA

BOP pokazuje, że co się dzieje na rynku pracy

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w serwisach internetowych ofert pracy. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie poddawane odsezonowaniu, tak by mogły być między sobą porównywane. Barometr podawany jest w formie indeksu, który wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek pracy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA