REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Praca w IT? „Ostry spadek liczby ofert”. To wygląda na koniec eldorado dla programistów

Nie brakuje ofert dla pracowników fizycznych, absolwentów nauk społecznych i prawnych. Cały czas kurczy się liczba wakatów dla osób, które ukończyły kierunki ścisłe i inżynieryjne, w tym dla programistów – wynika z najnowszego Barometru Ofert Pracy.

17.04.2023
8:59
Praca w IT? „Ostry spadek liczby ofert”. To wygląda na koniec eldorado dla programistów
REKLAMA

Barometr Ofert Pracy w marcu nieznacznie wzrósł – czytamy w poniedziałkowym komunikacie. Wskaźnik wyliczany jest na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przez Katedrę Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane zbierane są co miesiąc. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego. Barometr podawany jest w formie indeksu w punktach procentowych.

REKLAMA

Ze wstępnych danych, które spłynęły z urzędów pracy do Ministerstwa Rodziny, wynika, że w marcu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w Polsce 5,4 proc. Oznacza to minimalny spadek w stosunku do lutego i stycznia, kiedy odnotowano 5,5 proc.

W marcu niewielki wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia odnotowano w połowie województw.

Nowych ogłoszeń o pracy w marcu przybyło w województwach o relatywnie niskiej stopie bezrobocia, podczas gdy w województwach o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia wystąpiły głównie spadki – wskazują eksperci.

Najwięcej nowych ogłoszeń przybyło w woj. mazowieckim, łódzkim oraz śląskim, największe spadki wystąpiły w woj. lubuskim, świętokrzyskim oraz opolskim.

Więcej pracy dla prawników

W opinii autorów badania BIEC i WSIiZ trudna sytuacja panuje w zawodach związanych z reklamą i grafiką oraz sprzedażą, a obserwowane spadki mają charakter strukturalny.

Liczba ukazujących się na stronach portali rekrutacyjnych ogłoszeń dla tych zawodów ustawicznie maleje od 2018 r. – wskazuje komunikat BIEC.

Jak zastrzegają eksperci, zatrudnienie sprzedawców pozostaje wprawdzie nadal duże, ale rozwój e-commerce i kasy samoobsługowe powoli to zmieniają. BIEC odnotowuje również, że koniunkturalne spadki widać w przypadku ofert skierowanych do przedstawicieli działów zarządzania zasobami ludzkimi – liczba ogłoszeń rok do roku spadła w tym wypadku o połowę.

Relatywnie duże spadki ofert pracy notujemy w call center. W marketingu, administracji biurowej, finansach i ekonomii oraz nieruchomościach w ostatnich kilku miesiącach spadki wyhamowały, a liczba ogłoszeń waha się wokół stabilnej wielkości – wskazują BIEC i WSIiZ.

Dobra sytuacja panuje za to w przypadku ofert dla pracowników odpowiedzialnych za zakupy firmowe – spowolnienie gospodarcze w tym wypadku nie przyczyniło się do dużych spadków w tej kategorii. Wyraźny wzrost odnotowano w przypadku ofert pracy skierowanej do prawników.

Mniej pracy w IT. Branżę dotknęły „ostre spadki”

Gorzej przedstawia się sytuacja absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych. BIEC pisze o wyjątkowo ostrym spadku rok do roku liczby wakatów dla specjalistów ds. badań i rozwoju, programistów oraz w handlu internetowym.

Pandemiczny bardzo dynamiczny rozkwit ofert pracy dla programistów obecnie poddawany jest korekcie spadkowej, a tendencje w internetowych ofertach pracy dla zawodów IT prawdopodobnie powrócą na ścieżkę długofalowego sukcesywnego, a nie gwałtownego wzrostu – sugerują autorzy badania.

Mniejsze spadki obserwowane są w budownictwie, pozytywnie wyróżniają się kategorie ofert związanych z BHP i ochroną środowiska.

W mniejszym stopniu ucierpiały one z powodu spowolnienia gospodarki i jako jedyne w tej grupie zawodów charakteryzują się słabym wzrostem liczby ogłoszeń w pierwszym kwartale – zauważają analitycy BIEC i WSIiZ w Rzeszowie.

Jak dodają, najlepsza sytuacja pozostaje w administracji teleinformatycznej, w której dekoniunktura przyczyniła się do spadków najpóźniej spośród wszystkich obserwowanych kategorii. Liczba opublikowanych w tym wypadku ofert wciąż pozostaje znaczna.

Niezła sytuacja w usługach, zwłaszcza w turystyce i edukacji

W zawodach usługowych w pierwszym kwartale najlepszą sytuację notujemy w turystyce. Poza znacznymi fluktuacjami od ponad dwóch lat obserwujemy w tej kategorii sukcesywny wzrost liczby ogłoszeń o zatrudnieniu – czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Liczba wakatów ogłoszonych w tym wypadku zbliżyła się w marcu do rekordowego poziomu z wrześniu 2022 r.

Stosunkowo dobrą sytuację notujemy również w branży edukacyjnej, którą koniunkturalne spadki nie dotknęły prawie w ogóle. Po pandemicznych wzrostach napływ wakatów wyhamował i ich liczba już ponad rok oscyluje wokół stałego poziomu.

Jak wskazują an analitycy BIEC i WSIiZ, gorsza sytuacja jest w transporcie logistyce i to – jak zaznaczono w komunikacie – pomimo optymistycznych perspektyw dla tego sektora w naszym kraju.

Podobna koniunktura w opinii ekspertów BIEC i WSIiZ panuje mediach, aczkolwiek w tej branży prognozy długoterminowe nie są tak dobre jak w logistyce.

W branży medialnej od 2019 r. obserwujemy załamanie trendu wzrostowego, po którym za wyłączeniem fluktuacji koniunkturalnych liczba ogłoszeń ustawicznie maleje – wskazują autorzy badania.

Koniunktura na rynku pracy wciąż nie jest dobra

Przez niemal całą drugą połowę 2022 r. liczba ogłaszanych w internecie ofert pracy szybko malała. W styczniu spadek zatrzymał się. W całym pierwszym kwartale br. wakatów nawet przybyło, choć niedużo – wskazują Robert Pater i Herman Cherniaiev, autorzy Barometru.

REKLAMA

W ich opinii wciąż wiele kluczowych danych makroekonomicznych pozostaje w obszarze wartości pesymistycznych.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA