REKLAMA

Czasy, w których pieniądze przechowywane były w przysłowiowej skarpecie, już dawno minęły. Inwestowanie to dziś sposób pomnażania kapitału, ale również napędzania gospodarki. Oto poradnik dla wszystkich początkujących inwestorów.

21.04.2024
18:28
Jak zacząć inwestować?
REKLAMA

Określenie budżetu inwestycyjnego

REKLAMA

Podstawowym zadaniem każdego, kto chciałby zacząć inwestować, jest określenie budżetu na start. Są to pieniądze, które można ulokować w jakimś produkcie inwestycyjnym, bez ryzyka utraty płynności finansowej. Trzeba więc określić swoje dochody, wydatki oraz oszczędności, które uda się wygenerować na przykład w ciągu miesiąca. Budżet, jakim dysponujemy, to także kapitał, który będzie podlegał protekcji. Żelazną zasadą każdego inwestora jest ochrona kapitału, bez którego nie wejdzie na żaden rynek.

Określenie stosunku do ryzyka inwestycyjnego

Ryzyko związane jest z każdą inwestycją, jednak czasami jest ono wysokie, w innych przypadkach stosunkowo niskie. Lokata bankowa to przykład inwestycji o ograniczonym ryzyku, podczas gdy zakup akcji zagranicznej spółki może być obarczony o wiele większym ryzykiem. Zasadą jest, że im większe ryzyko podejmujemy, tym wyższe zyski możemy osiągnąć. Nie mamy jednak pewności, że zarobimy – czasami możemy sporo stracić. Warto więc ocenić swój własny stosunek do ryzyka. Niektórzy inwestorzy liczą się z niskim zyskiem, ale jednocześnie wolą spać spokojnie. Dla innych adrenalina związana z inwestowaniem i chęć generowania wysokich dochodów są ważniejsze niż potencjalne straty.

Wybór produktu inwestycyjnego

Jeśli określiliśmy budżet, jakim dysponujemy, oraz stosunek do ryzyka, możemy przejść do wyboru odpowiedniego produktu inwestycyjnego. Rynek jest obecnie bardzo bogaty, jednak najpopularniejsze inwestycje to wciąż:

  • lokaty bankowe,
  • nieruchomości,
  • obligacje skarbowe,
  • obligacje korporacyjne,
  • akcje,
  • jednostki uczestnictwa.

Niektóre produkty inwestycyjne mają charakter pasywny – są to na przykład lokaty albo jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Inwestor nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, aby osiągnąć zysk. Inaczej jest natomiast w przypadku nieruchomości, które wymagają stałej obsługi i zaangażowania inwestora. Na etapie wyboru produktu inwestycyjnego można też skorzystać z pomocy doradcy finansowego, jednak ważne, aby była to osoba niezależna, a nie przedstawiciel konkretnej instytucji.

Nauka inwestowania, czyli jak nie stracić pieniędzy?

Już na etapie wyboru produktu inwestycyjnego pozyskujemy pewną wiedzę w zakresie tego, jak inwestować. Wbrew pozorom nie jest to oczywiste – nawet wybór lokaty bankowej powinien być przemyślany. Trzeba wziąć pod uwagę takie elementy jak potencjalny zysk czy inflacja. Może okazać się, że osiągnięta stopa zwrotu będzie niższa niż stopa inflacji, przez co finalnie stracimy zamiast zyskać. Nauka inwestowania pozwala również zdobyć umiejętność oceny ryzyka, pomagając tym samym podejmować racjonalne, przemyślane decyzje. Wiedzę można pozyskać z książek, artykułów naukowych czy sprawdzonych portali finansowych.

Więcej wiadomości na temat lokat bankowych

Wybór strategii inwestycyjnej, czyli droga do zbudowania efektywnego portfela

Każdy inwestor postępuje według konkretnej, wybranej przez siebie strategii. Jest ona wypadkową wszystkich powyższych czynników – kapitału, podejścia do ryzyka, produktu inwestycyjnego. Lokując pieniądze, budujemy portfel inwestycyjny. Może on składać się z jednego produktu, jednak najczęściej inwestorzy mają w nim kilka produktów ryzykownych i kilka obarczonych mniejszym ryzykiem. Umiejętność zbudowania efektywnego portfela inwestycyjnego to atut każdego doświadczonego inwestora.

REKLAMA

Dodatkowe obowiązki inwestora

Inwestowanie to nie tylko przyjemność liczenia zysków – trzeba też pamiętać o obowiązkach, związanych z opodatkowaniem dochodów. Rozliczenia najczęściej dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego i w większości przypadków obowiązek ten spoczywa na inwestorze. Warto więc sprawdzić, w jakiej formie opodatkowane są osiągane przez nas zyski oraz jakich formalności trzeba w związku z tym dopełnić.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA