REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze /
  3. Poradniki
  4. Finanse osobiste - poradniki

Lokaty bankowe. Jak założyć, jak zlikwidować, jakie oprocentowanie wybrać?

Lokata bankowa to produkt inwestycyjny, pozwalający jednocześnie oszczędzać oraz generować zyski. Charakteryzuje się on niskim poziomem ryzyka, będąc przeznaczonym nawet dla osób, które nie mają większej wiedzy z zakresu bankowości, inwestowania czy finansów. Jak wybrać odpowiednią lokatę bankową, w jaki sposób ją założyć oraz, w razie potrzeby, zlikwidować?

30.04.2023
7:04
depozyty pieniadze 200
REKLAMA

Czym jest lokata bankowa?

REKLAMA

Banki proponują klientom różnego rodzaju produkty finansowe, a jednym z nich jest właśnie lokata. Jej ideą jest zdeponowanie środków pieniężnych, z których klient czasowo nie będzie korzystać na specjalnym rachunku. W zamian otrzymuje dodatkowe pieniądze w postaci odsetek, których wysokość zależy między innymi od oprocentowania lokaty.

Lokaty uznawane są za bezpieczne, gdyż bank, jako instytucja zaufania publicznego, musi być wypłacalny. Ponadto istnienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego daje pewność odzyskania zdeponowanych środków w przypadku ewentualnego ogłoszenia przez bank upadłości. Wysoki poziom bezpieczeństwa ma jednak swoją cenę, która wyraża się w stosunkowo małych kwotach zysku, zwłaszcza przy niskich stopach procentowych.

Czym się powinniśmy się kierować, wybierając lokatę bankową?

Lokatę posiada w ofercie niemal każdy bank, ale warunki, jakie oferują poszczególne instytucje, są różne. Na początek warto zorientować się, jaką kwotę minimalną i maksymalną można zdeponować. Bardzo istotne są również dodatkowe wymagania, które czasami klient musi spełnić, aby skorzystać z oferty banku. Przykładem może być konieczność założenia konta osobistego.

Następnie można przejść do oprocentowania lokaty. Banki oferują dwa rozwiązania – oprocentowanie stałe oraz zmienne. Pierwsze z nich jest niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy. Nie zależy więc od warunków, jakie obecnie panują na rynku. Tymczasem oprocentowanie zmienne będzie zależało od wysokości stóp procentowych NBP.

Co do zasady, jeśli stopy procentowe rosną, rośnie oprocentowanie. Gdy maleją, oprocentowanie jest niższe. Oprocentowanie zmienne warto wybrać w sytuacji, gdy rosną stopy procentowe bądź gdy prognozowany jest ich wzrost. Jeśli stopy procentowe maleją lub sytuacja na rynku finansowym jest bardzo niepewna, bezpieczniejsze okazuje się oprocentowanie stałe.

Jak założyć lokatę bankową?

Istnieje kilka sposobów na to, by założyć lokatę bankową. Najprościej zrobić to osobiście, w oddziale banku - potrzebny będzie ważny dowód osobisty. Formalności związanych z zakładaniem lokaty można też dopełnić drogą internetową, ale ten sposób przeznaczony jest dla osób, które są już klientami banku.

W tym celu należy zalogować się do bankowości elektronicznej bądź dedykowanej aplikacji, a następnie wybrać z panelu interesujący produkt, czyli lokatę. Procedura jej zakładanie w każdym banku wygląda nieco inaczej, dlatego kolejne kroki trzeba wykonywać zgodnie ze wskazówkami. W razie wątpliwości warto skontaktować się z pracownikiem działu obsługi klienta poprzez specjalną infolinię.

Jak zamknąć lokatę?

Klient, który zdecyduje się zdeponować pieniądze na lokacie, przez czas określony w umowie nie będzie mógł z  ich korzystać. Jeśli jednak zajdzie potrzeba wypłacenia pieniędzy, najczęściej konieczne będzie zamknięcie lokaty. Można to zrobić osobiście w oddziale banku lub poprzez bankowość internetową.

Środki zostaną przekazane na wskazane konto niemal natychmiastowo po dopełnieniu wszelkich formalności. Należy jednak mieć na uwadze, iż wcześniejsze zamknięcie lokaty może wiązać się z utratą zgromadzonych odsetek. Bank nie ma prawa dokonać innych potrąceń, zatem zwraca klientowi wpłacone środki. Inaczej wygląda to w przypadku lokat odnawialnych, gdzie po każdym okresie rozliczeniowym odsetki dopisywane są do rachunku. Zamknięcie takiej lokaty nie skutkuje utratą zgromadzonych odsetek, które wypłacane są klientowi wraz z kapitałem początkowym.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA