REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka? Bez tego dokumentu nie wyjedziesz z kraju

Dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, nie muszą legitymować się dowodem osobistym. Niemniej jednak rodzice decydują się wyrobić swoim pociechom ten dokument jeszcze przed osiągnięciem ustawowego wieku dojrzałości, najczęściej celem swobodnego poruszania się po Europie. Jak wnioskować o wydanie dowodu osobistego dla dziecka?

06.05.2023
6:34
Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka? Bez tego dokumentu nie wyjedziesz z kraju
REKLAMA

W jakich przypadkach dziecku wyrabia się dowód osobisty?

REKLAMA

Polskie prawo nie nakłada na dzieci obowiązku posiadania dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego. Niemniej jednak należy go wyrobić, podróżując do krajów, których przekroczenie granic jest możliwe po przedstawieniu dowodu osobistego. Wśród nich najczęściej wymienia się te spoza strefy Schengen, czyli Bułgarię, Chorwację, Cypr, Rumunię oraz Irlandię.

Rodzice mają prawo złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny. Nie istnieją również limity wiekowe – co do zasady, dowód osobisty można wyrobić nawet niemowlakowi. Oczywiście, pewną przeszkodą może być wykonanie zdjęcia dziecku, jednak jeśli opiekun dostarczy pełną dokumentację, urzędnik nie ma prawa odmówić wydania dowodu.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego

Dowód osobisty dla dziecka można otrzymać w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, jednak uprzednio należy złożyć wymaganą dokumentację. Formalności można też dopełnić drogą internetową, lecz w tym przypadku trzeba posiadać profil zaufany, certyfikat kwalifikowany bądź e-dowód. Konieczny będzie wniosek, do którego dołącza się:

  • zdjęcie dziecka,
  • dokument potwierdzający prawo do złożenia wniosku przez opiekuna albo kuratora,
  • dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego – gdy wniosek składany jest w urzędzie,
  • poprzedni dowód osobisty dziecka.

Jeżeli wniosek składany jest w urzędzie i dotyczy on dziecka, które ukończyło 5. rok życia, niezbędna będzie obecność pociechy.

Dowód osobisty dziecka – o tym warto pamiętać

Na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka trzeba będzie poczekać do 30 dni od złożenia wniosku. Planując podróże, warto zebrać i przedłożyć wymaganą dokumentację z wyprzedzeniem. Wyrobienie dowodu jest bezpłatne, natomiast jego odbiór następuje w obecności dziecka, jeśli ukończyło ono 5. rok życia.

Od tej zasady jest pewien wyjątek – rodzic może odebrać dokument samodzielnie, jeśli dziecko ma mniej niż 12 lat i było obecne przy składaniu wniosku. Dowód osobisty ważny jest 5 lat w przypadku dzieci do 12. roku życia. Jeżeli pociecha ma więcej niż 12 lat, dokument wydany będzie na 10 lat.

Kto może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka może złożyć:

  • rodzic,
  • opiekun prawny,
  • kurator.

Co istotne, od 1 marca 2015 roku wnioskować o wydanie dokumentu może wyłącznie jeden rodzic, nie jest wymagana ani zgoda, ani tym bardziej obecność drugiego z nich podczas składania odpowiednich dokumentów. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z linią orzeczniczą, wydanie dowodu osobistego nie jest jednoznaczne z możliwością wyjazdu zagranicznego dziecka bez wiedzy czy posiadania zgody obojga rodziców.

REKLAMA

Jeden z opiekunów nie ma więc prawa zdecydować o zmianie miejsca zamieszkania pociechy tylko na podstawie posiadania przez nią wymaganego w danym kraju dokumentu tożsamości. W kwestiach spornych decyzję podejmuje sąd, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA