REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Narodziny dziecka. Wszystkie formalności, które musisz załatwić

Narodziny dziecka to niezwykle emocjonujący moment, w wyniku którego świat rodziców przewraca się do góry nogami. Niemniej jednak należy pamiętać o dopełnieniu kilku istotnych formalności, zwłaszcza że obowiązujące terminy ustawowe w niektórych przypadkach są stosunkowo krótkie.

12.07.2023
7:41
Narodziny dziecka. Wszystkie formalności, które musisz załatwić
REKLAMA

Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

REKLAMA

Szpital, w którym dziecko przyszło na świat, wystawia tak zwaną kartę urodzenia, którą przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego. W ciągu 21 dni rodzic ma obowiązek udać się tam,by dokonać rejestracji maluszka. Urzędnik bezpłatnie sporządzi akt urodzenia. Zgodnie z prawem formalności może załatwić matka lub ojciec dziecka, jeśli rodzice pozostają w związku małżeńskim. W pozostałych przypadkach ojciec dokonuje rejestracji wyłącznie, gdy wcześniej złoży oświadczenie o uznaniu ojcostwa (można to zrobić przed kierownikiem USC), a matka dziecka je potwierdzi.

W momencie rejestracji maluszkowi zostanie nadany numer PESEL, dziecko zostanie również zameldowane w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców. Formalności można dopełnić osobiście lub online, przez profil zaufany. W drugim przypadku należy określić, w jaki sposób zostanie odebrany akt urodzenia – osobiście, przez skrzynkę ePUAP lub pocztą. Jeśli rodzice z jakichś powodów nie zarejestrują dziecka w ustawowym terminie, zrobi to za nich urzędnik, jednocześnie wybierając imię dla małego obywatela.

Zgłoszenie dziecka do ZUS

Po nadaniu numeru PESEL rodzic ma 7 dni na zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu należy wypełnić formularz ZUS ZCNA. Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę zgłaszają chęć ubezpieczenia dziecka swojemu pracodawcy, natomiast prowadzący działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia bezpośrednio w ZUS.

Zapisanie dziecka do przychodni

O to, do jakiej przychodni zostanie zapisane dziecko, rodzice zostaną zapytani jeszcze przed otrzymaniem wypisu ze szpitala. Personel jest bowiem zobowiązany przekazać niezbędną dokumentację medyczną do wybranej przez opiekunów placówki. Obecnie nie obowiązuje rejonizacja, dlatego rodzice mogą zapisać dziecko do dowolnego ośrodka opieki zdrowotnej. Niemniej jednak warto zawczasu upewnić się, czy dziecko zostanie przyjęte – co do zasady, placówka posiadająca kontrakt z NFZ nie ma prawa odmówić zapisu, lecz należy sprawdzić chociażby to, czy w danym czasie zatrudniony jest w niej lekarz pediatra.

Wniosek o becikowe i 500+

Becikowe to świadczenie wypłacane jednorazowo z tytułu urodzenia dziecka. Zostanie przyznane, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 1922 zł netto. Kwota zasiłku to 1000 zł – można o niego wnioskować w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Jednocześnie rodzice mają prawo złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+, w przypadku którego nie obowiązuje żaden limit dochodu. Ważne, aby zrobić to w ciągu 3 miesięcy, gdyż wtedy zostanie wypłacone stosowne wyrównanie licząc od miesiąca, w którym dziecko przyszło na świat. Rodzice, którzy posiadają dodatkowe ubezpieczenie na życie, składają wniosek o wypłatę świadczenia do swojego ubezpieczyciela. Warunki ubiegania się o nie określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Wniosek o urlop macierzyński

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni, jednak najczęściej matki decydują się skorzystać także z urlopu rodzicielskiego, trwającego 32 tygodnie. U swojego pracodawcy składają wniosek o urlop macierzyński oraz rodzicielski – zgodnie z prawem mają na to 21 dni, aby otrzymywać zasiłek macierzyński w tej samej wysokości przez 52 tygodnie. Obecnie wynosi on 81,5 proc. podstawy wymiaru.

REKLAMA

We wniosku należy zawrzeć imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, a także okresy korzystania z urlopów oraz oświadczenie, że drugi z rodziców nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego. Matka dziecka może również złożyć wniosek wyłącznie o urlop macierzyński – wtedy otrzyma zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Jeśli jednak po upływie 20 tygodni będzie chciała skorzystać z urlopu rodzicielskiego, zobowiązana jest złożyć kolejny wniosek, natomiast zasiłek wyniesie wtedy 70 proc. podstawy wymiaru.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA