REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Abonament RTV. Tak korzystamy z bazy PESEL, by was ścigać za niepłacenie. I co nam zrobicie?

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że Poczta Polska nie powinna sięgać po adresy abonentów z bazy PESEL, by potem ścigać ich za niezapłacony parapodatek na rzecz TVP. Poczta Polska przekonuje, że ma do tego prawo i wychodzi na to, że nie zamierza z tej praktyki rezygnować. Mamy jeszcze jeden dowód na to, że jakim rakiem jest abonament RTV.

25.05.2023
6:01
abonament-rtv-likwidacja
REKLAMA

Oprócz 600-700 mln zł rocznie od tych, którzy wciąż płacą abonament RTV, rząd od kilku lat emitował specjalnie obligacje, by sprostać potrzebom finansowym TVP. To właśnie na tego nadawcę idzie lwia część pieniędzy wpłacanych przez Polaków na poczcie i z emisji zadłużenia w ramach tzw. rekompensat utraconych wpływów abonamentowych (rzekome dokładanie za tych Polaków, którzy zostali zwolnieni z abonamentu).

REKLAMA

Dopóki obsługa długu była tania wszystko się spinało, teraz może być z tym problem, więc rośnie aktywność Poczty Polskiej jako głównego skarbnika mediów publicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, że operator nadużywa uprawnień, operator próbuje udowodnić, że to Rzecznik się myli.

Ściganie emerytów za niepłacenie abonamentu RTV

Jakiś czas temu opisywałem powody, dla których Poczta Polska zabrała się za porządkowanie baz abonenckich, jak przypuszczam robi to tylko po to, by usprawnić i przyspieszyć ściganie Polaków za niełożenie na Telewizję Polską i Polskie Radio.

Wiele razy zwracałem uwagę na to, że rzekome kontrole i nachodzenie Polaków po domach to jedynie straszak i budowanie iluzji. Kilka miesięcy temu przyznali to zresztą sami pocztowcy.

Wychodzi więc na to, że od wielu lat windykacja nieuregulowanych opłat na rzecz TVP i reszty sprowadza się do ścigania tylko tych, którzy kiedyś mieli zarejestrowane na poczcie odbiorniki i przestali płacić na media publiczno-narodowe tudzież przestali to robić po tym, jak go wyrejestrowali.

System jest kulawy od dziesięcioleci, Poczta Polska, jako istotny element tej układanki, radzi sobie, tak jak potrafi. Wcześniej uciekała się jedynie do wątpliwych moralnie trików, takich jak zasypywanie emerytów wezwaniami do zapłaty. Sęk w tym, że ostatnio w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich mogła sięgnąć po patenty, które są sprzeczne z prawem.

Poczta pobiera wasze adresy zamieszkania z bazy PESEL

W połowie kwietnia RPO poprosił Pocztę Polską o wyjaśnienia. Jeden z abonentów poskarżył się bowiem, że operator bez upoważnienia pobiera adresy zamieszkania ściganych o niepłacenie abonamentu RTV z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), próbując je dopasować do wpisów z pocztowych baz danych.

No i wynikł problem, ponieważ nie dość, że pocztowcy robią to niechlujnie, myląc numery PESEL, co może skutkować blokowaniem kont przez komornika Bogu ducha winnym Kowalskim, to jeszcze – o zgrozo! – zgodnie prawem nie powinni tego robić.

(…) takie zmiany danych osobowych nie mają podstaw w przepisach prawa. Powołane rozporządzenie Ministra nie uprawnia bowiem Poczty Polskiej S.A. do zmiany danych abonentów, zgłoszonych podczas rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – czytamy w piśmie Rzecznika do Poczty.

W opinii Biura RPO Poczta Polska co prawda ma prawo pozyskiwać dane z rejestru PESEL na zasadach określonych w ustawie o ewidencji ludności, ale nie w dowolny sposób. W regulacjach nie ma bowiem słowa o tym, by operator mógł korzystać z bazy PESEL do aktualizowanie danych osobowych zgłoszonych przez abonentów.

Jak podkreśla RPO, art. 7 ust. 1a ustawy o opłatach abonamentowych umożliwia pozyskiwanie danych z rejestru PESEL ma służyć weryfikacji seniorów podlegających zwolnieniu z opłat abonamentowych, ale nie wymuszaniu ich opłacania u pozostałych.

Poczta Polska odpowiada Rzecznikowi Prawy Obywatelskich

Z pisma, które pokazała mi Poczta Polska, wynika, że jej interpretacja art. 7 ust. 1a ustawy o opłatach abonamentowych zakłada o wiele szersze uprawnienia…

Wprowadzony zapis umożliwia automatyczne udzielenie uprawnień do zwolnienia od opłat abonentom, którzy ukończyli 75 lat, ułatwia skuteczne doręczenie korespondencji w ramach obsługi abonentów oraz umożliwia prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym, w przypadku zadłużenia w opłatach abonamentowych – czytam w odpowiedzi poczty na zarzuty RPO.

Operator przekonuje, że użytkownik, który zarejestrował odbiornik ma wywiązywać się z terminowego uiszczania opłat abonamentowych, a także terminowego zgłaszania niezbędnych zmian formalno-prawnych, bo wynika to z rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie § 11 tego rozporządzenia obowiązkiem abonenta jest niezwłoczne powiadomienie operatora wyznaczonego o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o zgubieniu lub zniszczeniu dowodu zarejestrowania odbiorników, o którym mowa w § 9, oraz o zaprzestaniu używania odbiorników – odpowiada Poczta.

I instruuje, w jaki sposób można tego dokonać w placówce lub za pośrednictwem internetu, a na koniec podkreśla:

Brak wykonania obowiązku zgłoszenia stosownych zmian danych osobowych przez abonenta, powoduje konieczność weryfikacji danych w rejestrze PESEL, po stronie operatora wyznaczonego.

Likwidacja abonamentu RTV coraz bliżej?

REKLAMA

Mamy istotną różnicę zdań. Biuro Praw Rzecznika Obywatelskich uważa, że wyciąganie adresów z bazy PESEL po to, by wysyłać wezwania do zapłaty i nasyłać komorników, to nadużycie. Poczta Polska wychodzi z założenia, że jako operator wyznaczony (do rozliczania opłat abonamentowych – przyp. red.) ma do tego prawo. Wkrótce się przekonamy, jak będą wyglądały dalsze kroki.

Bez względu na wynik tego sporu objawił się nam kolejny argument za tym, by wreszcie zrobić porządek z finansowaniem mediów publicznych. Obecny system to wydmuszka, jest niedopracowany, niewydolny i podatny na patologie. Spełniał zadanie, dopóki był utrzymywany przez rząd jako pretekst do emitowania obligacji i finansowania TVP z długu. Kiedy rentowności obligacji wzrosły, a poczta ma zapewnić finansowanie z bieżących wpłat i egzekucji wcześniejszych, robi się coraz większy problem.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA