REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Oglądasz TVP w taki sposób? Abonament RTV cię nie obowiązuje, nie musisz go płacić

Abonament RTV to opłata, którą zobowiązani są regulować posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Na mocy obowiązujących przepisów niektórzy obywatele mogą skorzystać ze zwolnienia. Istnieje również możliwość obniżenia wysokości zobowiązania, dokonując jednorazowej płatności z góry. Kiedy i na jakich warunkach należy opłacić abonament RTV?

20.03.2023
6:36
abonament-rtv-likwidacja
REKLAMA

Abonament RTV to opłata, która ustalana jest na mocy ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji corocznie ustala stawki, zgodnie z którymi należy uiścić zobowiązanie. Abonament, co do zasady, opłaca każda osoba posiadająca odbiornik radiofoniczny bądź telewizyjny.

REKLAMA

Art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych wskazuje, iż należy użytkować wymieniony sprzęt, jednak następuje tutaj domniemanie, że każdy posiadacz w istocie z niego korzysta. Wystarczy więc udowodnić, że telewizor lub radio są sprawne i umożliwiają odbiór programów.

Osoba fizyczna czy przedsiębiorca musi dokonać rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie sprzętu. W 2023 roku stawki abonamentu RTV wynoszą:

 • 8,70 zł miesięcznie za odbiornik radiofoniczny
 • 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny bądź odbiornik telewizyjny i radiofoniczny
undefined

Należy jednak mieć na względzie, że opłaty dokonuje się wyłącznie za odbiornik radiofoniczny bądź telewizyjny i radiofoniczny.

Abonament RTV dotyczy nie tylko osób prowadzących gospodarstwa domowe, lecz również przedsiębiorców czy zarządców instytucji publicznych. Zakres podmiotowy jest więc szeroki – do opłacania abonamentu zobowiązani są również przedsiębiorcy, którzy korzystają z odbiornika radiowego wyłącznie w samochodach służbowych.

Z jakich zniżek mogą skorzystać abonenci?

Abonament RTV należy opłacić do 25. dnia każdego miesiąca. Istnieje jednak możliwość dokonania płatności z góry i jednocześnie skorzystania ze zniżek.

Najwyższa obowiązuje w przypadku płatności za cały rok do 25. dnia miesiąca pierwszego okresu okresu rozliczeniowego (czyli do 25 stycznia), wynosząc 10 proc. Jeśli abonent dokona zapłaty za 2 miesiące z góry, wysokość zobowiązania zostanie obniżona o 3 proc. Tymczasem 4 proc. miesięcznej opłaty zaoszczędzi, gdy zapłaci za 3 miesiące z góry, a 5 proc. w przypadku płatności za pół roku z wyprzedzeniem.

Zniżki obowiązują bez względu na to, czy płaci się za odbiornik radiowy czy też radiowy i telewizyjny.

Kto jest zwolniony z obowiązku opłacania abonamentu RTV?

Art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych wyszczególnia kilka grup, które zwolnione są z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu abonamentu RTV. Z uprawnienia mogą skorzystać między innymi:

 • osoby po 75. roku życia,
 • osoby niesłyszące,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc,
 • osoby posiadające znaczną grupę niepełnosprawności,
 • osoby zaliczane do pierwszej grupy inwalidów,
 • emeryci, których świadczenie jest niższe niż 50 proc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kiedy nie trzeba płacić abonamentu RTV?

Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu w przypadku konkretnych osób, zwykle znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Niemniej jednak dokonywanie płatności nie zawsze będzie konieczne – dotyczy to osób, które nie posiadają odbiornika telewizyjnego ani radiowego, lecz korzystają z różnego typu urządzeń do odbioru programów, takich jak chociażby telefony komórkowe czy laptopy.

REKLAMA

Wątpliwości rozwiewa Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 września 2019 roku (sygn. akt VI SA/Wa 2415/18). Wskazuje on, że osoby, które korzystają z odbiorników niewymienionych bezpośrednio w ustawie, nie będą zobowiązane do opłacania abonamentu RTV.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA