REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Abonament RTV - kto jest z niego zwolniony, jak załatwić formalności?

Abonament RTV zobowiązane są płacić podmioty posiadające odbiornik radiofoniczny bądź telewizyjny. Na mocy ustawy o opłatach abonamentowych możliwe jest jednak skorzystanie ze zwolnienia. Komu przysługuje i jak załatwić związane z nim formalności?

22.03.2023
15:55
Abonament RTV - kto jest z niego zwolniony, jak załatwić formalności?
REKLAMA

Abonament RTV to opłata, którą zobowiązane są regulować zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, którzy posiadają odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny. Stawka abonamentu w 2023 roku wynosi 8,70 zł miesięcznie w przypadku odbiornika radiowego oraz 27,30 zł miesięcznie w przypadku odbiornika radiowego i telewizyjnego.

REKLAMA

Zobowiązanie należy uregulować do 25. dnia każdego miesiąca bądź za cały okres rozliczeniowy z góry. Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia pewnych grup z obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Zwolnienie dotyczy jednak wyłącznie osób fizycznych – z tego przywileju nie skorzystają więc przedsiębiorcy.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Ze zwolnienia z opłacania abonamentu mogą skorzystać osoby po 60. roku życia nabywające prawo do emerytury, których wysokość świadczenia nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym.

Ponieważ w 2022 r. było to 6346,15 zł brutto, prawo do zwolnienia mają wszyscy których emerytura nie przekracza 3173 zł brutto. Wbrew pozorom to spora grupa seniorów. Dość powiedzieć, że z danych ZUS wynika, że prawie 30-35 proc. seniorów pobierających świadczenia dostaje co miesiąc minimalne świadczenie.

Prawo do zwolnienia z opłaty mają także osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej oraz weterani będący inwalidami wojennymi.

undefined

Abonamentu nie muszą opłacać również następujące osoby:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS
 • niesłyszące
 • niewidome, których ostrość widzenia nie przekracza 15 proc.
 • bezrobotne
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego
 • otrzymujące zasiłek dla opiekuna

Zasady korzystania ze zwolnienia z abonamentu radiowo-telewizyjnego

Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje na mocy art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych, ale aby z niego skorzystać, podmiot uprawniony musi dopełnić pewnych formalności. W tym celu należy udać się do placówki Poczty Polskiej (nie obowiązuje rejonizacja) i przedstawić dokument:

 • uprawniający do skorzystania ze zwolnienia
 • potwierdzający tożsamość – ważny dowód osobisty

Dodatkowo wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia z opłaty abonamentowej. Pracownik poczty wystawia natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych potwierdzony datownikiem pocztowym.

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano stosowne potwierdzenie. Niedopełnienie formalności będzie wiązało się z koniecznością dokonywania opłat na zasadach ogólnych.

Należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach zwolnienie z abonamentu przysługuje okresowo, zatem podmiot uprawniony ma obowiązek przedłużyć je w określonym terminie, jeśli zachodzą ku temu przesłanki.

Okresowe zwolnienie dotyczy na przykład osób bezrobotnych. Zobowiązane są one poinformować urząd pocztowy o zmianie stanu prawnego lub faktycznego, na podstawie którego przyznano zwolnienie.

Zwolnienie z abonamentu dla seniorów po 75. roku życia

REKLAMA

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, mogą skorzystać ze zwolnienia z abonamentu na preferencyjnych zasadach, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. W przeciwieństwie do pozostałych uprawnionych, nie są oni zobowiązani składać dokumentacji w placówce poczty polskiej. Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym senior przekroczył wiek ustawowy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA