REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki
  3. Media i rozrywka

Korzystne zmiany w abonamencie RTV. Ustawa jest już w Sejmie

Sprawa abonamentu radiowo-telewizyjnego trafiła do projektu ustawy antycovidowej, którą w środę zajmie się Sejm. Gdyby ktoś wystraszył się kontroli nasyłanej rzekomo przez Pocztę Polską, to po wejściu nowych przepisów w życie łatwiej uzyska zwolnienie i nie będzie musiał płacić abonamentu.

28.04.2020
19:04
abonament-rtv-likwidacja
REKLAMA

Przyjęty przez rząd i złożony w Sejmie we wtorek projekt nowej ustawy antycovidowej (o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; oryginalna nazwa jest straszna – przyp. autora) przewiduje ułatwienia dla osób, które do tej sumiennie pory płaciły abonament radiowo-telewizyjny, ale właśnie nabyły prawo do zwolnienia tego obowiązku i chciałyby z niego skorzystać.

REKLAMA

Nie jest to wcale prosta sprawa, ponieważ w lwiej części dotyczy seniorów i zgodnie z obowiązującymi wciąż przepisami zakłada osobistą wyprawę do placówki. W dobie zarazy dla osób w podeszłym wieku to kuszenie losu. Zrozumiałem to ostatnio, gdy zobaczyłem, jakie kolejki ustawiają się przed pocztą.

Złożony w Sejmie 28 kwietnia projektu ustawy przewiduje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

W art. 14 czytamy:

W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383) w art. 4 po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

„3b. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych wraz z cyfrowym odwzorowaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień może zostać przekazane operatorowi wyznaczonemu na dedykowany adres poczty elektronicznej.

3c. Zwolnienie od opłat abonamentowych uzyskane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień złożonego w sposób określony w ust. 3b obowiązuje nie dłużej niż do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zeskanuj albo zrób zdjęcie i wyślij mejlem

Ten przydługi i pokrętny cytat z projektu ustawy oznacza, że w czasie epidemii albo zagrożenia epidemicznego będzie możliwe złożenie dokumentów o zwolnienie z płacenia abonamentu drogą elektroniczną.

Wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od wnoszenia opłat abonamentowych, skan legitymacji emeryta/rencisty, dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód będzie można zeskanować albo zrobić im zdjęcie smartfonem, a następnie wysłać do centrali Poczty Polskiej za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.

Niestety ustawa antycovidowa przewiduje, że będzie to rozwiązanie tymczasowe, które będzie obowiązywało najwyżej do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii. Aby przedłużyć zwolnienie z płacenia abonamentu, trzeba będzie udać się na pocztę i złożyć oryginały dokumentów, tak jak to odbywa się obecnie.

 class="wp-image-1142576"

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia, a zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 lat, obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Zwolnieni abonamentu RTV są m.in.:

  • inwalidzi;
  • seniorzy od 60. roku życia pobierających niskie świadczenia;
  • bezrobotni;
  • osoby na zasiłkach przedemerytalnych.

Szczegółowa lista uprawnionych w tabelach poniżej wraz wykazem dokumentów, które muszą przesłać/przedstawić na poczcie.

 class="wp-image-1142297"
 class="wp-image-1142303"
 class="wp-image-1142357" width="692" height="1024"

Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również:

 class="wp-image-1142321"
 class="wp-image-1142327"

Jak wyglądają kontrole abonamentu w czasach epidemii?

Zwolnieni z abonamentu RTV to strategicznie ważna grupa z punktu widzenia polityków, bo dzięki niej mogą finansować media publiczne wprost z budżetu bez ryzyka, że Bruksela wlepi im karę za nieuprawnioną pomoc publiczną. Nieszczęsne 2 mld zł, które w tym roku poszło na TVP, Polskie Radio, PAP i rozgłośnie regionalne, mogło zostać przekazane, bo rząd poinformował Komisję Europejską, że to rekompensata za tych, którzy zgodnie z ustawą i innymi regulacjami zostali zwolnieni z opłacania opłat abonamentowych.

Ba, w tym roku po raz pierwszy w wyliczeniach ujęto również tych, którzy nigdy nie płacili i wciąż nie płacą abonamentu, a przysługuje im zwolnienie. Oczywiście wszystko po to, by media narodowe mogły otrzymać więcej pieniędzy.

REKLAMA

Czy warto ubiegać się o zwolnienie? Jeśli ktoś kiedykolwiek płacił abonament RTV, ale przestał, jest w „grupie ryzyka”, która śmiem twierdzić jako jedyna jest „kontrolowana” przez Pocztę Polską. Dlaczego „kontrolowana” znalazło się w cudzysłowie? O tym już wkrótce…

Kontrole przeprowadzane przez Pocztę Polską milionów gospodarstw domowych niewywiązujących się z ustawowego obowiązku łożenia na media publiczne to niezwykle ciekawa sprawa. I bardzo tajemnicza. Niestety strzeżona przez najstarszy w kraju podmiot gospodarczy o zasięgu ogólnopolskim, jakby zależało od tego bezpieczeństwo całego kraju. Gdy zapytałem biuro prasowe PP, jak wyglądają kontrole abonamentu RTV w czasach zarazy, od miesiąca nie doczekałem się odpowiedzi. Podobnie jak na jakiekolwiek pytania dotyczące tej kwestii.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA