REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Chcesz zmienić imię i nazwisko? Oto co musisz zrobić

Zmiana nazwiska zazwyczaj następuje po ślubie, gdy żona przyjmuje nazwisko męża. Mąż jednak ma również prawo przyjąć nazwisko żony. Przepisy umożliwiają również dokonywanie zmian imienia oraz nazwiska przy braku dodatkowych okoliczności, lecz wyłącznie w szczególnych przypadkach.

17.08.2023
16:07
Chcesz zmienić imię i nazwisko? Oto co musisz zrobić
REKLAMA

Zmiana nazwiska – nie tylko po ślubie

REKLAMA

Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce rzadko zmieniano imię czy nazwisko, dziś natomiast coraz więcej osób decyduje się na taki krok. Co ważne, zmiana nazwiska może mieć miejsce nie tylko po ślubie, gdy żona przyjmuje nazwisko męża bądź – co ma miejsce w nielicznych przypadkach – mąż przejmuje nazwisko żony. Zmianę personaliów umożliwia ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Zgodnie z jej zapisami, imię i nazwisko może zmienić każdy, jeśli zajdą ku temu stosowne przesłanki. Ponadto należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kierownik USC może, lecz nie musi go zaakceptować – wszystko zależy od wspomnianych przesłanek, a więc od tego, jak wnioskujący uargumentuje swoją prośbę.

Jak złożyć wniosek o zmianę nazwiska?

Chcąc zmienić nazwisko, należy złożyć właściwy wniosek do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Należy w nim zawrzeć:

  • swoje dane osobowe,
  • nowe nazwisko/imię, które ma zostać nadane (nazwisko nie może mieć aspektu historycznego, chyba że nosi je członek rodziny wnioskującego),
  • adres korespondencyjny,
  • oświadczenie mówiące o tym, że wnioskujący nigdy wcześniej nie złożył podobnego podania do innego kierownika USC, uzyskując decyzję odmowną,
  • uzasadnienie.

Bardzo istotnym elementem wniosku jest jego uzasadnienie. Zawiera ono powody, dla których wnioskujący chce zmienić nazwisko. Ustawodawca nie podaje zamkniętego katalogu przypadków, w których zmiana nazwiska jest możliwa. Niemniej jednak powód musi być istotny. Najczęściej do zmiany nazwiska dochodzi, gdy jest ono ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka. Co ważne, zmienić można również nazwisko rodowe. Kierownik USC ma prawo zaakceptować lub odrzucić wniosek. W drugim przypadku przysługuje odwołanie do wojewody, który ponownie rozpatruje sprawę. Wniosek o zmianę nazwiska można złożyć w dowolnym momencie – nie obowiązuje tutaj żaden termin, o ile nie chodzi o zmianę w kontekście rozwodu czy ślubu.

Zmiana nazwiska po ślubie lub po rozwodzie

Nazwisko można zmienić po ślubie lub po rozwodzie – w takich sytuacjach procedura jest znacznie prostsza, a zainteresowany nie musi uzyskać zgody kierownika USC. Chcąc zmienić nazwisko po ślubie, należy złożyć stosowne oświadczenie. Najczęściej ma to miejsce przed sporządzeniem zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Natomiast zmiana nazwiska po rozwodzie możliwa jest w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia wyroku. W tym celu należy złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC o powrocie do poprzedniego nazwiska. Co ważne, po rozwodzie można jedynie powrócić do nazwiska, które nosiło się przed zawarciem związku małżeńskiego. Chcąc dokonać innych korekt, należy dopełnić takich samych formalności, jak w przypadku zwykłej zmiany nazwiska.

Pozostałe formalności towarzyszące zmianie nazwiska

REKLAMA

Zmiana nazwiska wymaga dopełnienia kolejnych formalności, związanych między innymi z wymianą dokumentów, takich jak dowód osobisty czy prawo jazdy. Ponadto stosowne poprawki muszą zostać naniesione w akcie urodzenia oraz małżeństwa. Należy więc poinformować kierownika USC, w których dokumentach mają zostać wprowadzone korekty. Warto pamiętać również o tym, że zmiana nazwiska rodzica (lub rodziców) może pociągać za sobą konieczność zmiany nazwiska dziecka. W sytuacji, gdy zarówno matka, jak i ojciec będą nosić nowe nazwisko, zmiany rozciągają się na dzieci urodzone bądź które dopiero urodzą się z tego małżeństwa. Tymczasem jeśli nazwisko zmienia wyłącznie jeden rodzic, to aby zmienić nazwisko dziecku, potrzebna jest zgoda drugiego rodzica. Ponadto dzieci, które ukończyły 13 lat, muszą także wyrazić zgodę na zmianę. Jeśli strony nie potrafią dojść do porozumienia, sprawę rozstrzyga sąd rodzinny.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA